Toves Tankar

Alla inlägg under september 2011

Av Tove Birkeland Brandt - 29 september 2011 12:00

Önskar man kunde göra mera för dem som mister sina barn, önskar någon gjort mera för mig när jag miste Kim, men man fanns inte där, man svek mig. Det är ett faktum som inte går att blunda för, jag försöker sträcka ut min hand till andra som mister sina barn, jag hoppas kunna vara ett stöd, lyssna, finnas i deras liv. Det är ju allt man kan göra, det finns inga ord som tröstar, finns inget som kan lindra smärtan, men man kan slippa känna sig övergiven och utlämnad som jag fick göra då min son tog sitt liv.

Jag är så berörd av de öden jag numera delar, öden som vi som berörts av dem önskat vi kunde sluppit, men vi är här och tillsammans kan vi klara av att gå vidare, klara av att stötta varandra i våra svåra stunder och det känns bra för vi dyker allihop på samma sätt en dag för att nästa klara oss uppåt mot ytan igen, så är det tyvärr när man mist ett älskat barn.

Livet rullar på trots att vi önskar det skulle stannat, stannat för att hedra, men det gör inte det och det krävs så mycket av oss som har sorg, vi måste följa med på livets färd, göra det  för våra barn som endera valt att gå vidare eller förolyckats eller som bara vände på vår jord. Jag funderar så ofta på om det finns ett budskap i det som skett, vad skulle jag lära mig av det här? Var det ödmjukhet, att ta vara på alla tillfällen i livet? Kanske, men det gör ont, dock vet jag nu snart 9 månader efter min sons bortgång att han med sitt val lärt mig så mycket för mitt fortsatta liv men på samma gång gav han mig så mycket rädsla att leva med, rädslan över att mista fler, att inte hinna säga det jag vill säga till dem jag älskar, att inte vara nog rädd om dem som finns kvar. Livet vändes upp och ned, ingenting är längre likt det liv jag en gång hade, lättheten är borta, jag är allvarlig, tycker inte om dumheter, har inte tolerans med människor som stjäl av min energi, utnyttjar eller kräver saker. Mitt liv är viktigare än så, jag lever för mig och för att min son skall få leva vidare genom mitt hjärta, mina tankar, genom kärleken jag bär inom mig för honom. Han var en gudomlig son och jag var så lyckligt lottad att jag fick del av hans liv, nu finns han i mina tankar hela tiden och jag känner en enorm saknad och tomhet, så mycket tankar på vad jag borde gjort men som inte hanns med, det är försent. Vad jag vill säga till alla som läser är, låt inget bli försent.


English version

Wish you could do more for those who lose their children, wish anyone done more for me when I miss Kim, but it was not there, you failed me. It is a fact that you can not ignore, I try to stretch out my hand to others who lose their children, I hope to be supportive, listen, be present in their lives. That's all you can do, there are no words to comfort, there is nothing that can ease the pain, but you can not feel forsaken and abandoned as I had to do when my son took his life.


I am so touched by the stories I now share, stories that we who are touched by them wished we could have escaped, but we are here and together we can manage to move on, manage to support each other in our difficult moments and it feels good for we turn them all in the same way one day to the next meet us up towards the surface again, so unfortunately it is when you have lost a loved child.


Life rolls on even though we wish it would stop, stopped to pay tribute, but that does not make it and it takes so much of us with sadness, we must go on life's journey, do it for our children who either chose to go further or lost their lives or who just turned on our earth. I think so often when there is a message of what happened, what would I learn from this? Was it humility, to seize every opportunity in life? Perhaps, but it hurts, but I know now almost 9 months after my son's death that he and his election taught me so much of my future life, but at the same time he gave me so much fear to live with the fear of losing more that do not have time to say what I want to say to those I love, to not be too careful of those who remain. Life was turned upside down, nothing is more like the life I once had, the facility is gone, I'm serious, do not like stupidity, is not tolerant of people who steal of my energy, use or require things. My life is more important than that, I live for myself and for my son will live on through my heart, my thoughts, through the love I carry within me for him. He was a divine son and I were so fortunate that I got part of his life, now he is in my thoughts all the time and I feel a tremendous sense of loss and emptiness, so much thinking about what I should have done but was not able, it's too late. What I would say to anyone reading is, let nothing be too late.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 28 september 2011 12:49

Så otroligt mycket tankar som får plats inom en människa, jag tänker på så mycket, drömmer om en vändning, jag tänker på människors hycklande, rädslan att inte hinna med det jag vill, att inte missa att tala om att man älskar de som finns en nära, att livet är för kort för bråk, trassel och dumheter och hat.

Saknaden som skaver inombords, tomheten, ensamhet i sorgen, att mista den man älskar så mycket, om orättvisor. Herregud jag har så mycket tankar som rusar runt i mitt huvud hela tiden, önskar livet kunde rewindas på något sätt att man fick flera chanser, men nu står jag här med huvudet fullt av tankar.


English version

So Much ideas

So much ideas that fit within a human being, I think of you, dreaming of a turnaround, I think of people's hypocrisy, the fear of not getting what I want, do not miss to mention that you love those who are a close, that life is too short for fights, tangles and stupidity and hatred.

Missing the rub inside, emptiness, loneliness of grief, to lose the one you love so much about inequality. Oh my God I have so many thoughts rushing around in my head the whole time, wishing life could rewind in any way that you had several chances, but now I stand here with my head full of thoughts.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 26 september 2011 11:22

Sliten efter helgens arbetspass, det har tagit kroppsligt den här helgen och jag har ont i hälsenor och ryggen men nu är det två hela dagar att vara ledig på så då kanske kroppen hinner  vila upp sig lite tills det kör igång igen, nästa helg är det ju skaldjurshelg så jag skulle tro vi får att göra då både den dagen och under veckan med förberedelser och dagliga sysslor. Men som sagt jag är ledig idag och hade i tanken att åka till ÖoB för att köpa hem gravljus och kanske ta en tur till min dotter i Grums under em. Men får se vad som kan ske, borde gå ut och klippa gräset så kanske blir det detta som görs och så ska husvagnen tömmas från det att vi körde hem den från campingen så nog finns det att göra så fort man är ledig .-), men kanske låter jag det bara bero och är Ledig.

Trots vardagen som tränger sig på kan jag inte låta bli och tänka på hur livet blivit, att min son är borta, att jag saknar Kim i precis allting och att han är i mina tankar från det jag vaknar tills jag somnar och även vissa nätter i mina drömmar eller så vaknar jag och har honom i tanken och får svårt att somna igen. Hans död förändrade allt i mitt liv, visst jobb är en igrediens som ser liknande ut,  vardag ser lika ut men jag är helt annorlunda, tänker annorlunda, tar vara på tiden på ett annat sätt, jag har blivit rädd för att inte hinna med sådant jag vill göra i mitt liv, jag är rädd att de jag älskar ska försvinna och jag tillåter ingen att inte veta att de betyder något speciellt för mig längre eftersom jag är så rädd att det ska bli försent för det annars. Vårdar relationer och sörjer mitt barn som gav mig allt detta nya genom sitt sätt att ta bort livet som jag en gång gav honom. Min älskade lilla Kim, så jag saknar Dig, har alltid älskat dig och kommer alltid att göra det. Jag hoppas att jag en dag får se dig igen, att du finns på andra sidan och väntar på mig, men så klart är det som livet inga garantier ges här heller.

Saknar Dig hela tiden! Mamma

Av Tove Birkeland Brandt - 24 september 2011 12:28

Tiden går, rullar på men saknaden blir bara värre. Det är så obeskrivligt tomt och jag tänker på min son varenda dag, vill ju ha honom här. Vad gör du där uppe i himlen? Varför for du dit och lämnade mig så här? Förstod du verkligen inte att jag älskade dig över allt annat, förstod du inte att du hörde hemma i mitt liv att du behövdes här?

Du gjorde mig så ledsen, så tom, så trasig hjärtat mitt. Jag har aldrig haft en tanke på döden innan du tog ditt liv, det var bara något som sker, men det skulle inte varit för dig, förstår du inte det är fel. Du skulle leva, må bra, skratta, rappa och bara vara glad, göra oss andra lyckliga som du alltid gjorde.

Nu sitter mamma här, tänder ljus för dig och hoppas på ett sätt att du kan se dem brinna, att du kan förnimma lukten av de rökelser jag tänder på kvällarna för bara Dig, något vi brukade göra tillsammans och som jag lärde dig att älska. Du var så otroligt pysslig, njöt av stenar, snäckor och att dekorera, levande ljus allt det här är minnen nu, minnen för din mamma att leva vidare på. Saknar dig så mycket hjärtat, det gör så ont, men livet kräver att jag går vidare, men jag lovar dig du finns med mig i allt jag gör. Helena var precis här med William som klämt fingern i en dörr och plåstrades om av mormor, han pratar ofta om dig, om sitt minne då du skulle torka hans tröja vid brasan och den tog eld, han saknar dig.

Det har varit åtta mycket svåra månader i mitt liv nu och jag kan bara gissa att det kommer fortsätta så i resten av mitt liv för du har lämnat din plats alldeles för Tom.

Saknar dig tills mitt sista andetag för då ses vi igen min älskade, älskade son.

Mamma

Av Tove Birkeland Brandt - 19 september 2011 18:24

Denna dag har jag varit datatekniker, rensade hela datorn, la in win xp på nytt i laptopen och sedan fick jag drivrutinsproblem, men ja flitig som jag var löste jag dessa problem till sist och nu rullar den gamla bettan igen, nätverket fungerar och dottern är nöjd.

Då detta var klart lagade jag lasagne och så har jag fått lite hjälp med att baka min sachertårta, dottern smälte choklad, krossade nötter och vispade äggvitorna styva. just nu står tårtan i kylskåpet för att svalna, tror det kommer bli mums fillibabba har inte ätit denna tårta på många år nu så det är med spänd förväntan jag skall ta mig en bit i kväll.

I morgon ska jag hoppa in och jobba extra då en av tjejerna är sjuk, så det blir ett förmiddagspass för min del men det ger färdighet i de dagliga rutinerna så det känns bra.

Gårdagen var en helt toppen, jag kom till mitt efterlängtade Trysil och det kändes så skönt att se den fina platsen igen om än något kallt men det var fint som vanligt och jag hade fina minnen. Vi fann en sten som var som ett hjärta, plockade ljung och la vid den vackra stenen och så tände vi ett medhavt gravljus för våran lilla älskade Kim, han är med oss vart vi än går, finns i hjärtat, finns i tanken. Alltid med oss i allt vi gör.

Av Tove Birkeland Brandt - 17 september 2011 12:01

Så kom hösten på allvar, vi ska ta och dra hem vagnen från campingen, blev inte många dagar vi gästade den i sommar tyvärr, så med det i åtanke och priset av att stå uppställd så har vi beslutat att den får stå hemma och så kan vi istället rulla dit vi vill de gånger vi kommer oss ut nästa år, skulle tro att det inte kostar mera och dessutom kan man få lite mer valuta för pengarna, ja det sköna förtältet kommer ju inte upp då men ja man får väl överleva detta vi kan i alla fall komma hemifrån. Ett väl genomtänkt beslut, nåja i förrgår var jag till minneslunden med en vacker höstaster till min änglason i vackert rosa som nu lyser upp för honom på minneslunden, jag tände ljuset och vemodet la sig över mig, alltid lika svårt att lämna då det är dags. varför var han tvungen att göra så här? Min älskade lilla Kim.

Vissa dagar är så tomma och svåra, men på något mycket underligt sätt har jag fått lära mig att acceptera att så är det nu, det är ingenting jag kan göra mer än att acceptera detta faktum och det gör förtvivlat ont.

Saknar dig älskade hjärtat, jag ropar ut i vinden och hoppas du kan höra mitt kall, jag älskar dig i evighet.

Mamma

Av Tove Birkeland Brandt - 13 september 2011 19:46

Så var man hemma ifrån jobbet det har varit mycket nytt idag eftersom det är min första förmiddag på jobbet med Lunch, kaffe och kaka, sallader, desserter, vegetariskt, frallor, soppa mm, mm

Har bakat fänkålsbröd, blev skitlyckat och så gjorde jag äppelkaka med vaniljvisp till dessert och då jag var klar med detta bakade jag em fika tills i morgon Citron- och Kokoskaka, det luktade ljuvligt i köket. Förkylningen maken burit runt på flög på mig idag så nu känner jag mig hängig, har kokt oss te på färsk ingefära och grönt te och som sötning "honung" utöver denna ljuvliga och värmande kopp blev det en Ipren.

Ute blåser det och regnar och hösten har tagit över helt nu, jag kan inte låta bli att känna extra vemod över att Kim inte finns med oss och att han ligger ensam på en kyrkogård, ja eller hans aska ligger där på minneslunden, med mörkret och slasket som kryper allt tätare inpå och jag som knappt kommer mig dit för att tiden inte räcker till, stress. -Ja livet är bara bestående av stress.

I morgon är jag ledig och skall försöka att fortsätta på boken om Kimpan eller om oss, om sorgen om att gå vidare utan sitt barn, så mycket tankar ändå så svårt att forma i ord på ett papper, men jag vill, jag vill ju att alla ska veta vem min lilla underbara Kim var som jag saknar varenda dag, som jag faktiskt går och tänker på varenda dag med så mycket kärlek, en mor bara kan , så är det, så blev mitt liv. Det består av en tomhet, av kärlek, av saknad, jag lever men herregud vad jag saknar.

Tänk om man ändå kunde få en telefon kopplad till himlen så man kunde höra hans röst, drömmarsom är så bra för att hålla en vid liv, för att stänga av det onda i livet en stund.

Kan ju aldrig sluta fråga mig varför han gjorde det, varför han tog sitt liv och lämnade oss så här, min älskade underbara Kim...

Tills mitt allra sista andetag kommer jag sakna dig, men sedan ses vi igen min älskade son. / Mamma

Av Tove Birkeland Brandt - 12 september 2011 18:36

Dagen till ära hade dottern med sig falukorv och mackaroner så vi gjorde korv stroganoff, barnbarnen åt med god aptit och våran minsting fick en stor portion med potatis- och morotspuré vilket han tycker är jättegott.

Annars har det varit en klickande dag för att öka trafik till  sidorna och för att se annonser och tjäna pengar på att klicka. Vi har haft en trevlig dag och nu börjar jag ladda för morgondagens arbetspass ska kolla vegetartiska rätter, vi gör dagspass i morgon 8-18.

Det har varit ett äkta höstväder idag med massa regn, så trist att vintern närmar sig med stormsteg och att det för oss blir 3:e året utan semester nu så lite trist känns det vi som varit vana att resa, men kanske kan det bli en resa nästa år, vem vet?

Saknar min kille, min älskade Kim och de sista dagarna har det varit tyngre i sinnet, med en hel del tankar på allt som hänt i våra liv, den tomhet jag har inom mig hela tiden, saknaden allt man borde hunnit men som man aldrig hann.

Men som tidigare har jag bestämt mig för att inte fastna i det som förflutit utan försöka se framåt, se tiden an, att leva i nuet för annars vet jag att det går utför direkt, man kan inte fastna i de tunga tankarna.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se