Toves Tankar

Alla inlägg under maj 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 31 maj 2012 18:41

Så har jag packat upp ditt foto och tänt ditt hjärtformade ljus som vi fick för att tända åt dig vid din begravning, jag orkade inte lämna ditt foto hemma, måste ha dig nära mig, saknaden tär. Vi har plockat i ordning allting i den lilla stugan nu och jag har dragit igång min teliasticka, nu sitter jag här och skriver. Skall fortsätta på boken om en stund, men måste läsa in mig lite igen för att komma rätt.

Trosa är ett pittoreskt och vackert ställe, med en å genom stan, båtar guppade så fint och allt inramades av vackra hus. Vi åt på ett grannställe till Trosa sjökrog kallat Fyren och där lyckades mina tänder brytas itu helt, så efter middagen fick jag snurra runt på stan och leta butik för att köpa mig sekundlim, nu är de limmade men jag måste ringa tandläkaren i morgon och prata med dem för inte ska det vara så att de går av tvärs över och för mig var det ju viktigt att inte ha en glugg då jag skulle iväg på jobb, men nu sitter jag här med ett stort hål i munnen igen och vet inte ens om jag ska våga ha dem i munnen mer än vid kristillfällen.

Inte ett dugg trött jag inte, varför ska jag drabbas av all möjlig skit, tar ju aldrig slut ju.

Men har man fan i båten får en till att ro han i land och det brukar jag ju göra till slut...


English Version

So I packed up your photo and lit your heart-shaped light that we had to turn to you at your funeral, I could not leave your photo at home, must have you near me, missing drain. We have picked the order of things in the little house now and I have started my telia stick, now I sit here and write. Will continue to write on the book for a while, but have to read a little bit again to get it right.

Trosa is a quaint and beautiful place, with a river through the city, boats bobbing so nice and everything was framed by beautiful houses. We ate at a neighboring site to Trosa Sjökrog called the lighthouse and there got my teeth broken deal completely, so after dinner, I spin around town and look store to buy me secundglue. 

, now they are glued but I have to call the dentist tomorrow and talk with them should not it be that they break across, and for me it was important not to have a crack when I was away on a job, but now I'm sitting here with a big hole in my  mouth and does not even know I will dare to wear them in the mouth over at crisis times.

Not a bit tired I do not, why should I suffer all sorts of crap, never take the final course.

But if you get the Devil in the boat to get a peace he on shore and I usually had to do in the end ...

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 30 maj 2012 15:14

Ja som sagt Kaos är en beskrivning av mitt liv, allt eller ingenting på en och samma gång. Vilken skit att inte finna jobb på hemmafronten när man kommit upp i åren och dessutom skall flytta så fort man kommer hem, det är jobb och sluta leva för en tid finns inga stora val i livet, problem att hinna packa eftersom man inte kan bo hemma. Kräks på mitt liv...

Jag vill fan inte ens vara kock längre,, det är ingen glamour bara stress och jag har ingen ork med all stressen sedan Kimpan tog sitt liv.

Inte glad över sommaren alls men jag måste svälja och köra på, måste ju försörja sig.  Kan inte flytta från Värmland då jag väntar på operation och i Värmland har jag sökt alla tänkbara jobb.

Allt från städ till elevassistent, men svaren uteblir hela tiden och nu ja det är bara att ta sig iväg. Leva i kappsäcken och stå ut hela långa sommaren, stressa tillbaka hit till boendet och klippa gräset, hämta posten osv. Hälsa på hos de här hemma och tillbaka och jobba. JIPPI för livet.

I bland önskar man att man hade fötts till en björn eller något så man fått gå i idé, inga måsten mer än mat, inga räkningar att betala. Man har slitigt så ont i livet och ändå tar det aldrig slut, kanske spelar vikten in att man känner sig som en pensionär just nu. Brukar inte klaga men jag är så trött hela tiden. Drömmer om att vinna på Lotto, att få dra mig tillbaka, leva fattigt men bara leva ett liv, jag är inte ute efter utsvävningar, bara att få vara, ta reda på det som livet kan ge istället för att stressa förbi det som man gör. När man väl har tiden är det försent i livet. Kims död lärde mig så mycket som jag vill ändra på, men som jag inte har valmöjlighet att kunna ändra på, det är orättvist att bli upplyst om vad livet går ut på men inte ha råd att förändra. Och så måste jag lämna bort min katt i sommar fast jag inte vill, känns B allting. Hon ger mig tröst då jag är ledsen och ligger och myser med mig på morgonen och nu ska jag vara utan henne i månader. FY FAN rent ut sagt...

Det här är den enda platsen som sa JA, man måste vara tacksam och nu väntar 200-300 timmars jobb/månaden = Jobba och sova.


English Version

Well as I said, Chaos is a description of my life, everything or nothing at the same time. What crap that does not find a job on the home front when you get on in years and also will move as soon as you get home, it's job and stop living for a while is no big choices in life, trouble to pack because you can not live at home . I Vomit on my life ...


I wish the hell I´m not even want to cook no longer, there's no glamor to be a chef just stress and I have no energy with all the stress Kimpan then took his own life.


Not happy at all summer but I have to swallow and drive on, have to support themselves. Can not move from Värmland when I am waiting for surgery and in Värmland, I have tried every possible job.


Everything from cleaning to pupil assistant, but the answers fail all the time and now, yes it is just taking off. Living in the suitcase and put up all summer long, rush back here to the accommodation and mow the lawn, get the mail and so on. Say hello to the home and back to work. Yay for life.


Sometimes one wishes that they had been born into a bear or something so you got to go in the idea, no musts more than food, no bills to pay. It has been hard work so much pain in life and yet it never ends, maybe weight plays into that one feels as a senior right now. Do not complain but I'm so tired all the time. Dreaming about winning the lottery, to retire, live poor but just live a life, I am not looking for debauchery, only to be, find out what life can give rather than to rush past it as you do . Once the time is too late in life. Kim's death taught me so much that I want to change that, but I do not have option to change that, it's unfair to be enlightened about what life is about but can not afford to change. And I have to give up my cat this summer, though I do not want to, B feels everything. She gives me comfort when I am sad and lies and cuddles with me in the morning and now I'll be without her for months. DAMN IT ALL downright ...


This is the only place that said YES, you have to be grateful and now awaits 200-300 hours work / month = Work and sleep.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 27 maj 2012 10:03

Önskar så att du kunde slå en signal idag och säga GRATTIS mamma på Mors Dag, men signalerna har klingat och orden uteblir, tiden tog allt det ifrån oss, tiden du strök bort ur mitt liv. Tiden med dig älskade Kimpan.

Saknden kvarstår inom mig, meddelande som fick mig att skratta, små ord av kärlek, varma skapelser från dig, nu är det tyst. Hur kunde livet bli så miserabelt?

Snart ge sig ut nu till Mor och Far, inget roligt besök, känner sig som en snyltare när man får be de gamla att låna ut, men det hjälper mig om de kan. Tackar Gud för dem.

I morgon ja besikta bilen, tisadge köra Ghini på sommarkollot hos Nicklas och Onsdag packa, torsdagen resa till Trosa och Fredag börja jobba konstigt allting känns. Trött så in i själen trött är jag och jag saknar DIG mitt älskade barn så det vissa stunder känns så illa att jag skulel vilja komma till dig. Men kampen om att finna något bra här fortsätter driva på, jag letar efter ett meningfullt liv, jag letar tid att få unna mig det jag är värd.

MORS DAG, det är min dag och du är inte här <3 Älskar dig! Mamma


English Version

Wish that you could give us a call today and say congratulations mom on Mother's Day, but the signals have faded and the words fail, time took everything away from us, the time you wiped away from my life. The time spent with your loved Kimpan.

 Missing remains within me, message that made ​​me laugh, little words of love, hot creations from you, now it's quiet. How could life be so miserable?

Soon to go out now to Mother and Father, not a fun visit, feel like a sponger when you get to ask the old to lend, but it will help me if they can. Thank God for them.

Tomorrow even inspect the car, Thusday run Ghini to summer kollo of Nicklas and Wednesday to pack, Thursday trip to Trosa and Friday start working wonder everything feels. Tired as your soul I'm tired and I miss YOU my dear child so that some moments feel so bad that I  will come to you. But the struggle to find something good here continues pushing, I'm looking for a meaningful life, I'm looking time to grant me what I deserve.

MOTHER'S DAY, it's my day and you're not here <3 Love you! mom

Av Tove Birkeland Brandt - 25 maj 2012 10:53

Sommarvärmen har kastat sig runt oss, man önskar ju att sommaren vore en tid att njuta och leva, då det är den man längtat efter under hela den långa och bistra vintern, men vi måste jobba, måste resa bort med allt det innebär.

Det känns så svårt att ställa livet på en spets, att vända upp och ned på allting för ett arbete, men vad gör man. Säg det, det finns ju ingenting i Värmland eller på pendlingsavstånd, det finns inget för gamlingar som vi räknas som nu när vi är 48 år eller tjockisar som det blir om man lyckas ta sig förbi det första stoppet.

Jag vet inte vad som hände i min kropp när jag slutade röka, men det sa poff och 40 kg satte sig fast, sedan har det fortsatt uppåt.

Jag har bantat och bantat och det har tagit något kilo för att sedan lägga på ändå mera. Jag har tränat, men tappat allt igen då jag inte ser resultaten som jag hoppats på, det är mitt liv i ett nötskal, roligt NEJ.

Jag har haft så mycket motgångar i livet att orken till sist försvunnit från min själ, jag lever i bakvattnet av min sons självmord och hur jag än försöker sugs jag ned i det smärtsamma svarta hål som så illvilligt söker efter att ta mig, jag greppar kanten, håller hårt för att slunga mig uppåt och gå igen. men det vakar alltid där om jag slappnar av. Det kallas det nya livet. Vilket liv?

Jag försöker se det positiva men det är så svårt då det negativa suger kraften ur en, då människor svikit och slagit spikar i kistan och man skall tala bildligt. Då elen riskerar att snart stängas av för att vi inte har inkomst, då fackets dagsersättning spottar en i ansiktet och under tiden skall man stå rakryggad och ropa ut sin glädje, visa hur duktig man är och att man har ett GOOO som heter duga, för att ta emot smäll eftert smäll efter smäll.

I annonserna kan man läsa, du som brinner för ditt yrke, du som vill ge det där lilla extra, du som är framåt, du som sprudlar av glädje, du som positiv och social, ni förstår säkert poängen så jag slipper fortsätta.

Kan man köpa alla de där sakerna i någon butik? Själv är jag mest bara trött och uppgiven. Jag har sökte flera hundra jobba i Sverige, jag har sökt i Norge, jag har varit villig att flytta, men på samma gång är jag för trött för att flacka runt mera, jag vill ha min väntade magoperation och tvingas jag flytta kanske jag aldrig får den, men jag behöver den, min kropp behöver den. Jag vill skriva böcker, det är det enda jag vill, hur ska jag få tid till det?? Det enda viktiga i mitt liv måste jag lägga åt sidan och vänta på att få utföra, man måste hålla i gång skrivandet för att inte tappa orden, flödet innehållet, hur ska man få tid till det om man skall jobba 200-300 timmar på en månad??

Gud jag är trött, deprimerad och jag saknar mitt barn och inget av det som kan fylla livet med glädje blir av, för Tiden finns inte, pengarna finns inte. Livet suger.


English Version

The summer heat has thrown around us, we wish that the summer would be a time to enjoy and live because it is the man longed for throughout the long and harsh winter, but we must work, must go away with all that implies.

It's so hard to make life on a tip, turning upside down everything for a job, but what do you do. Say it, there is nothing in Värmland or commuting, there is nothing for old people who we count as now, when we are 48 years or thick ice as it gets if you manage to get past the first stop.

I do not know what was happening in my body when I stopped smoking, but it said poof and 40 kg sat down solid, then it has continued upward.

I have dieted and dieted and it has taken a few pounds and then put on even more. I've trained, but lost it all again when I do not see results I hoped for, it's my life in a nutshell, NO fun.

I have had so much adversity in life to dryer finally disappeared from my soul, I live in the backwater of my son's suicide and how hard I try sucked me into the painful black hole that so viciously looking for to take me, I grip the edge , is hard to blow myself up and go again. but the guards always there if I relax. It's called the new life. What a life?

I try to stay positive but it's so hard when the negative sucking power out of one, then people betrayed and hurt nails in the coffin and you shall speak figuratively. When electricity is likely to soon shut down because we do not have income, then the union daily compensation is paid spits one on the face and in the meantime the man to stand erect and cry out his pleasure, to show how good you are and that you have a GOOO out of the ordinary, for to receive after that, bang bang after bang.

In the ads, you can read, you who are passionate about your profession, you want to give that little extra, you are ahead, you are bursting with joy, you who are positive and social, you will understand the point so I can continue.

Can you buy all those things in any store? Personally, I mostly just tired and dejected. I have searched hundreds of work in Sweden, I have searched in Norway, I have been willing to move, but at the same time I am too tired to flat around more, I want my waiting stummicoperation and I am forced to move, I may never get it, but I need it, my body needs it. I want to write books, that's all I want, how will I find time for that? The only important thing in my life, I must put aside and wait to get out, you have to keep businesses in writing to not lose the words, the flow of content, how do you find time for it if one is to work 200-300 hours on a months?

God I'm tired, depressed, and I miss my child and nothing that can fill my lives with the joy of becoming, for time is not, money does not exist. Life sucks.

Av Tove Birkeland Brandt - 24 maj 2012 19:14

Fåglarna sjunger så vackert, syrenen blommar och öppelträdet är nu kritvitt, bina surrar så man hör dem, från blomma till blomma de rör sig, kämpar och sliter.

Köpte ett par kryddor idag som jag planterade i krukan, oregano, timjan och rosmarin, basilikan skall jag använda under morgondagen till en mustig carbonara, så gott. Längtan.

  I dag har jag känt kärleken spira runt mig, barnbarnens glädje då vi kom, ansikten som spricker upp i leende, små fötter som springer för att nå oss, små armar som sträcks i luften. Kramar.

Så underbart glad man är att ha dem i sitt liv, att se dem växa, att se dem börja gå och idag såg jag Alexander klättra upp i en fåtölj för första gången, tappre lille killen.

Vad vore livet utan de små?

  Snart reser jag bort, jobba sommaren i Trosa och då får jag inte se dem på ett tag, det blir långt att resa och timmarna som tar över våra liv, men det får gå.

Tankar på operation, jag vill inte flytta ännu, jag vill ha operationen så jag kan komma ned i vikt, behöver det för att orka leva, för livet är ju långt ifrån slut.

  Så fel du gjorde gubben då du avslutade allt, du skulle stannat med oss andra, vi vet aldrig vad som kommer under morgondagen, bara att idag kan vara svår. Man måste stå ut, du gjorde inte det älskade hjärtat.

Din död drabbade oss alla, sorgen som aldrig mer går bort. Jag kämpar för att leva, kämpar för att förstå. Saknar Dig, men jag hör hemma här med de små, det som finns i livet, jävligt eller bra. Jag måste lära mig saker, som att se att jag duger som jag är, att jag är värd att leva mitt liv och att vara glad trots att jag saknar dig i mitt liv.

Jag kan bara önska att du finns där borta på andra sidan och väntar på mamma tills den dag det åter blir vi två.

Älskar dig Kim,saknar dig. Men än så länge behövs jag här. Mamma


English Version

The birds are singing so beautifully, lilacs are blooming and apple tree is now pure white, the bees are buzzing, so you hear them, from flower to flower they are moving, fighting and tearing.

Bought a couple of spices today that I planted in the pot, oregano, thyme and rosemary, basil, I will use tomorrow to a rich carbonara, so good. Longing.

   Today I felt the love sprout around me, children's children's joy when we arrived, faces that burst into smiles, tiny feet running to reach us, small arms that stretched into the air. Hugs.

How wonderful happy man is to have them in their lives, seeing them grow, seeing them start to walk and today I saw Alexander climbing into a chair for the first time, brave little guy.

What would life be without the little ones?

   Soon, I set off, working the summer in Trosa and then I can not see them for a while, it becomes far to travel and the hours that takes over our lives, but it should go.

Thinking of surgery, I would not move yet, I want to have surgery so I can lose weight, it needs to have the strength to live, for life is far from finished.

   How wrong you did the old man when you finished everything, you'd stayed with us, we never know what will come tomorrow, only today can be difficult. You have to stand out, you did not do that beloved heart.

Your death hit us all the grief that never goes away. I am struggling to live, struggle to understand. Miss you, but I belong here with the little ones, what is in life, hell or good. I have to learn things, like seeing that I will do as I am, that I deserve to live my life and be happy even though I miss you in my life.

I can only hope that you are there on the other hand, waiting for mom until the day they again become two of us.

Love you Kim, miss you. But so far I am needed here. mom

Av Tove Birkeland Brandt - 21 maj 2012 10:55

Försöken att gå ned i vikt verkar vänta på sig, man trillar om och om igen på sin dåliga karaktär. Jag är en person som då livet bjuder på för mycket motstånd börjar äta, sista tiden har trösten bestått av choklad, maten har endast varit för stora portioner men inte alls onyttigt. Oavsett så har vågen pekat uppåt de sista veckorna och ja man har inte ork eller lust med värst mycket längre. Ekonomin drar ned allting och som det inte räcker när biljäveln inte gick igenom besiktningen och tusenlapparna fladdrar förbi inför ögonen "De som inte finns vill säga", maten inte finns på bordet mm mm så ringer socialtanten och börjar ifrågasätta ett pensionsspar man höll på med då man hade råd en gång i tiden  om man inte kan ta ut dem och med alla kronofogdeskulder man har var jag tvungen att fråga henne om de inte trodde fogden skulle tagit dem om om så var falllet. I alla fall ville hon ha bevis vilket blev en timmes sökande och krånglande inne på bankens sida innan jag fann allt hon behövde veta.

  TRÖTT, det är ett ord som innefattar mitt liv och jo då så drog katten igång igen med ännu ett löpanfall, skriker och gastar så man inte får sova och irritationsnivån toppar taket hos oss just nu.

  Men nu så har jag bestämt mig för att ge bort henne, maken skaffade p-piller idag och de skall lösas ut senare idag och så ska vi köra henne och sakerna till Nicklas där hon skall bosätta sig.

 Arbetskläder och bohag skall packas för sommarjobb. Jag vill ingenting mer, önskar jag kunde lägga mig under täcket och slippa krypa ut därifrån mera. Livet är för Jobbigt just nu. Saknar Kim, saknar glädje i livet och man säger mig att jag skall se annorlunda på saker, se framåt. MOT VAD???


English Version

Attempts to lose weight seems slow in coming, you fall over and over again on my bad character. I am a person who, when life offers too much resistance begins to eat, lately, the consolation consisted of chocolate, the food was only for large-sized but not at all useless. Whether it is the wave pointed upwards in the last weeks and yes it has not strength or desire to do very much longer. The economy pulls down everything and that it is not enough when the fuckin car did not pass inspection, and a thousand patches flutters past before my eyes "Those who are to say," food is not on the table etc etc and we will call social lady and begins to question the pension savings you were doing when you could afford at one time if you can not take them out and with all enforcement debts you have, I had to ask her if they did not believe the steward would have taken them if it was falllet. Anyway, she wanted proof, which was an hour's search and fussing inside the bank, before I found everything she needed to know.

   TIRED, there is a word that includes my life and yes when it pulled the cat up again with yet another run cases, screaming and yelling so you can not sleep and irritation level tops the roof with us right now.

   But now I have decided to give her away, my husband got the pill today and they are to be redeemed later today and we'll drive her and things to Nicklas where she should live.

  Work clothes and household goods to be packed for summer jobs. I want nothing more, wish I could put myself under the covers and not have to crawl out from there and more. Life is to Tough for  me right now. Missing Kim, lacking joy in life and I am told I will see things differently, looking ahead. TO WHAT?

Av Tove Birkeland Brandt - 20 maj 2012 11:22

Älskade Kimpan, tiden går den trampar på men faktum är ju att jag kvar på samma fläck står. Jag bär min sorg och vissa stunder känns den uthärdlig, men så kommer andra saker och slår mot mig i mitt nya liv, ekonomi, problem, arbetslöshet, osäkerheten som vi vilar i och då öppnad kanalen till den sorg jag bär med full kraft. Det är som att någon öppnar upp en dammlucka och släpper på flödet och då jag står mitt i det här får man akta sig så man inte spolas med och försvinner.

Kamp, livet är en kamp, känns som världen utanför mitt köksfönster tar för lätt på allting, ingen förstår det jag drabbats av. Hur det är att varenda dag tänka på sitt barn som död, att sakna, att aldrig mera kunna smeka hans kind och säga orden, jag älskar dig Kim.

  Nu står jag vid ett fotografi, smeker ett glas och upprepar orden och på mitt eget dåraktiga sätt hoppas jag så innerligt att han skall höra det jag säger. Jag sitter fast i en tid då jag kan blunda och se poliserna komma mot dörren för att säga att det är så som jag hört och jag vill skrika rakt ut. BACKA, försvinn, men det försvinner aldrig från min näthinna, det är det som kallas MITT LIV idag.

Jag kan känna mig arg av att andra slutar tala, att andra inte bryr sig att han fanns och att han faktiskt fattas idag. Det är mitt barn vi talar om. Jag skulle önska allt vore så enkelt att det bara var att blunda och glömma, men jag kan aldrig glömma den finaste lilla individ som kom inifrån min kropp, min änglason, min KIM.


English Version

Beloved Kimpan, time passes it tramples on but the fact is that I remain in the same spot stands. I carry my grief, and some moments feel it bearable, but so will other things and hitting me in my new life, economics, problems, unemployment, uncertainty as we rest in, and then open the channel to the grief I carry in full force. It's like someone opens up a floodgate, and release of the flow and as I stand in the middle of this must be careful so as not flushed by and disappears.


 Struggle, life is a struggle, feels like the world outside my kitchen window takes for light to everything, no one understands what I suffered. What it's like that every day thinking about my child as dead, missing, never to be able to caress his cheek and say the words, I love you Kim.


   Now I stand at a photograph, caressing a glass and repeat words and in my own foolish way, I hope so fervently that he will hear what I say. I am stuck in a time when I can close my eyes and see the police come to the door to say it's the way I heard and I want to scream out straight. BACK, go away, but never disappear from my retina, that is what is called MY LIFE today.


Sometimes I feel angry that other stops talking, the others do not care that he existed and that he was actually taken today. It is my child we are talking about. I wish everything were so simple that it was just to ignore and forget, but I can never forget the beautiful little individual who came from inside my body, my angelicson, my KIM.

 

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se