Toves Tankar

Alla inlägg under juni 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 28 juni 2012 13:33

Den tidiga uppgång jag gjorde i morse fick mig alldeles skruvad, orkade till sist inte vara vaken så jag la mig att sova en stund till, kan säga att hjärnan stannade kvar i sängen och kroppen klev upp. Maken har åkt på jobb i Charlottenberg, uppgång 05.45, ett tolvtimmars pass efter bilresan och sedan 11 mil hemåt igen. Tycker det är synd om honom, tre sådana dagar på raken jag själv jobbar lördagen igen, men sannerligen behövde kroppen den vilan, har ont precis över allt i kroppen just nu.

Piskad av att vara för tung i den så är det bara, men man får bita ihop. Jag har börjat korrläsa min andra bok nu, känns kul, tänka sig jag har skrivit två böcker och ideérna för den tredje har redan poppat upp, synops nästan utformad lite sluttrådar att dra i bara så...

Varför gick jag inte den utbildning jag tänkte gå i 23 års åldern då hade jag träffat på pricken rätt, att läsa till journalist. Nej, faktum är att man inte skall gråta över spilld mjölk och det paketet är slickat, så nu står jag här och drömmer om att lyckas med mitt författarskap.

Piratförlaget iddes inte ens hämta ut min bok utan sände den tillbaka så nu har jag skrivit ett nytt följebrev gjort om paketet och det skall få sig en resa till ett nytt bokförlag.

Jag ger inte upp, jag skall lyckas. Vore bättre om man hade pengar helt klart men nu står jag här med två fickor ut och in, skrikande av tomhet och drömmer, eler ja ser målet. "LYCKAD"


English Version

The early rise I did this morning got me all screwed, could ultimately not be awake so I put myself to sleep a little longer, can say that the brain remained in bed and the body got up. My husband has gone to work in Charlottenberg, exit 05:45, a twelve-hour training after car ride and then 11 mile back home. Think it's bad for him, three such days in a row I work Saturday again, but certainly had the body that rest, is in pain just about everywhere in my body right now. Whipped by being too heavy in it, just, but you have to bite the bullet. I've started korrläsa my second book now, feels great, imagine I have written two books and the ideas for the third one has already popped up, SYNOPSIS almost formed a little out of threads to pull in just so ... Why did I not the education I was thinking about going in 23 years of age when I had met on the dot right, to read a journalist. No, the fact is that one should not cry over spilled milk and the package is licked, so here I am, dreaming of success with my writing. Piratförlaget bothered not even pick up my book but sent it back so now I have written a new cover letter done on the package and it will have a trip to a new publishing house. I will not give up, I will succeed. Would be better if you had money certainly but here I am with two pockets inside out, screaming of emptiness and dreams, Kasseler yes see the target. "SUCCESSFUL"

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 27 juni 2012 13:01

Spelberoende nej, det har jag inte haft något, jag har provat spela lite på kasinospel. Jag spelar Lotto varje vecka och tittar ut då och då för att spela lite på Hasardspel.com på nätet ibland en giv på ett pokerbord, lite roulette. Själv spelar jag för avkopplingen och i bakfikan har jag drömmar om de stora vinsterna, visst är det så att genom att ges möjlighet att vinna så är jag ju miljonär för några minuter när jag sitter där och drömmer mig bort.

Så otroligt mycket man kan förverkliga genom att spela och vinna, jag skulle lösa alla mina skulder och sedan köpa mig en röd liten stuga vid en sjökant, där skulle jag sedan sitta och skriva på mina böcker och då och då skulle jag gå ut på Hasardspel.com för att koppla av, lite som att få ta en resa, en flykt från det verkliga livet in i ett drömtillstånd.

För några veckor sedan då jag stod här hemma med svårighet att få ihop till basvaror i kylen, då vann jag sjuhundra kronor på roulettspel som jag kunde plocka ut, en känsla som värmde mig. Mitt eget talesätt är ju att man måste våga för att vinna, inget spelande heller inga vinster så därav spelar jag när jag anser mig ha råd. Att spela över nätet är ju att spela på sina egna villkor, jag gör det när jag har tid och jag väljer själv spelformen, insatsen och när jag skall stoppa för dagen. Testa en tur du med!

 

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 24 juni 2012 10:40

 

När någon frågar mig om mina känslor, mina tankar. När man vill tala om Kim, då glädjer jag mig. Jag tycker om att tala om min fina pojke, även om han numera är en ängel i den vackra himlen.

Han är lika levande i mitt hjärta nu som innan han tog sitt liv.

Konstigt men det är så att man tror att man kan "tysta bort" en människa som går bort, men fattar man då inte att saknaden finns där hela tiden. Tårarna som bränner på insidan.

Alla de illusioner man skapat sig om en framtid, för det är oundvikligt att man skapar en bild av det som skall komma.

Kim älskade småbarn, han bar runt på dem så fort han kunde, han jollrade. Jag tror det var för att de satte inga krav på honom, de beundrade honom och han var underbar med dem. Jag älskade at se honom med syskonbarnen, det gav mig bilder av då jag en dag skulle bli farmor och se honom sitta där med den ömma blicken på sina egna barn och jag själv skulle ges en möjlighet att jollra med barnbarnen. "Farmor", skulle de ropa efter mig som de andra ropar "Mormor."

Nu kommer tårarna och det är lika oundvikligt det, för det är en tung smärta att bära, krossade drömmar framtidsplaner och enorm kärlek som avslutas utan att man helt kan avsluta det.

Nästan som att vara ovänner och aldrig kunna rätta till felet för att det inte går att nå fram.

Självmord- så mycket som blev ogjort, så mycket som inte sades, så mycket känslor som aldrig kom ut.

Mitt barn, min Kim var en underbar kille och det säger jag inte för att jag var hans mamma, han hade ett vackert hjärta och faktum är att jag glädjs när någon frågar så jag kan berätta. Han är min ängel som jag älskar i evighet.


English Version

When someone asks me about my feelings, my thoughts. When you want to talk about Kim, then happy I am. I like to talk about my beautiful boy, although he is now an angel in the beautiful sky.
He is as alive in my heart now that before he took his life.
Strange but it is so that you think you can "mute off" a man who goes away, but make you not then missing is there all the time. The tears that burn inside.
All the illusions they have created themselves a future, for it is inevitable that one creates an image of things to come.
Kim loved young children, he carried it around them as soon hank bottom, he prattled. I think it was because they put no demands on him, they admired him and he was wonderful with them. I loved at seeing him with nieces and nephews, it gave me pictures of when I would one day become a grandmother and see him sitting there with the sore eyes on their own children and myself would be given an opportunity to babble with their grandchildren. "Grandma," they would cry to me that the other shouts "Grandma."
Now comes the tears and it is equally inevitable that, because it is a major pain to wear, broken dreams for the future and enormous love that ends without having to completely end it.
Almost like being enemies, and will never be able to correct the error because it can not reach.
Suicide-as much as was undone, so much was not said, so much emotion that never came out.
My child, my Kim was a wonderful guy and I say this not because I was his mother, he had a beautiful heart, and in fact I rejoice when someone asks how I can tell. He is my angel that I love forever.

 
 
Av Tove Birkeland Brandt - 23 juni 2012 12:13

Jo så får det bli, gräset har vuxit sig högt och behöver klippas så jag får att ge mig ned i källaren och rulla upp fido så han får tugga lite i det gröna.

I dag är jag på ett strålande humör, det inre känns lätt vilket är en skön känsla, så sällan det är så nu för tiden, men jo. Jag känner mig glad och positiv.

Skall också ta och sortera kartonger på övervåningen för att få undan i dem och sortera upp lagras och sparas var för sig, ligger ju fullt där uppe nu, mycket är det nog också dags att slänga bort kan jag tro. Gud man har sparat i sitt liv, men nu är det slut på det. Över, måste det vara för vi blir då inte yngre.....

Jag måste säga att då jag tänker på det här med jobb, så är det inte så tokigt egentligen, bara jag kan få in i mitt tjocka huvud hur allt ser ut i kassan så flyter det på ganska bra egentligen.

Social, Jag jisses vem kunde tro det? Hahhahahahah

Vi väntar still på att man skall ringa för att komma och titta på lägenheten, missade ett samtal i morse då jag satt på doet och filosoferade, hemligt så klart så jag gissar att det var de som ville komma hit och titta. Vore ju förträffligt att höra av sig igen då i så fall så man kan få det gjort.

Nej positiva tankar, inte tappa känslan nu  Ha en förträfflig dag alla det tänker jag ha.


English Version


Well you do it, the grass has grown high and needs to be cut so I have to give me down to the basement and roll up fido so he has to chew a little in the countryside.

Today I am in great spirits, the interior feels light, which is a nice feeling, so often it is these days, but yes. I feel happy and positive.

Must also take and sort boxes upstairs to get away in them, and sort through stored and saved separately, is the full up there now, a lot is probably also time to throw away, I suppose. God I have saved my life, but this is the end of it. Over, it must be because we are not younger .....

I must say that when I think about this, with the job, it's not too bad, really, only I can get into my head shock how everything looks in the checkout you will float it on pretty good really. Social, I, Gosh who would have thought it? Hahhahahahah

We are still waiting for someone to call to come and look at the apartment, missed a call this morning

I was sitting in toilet, philosophising, secretly of course, so I guess it was they who wanted to come here and watch. Would of course be excellent to hear back from them, love to get it done. No positive thoughts, not losing anything now Have an excellent day all I intend to have.

Av Tove Birkeland Brandt - 21 juni 2012 12:12

Ett nytt kapitel, en ny episod, en ny början. Kalla det vad man vill, men stolt är jag.

Stolt, varför???

-Jo jag har lyckats att vara så pass tuff att jag stått i kassan, serverat mat, pratat med nya människor, leende serverat och ropat upp numren på bongarna, något helt annat än att gömma mig i köket vilket varit en trygghet för mig sedan Kim tog sitt liv. Framsteget i mitt liv är enormt, visst svackar jag men ändå lyckas jag driva på mitt inre för att göra det som krävs och det känns otroligt.

Jag jobbar på en utsatt plats och ingen vet min bakgrund, vilket känns skönt men farligt, jag menar det har varit en trygghet att berätta men nu har jag tänkt att inte säg någonting för att våga stå upp, inte låa mig själv backa igen.

Kostnaden i mitt inre, anspänningen är enorm, men jag har börjat jobba i servicen sjukvik men vadå, jag är där har gjort en dag.

Snart flyttar jag och kommer på plats, har gjort en adressändring på oss idag, vilken känsla att ens kunna göra den då vi haft en skuld där så har vi nekats att göra det men nu när den är betald så har vi gjort en adressändring idag med flyttdatum 1 augusti, eftersänd post "Vilken Lyx".

Blickar ut över trädgården, borde faktiskt gå ut och klippa gräsmattan här så den står sig ett tag, men det känns motigt, hela huset är fullt av kartonger och allt känns väldigt påfrestande och i morgon är det dags att åka på jobb igen i Charlottenberg så att bara vara ledig vore ju skönt för mväxlings skull. Måste ju till stan och köpa kartonger idag för att kunna packa då älsklingen jobbar, själv har jag tre dagar då jag kan packa lite och rensa ur allt som plockades fram på övervåningen, vore skönt att få det gjort och nödvändigt om vi snart skall flytta här ifrån...


English Version

A new chapter, a new episode, a new beginning. Call it what you will, but proud I am. Proud, why?? -Well I have managed to be so tough that I stood at the counter, serving food, talking to new people, smiling served and called up the numbers on the bong were, quite different from that hide in the kitchen which has been a security for me since Kim took his life. The progress of my life is enormous, some droop me but still I managed to push my mind to do what is needed and it feels incredible. I work in a vulnerable place and no one knows my background, which is nice but dangerous, I mean it's been a comfort to tell you but now I intend to not say anything for daring to stand up, not laa myself back up again. The cost in my heart, tension is huge, but I have started working in the service sjukvik but what, I'm there has carried out a day. Soon I move and is in place, has made a change of address to us today, what a feeling to even do it when we had a debt which we have refused to do that but now that it is paid, we have made a change of address today date of removal on August 1, after the sending mail "What a luxury." Looking out over the garden, should actually go out and mow the lawn here, so it stands up for a while, but it feels like things are going against, the whole house is full of boxes and everything feels very stressful, and tomorrow it's time to go to work again in Charlottenberg so just being idle would surely be nice for mväxlings sake. Must the town and buy cartons today to unpack when beloved work, self, I have three days when I can pack a bit and clean out everything that was picked up on the top floor, would be nice to get it done and necessary if we are about to move here from ...

Av Tove Birkeland Brandt - 19 juni 2012 12:25

Ännu en dag har kommit till mig och det är med viss ångest jag skall bo under samma tak som föräldrarna en tid, ja missförstå mig rätt jag har världens underbaraste föräldrar men jag är ju van att ha ett eget liv. Att kunna röra mig fritt, att göra vad jag vill när jag vill det och nu måste man ta hänsyn, tassa på tå, följa deras vardag, göra saker åt dem inte för att det är så besvärligt men jag vill skriva på min bok och jag vet inte riktigt om de accepterar att jag sitter i en vrå och bara gör mitt när jag är där. Man måste vara soial och jag känner inte för att vara social, det är svårt men ja vi flyttar ju inte än på ett tag och jo vi behöver jobb på orten så yes vi måste säga JA, precis nu.

Men det är så typiskt för våra liv att allt skall befinna sig på en spets att man skall stå mer på huvudet och befinna sig i ett kaos än att få ordning och reda och lugn och ro runt sig.

Men man får göra som vanligt, svälja och ge sig av, hoppas att kunna smita undan och bara vara, tar med datorn och grejerna för boken. Maken börjar i morgon och jag vet inte riktigt när något sker för egen del.


English Version

Another day has come to me and it is with some anxiety that I should live under the same roof as their parents for some time, so get me right I have the most wonderful parents but I am used to having my own life. Being able to move freely, to do what I want when I want it and now must take into account, tiptoe on tiptoe, to follow their daily lives, do things for them, not because it is so difficult but I want to write my book and I do not really know if they accept that I'm sitting in a corner and just do my when I'm there. One must be soial and I do not feel like being social, it is difficult but yes, we obviously do not move for a while and yes we need jobs in the community so yes we have to say YES, just now. But it's so typical of our lives that everything must be on a tip that one should be more on the head and be in a chaos than to order and peace and quiet around us. But you have to do as usual, swallowing, and leave, hoping to sneak away and just relax, take your computer and stuff for the book. My husband starts tomorrow and I do not really know when something is done for themselves.

Av Tove Birkeland Brandt - 17 juni 2012 21:54

Vi som alltid är så trogna, har som det känns svikit en arbetsgivare men vilket val hade vi.

Telefonen ringer tidigt på morgonen, Ståle erbjöds jobb här hemma dit vi skall flytta och då jag var med sa man att även jag kan få jobba.

Man måste tänka på sitt eget och på framtiden, det som erbjudandet kan ge, vi behöver betala vår hyra och få mat på bordet, men ändå så sitter man här nu och känner sig taskig.

Vi är bara så mycket, alltid tänka på alla andra, hur allt skall gå för andra, fulla av samvete och fulla av respekt för andras känslor. Det var ett hårt beslut vi gjorde idag, att ringa och säga att vi tackat ja till ett annat jobb och inte kan jobba i Trosa vidare utan sätter av mot Charlottenberg istället. Nu kan vi även flytta på oss tidigare till Tollesbyn vilket i och för sig är skönt.

Bara att kunna förkorta tiden då jag måste vara ifrån min lilla kissekatt känns ju bra, en månad tidigare kan hon komma hem till matte igen och ligga på mattes huvudkudde och mysa, saknar henne faktiskt i massor.

I morgon så vänder vi kosan mot Trosa, packar ihop oss ur lilla klamydiastugan, städar ur efter oss och hämtar de sista arbetskläderna på jobbet sedan åker vi tillbaka till Värmland efter att ha sagt hej då till arbetskamraterna.


English Version

We who are always so faithful, is that it feels betrayed an employer, but what choice we had. The phone rings early in the morning, Ståle offered jobs here at home where we should move and when I was told that even I can get to work. You have to think on their own and in the future, that the offer can provide, we need to pay our rent and put food on the table, yet you sit here now and feel shitty. We are just so much, always thinking about everyone else, how everything will go to others, full of conscience and full of respect for the feelings of others. It was a hard decision we made today, to call and say that we have accepted another job and can not work in Briefs on without setting off towards Charlottenberg instead. Now we can move us past the Tollesbyn which in itself is nice. Just being able to shorten the time when I have to be away from my little kitty feels good, a month before she can come home to mom again and be on mom's pillow and cuddle, really miss her in droves. In the morning, so we turn our head to the Briefs, the banks get out little chlamydia house, clean out after us and get the last work clothes at work, then we go back to Värmland after saying goodbye to their colleagues.

Av Tove Birkeland Brandt - 16 juni 2012 10:59

Inget direkt toppenväder för de som tänkt sig gå på Diggiloo i Trosa idag, regnet har piskat vårt hustak så en stund kändes det som man låg i en husvagn och filosoferade.

Snart dags att ta promenaden till sjökrogen och börja jobba igan, beställningar idag.

Fattar inte att det är så kallt i Juni, stugan vi bor i är alltid kall och fuktig men ja det är ju inte för alltid utan bara någon månad.

I morgon är det ljuva Värmland igen och några dagars ledighet, passar på att tvätta arbetskläderna då och lite annat smått skönt att det går smidigt just nu. När jag kommer hem skall jag röja vindsutrymmet från saker och sedan packa det som är i sängkammaren mm, så IKEA får nog ett besök för att köpa kartonger även denna gång.

En snabb visit till min dotter blir det nog med för att se hur de fått det i lägenheten, de har skaffat sig säng, byråer och annt kul så jag är lite nyfiken, de skall hämta säng till Wille hemma hos mig, min gästsäng får på pälsen nu, men ja barnbarnet har nytta av den och själva har vi nästan aldrig övernattande gäster så det går nog bra. Har ju dessutom reservmadrass för sådan händelse, så det löser sig oavsett.

Huset vi flyttar till är litet men ack så sött och gemytligt, längtar dit, inte efter flytten men till huset.


English Version

No distinct peak weather for those who are supposed to walk on Diggiloo in Briefs today, the rain has whipped our rooftops that for a while it felt like we were in a caravan and philosophising. Soon time to take the walk to Sjökrogen and start working igan, orders today. Can not believe it's so cold in June, the house we live in is always cold and damp, but yes it's not forever, but only a few months. Tomorrow is the sweet Värmland again and a few days off, to wash your work clothes and then some other stuff nice that it goes smoothly right now. When I return I will disclose the attic space from things and then pack the things in the bedroom, etc., so IKEA'll have a visit to buy boxes again this time. A quick visit to my daughter it will be enough to see how they got there in the apartment, they have acquired a bed, dressers and annt fun so I'm a little curious, they will get the bed to Wille at my home, my guest bed, on a coat now, but yes kids child will benefit from it and ourselves, we have almost never overnight guests so it's probably good. 've Also spare mattress for such an event, so it dissolves whatever. The house we are moving to is small but oh so sweet and cozy, longing there, not after the move, but to the house.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se