Toves Tankar

Alla inlägg under november 2012

Av Tove Birkeland Brandt - 12 november 2012 17:33

Finest gjorde ett mycket fint beslut genom att utesluta en person efter hennes oacceptabla påhopp på en annan individ. Om du som glad person vill göra något i ditt liv och att du inte är trådsmal, men ändå känner dig frisk och sund och tar möjligheten du erbjuds, skall väl ändå inte leda till vuxenmobbing.

Mobbing av alla slag är så fult och så nedlåtande att det inte går att beskriva. Hur kan någon stå över någon annan och döma ut en person på grund av vad de anser vara ett opassande utseende?

Jag förstår inte, det är väl bara Gud som kan avgöra det och vore det så att han ansåg det vara fel, så skulle vi väl inte se olika ut...

Nej nu har jag ordat klart om detta. Själv väntar jag spänt på att dagar skall gå, att månaden skall försvinna så jag får komma på dietutbildning i Torsby, ett steg närmre operationen. Det är en sådan enorm gåva att få gå igenom det här. Gastric Bypass är ju för mig den enda möjllighet som finns att få ett normalt liv utan övervikt, att få njuta av att vara normalbyggd, att slippa undan värken i leder och rygg, att finna ork att göra saker jag vill göra som att träna. Hade en tanke på att börja på gym men så efter det som hände nu med modellen så känns det osäkert om jag vågar ta steget. Jag vill ju inte bli utttittad eller hånad och det har ju alltid varit mitt argument för att inte gå iväg. Mitt dåliga självförtroende har gjort att jag inte klarat av det, fast jag alltid velat.

Undrar om någon som utallar sig illa om överviktiga någonsin tänker på vilket mod det krävs för att göra det som är självklart för dem som föddes med bra gener och perfekta förhållanden?


English Version

Finest made a very good decision to exclude a person following her unacceptable attack on another individual. If you as a happy person wants to do something in your life and that you are not thread narrow, but still feel fit and healthy and you take the opportunity offered, surely not lead to adult bullying.


Bullying of any kind is so ugly and so condescending that it is impossible to describe. How can anyone stand over someone else and judge a person because of what they consider to be an unseemly appearance?


I do not understand, that's only God that can determine that and it would be so he felt it to be wrong, then we're not differ ...


No, now I have grounded clear about this. Of course I'm waiting anxiously for the day to go, to months to disappear so I can get on a diet education in Torsby, one step closer to the surgery. It is such an awesome gift to have to go through this. Gastric Bypass's for me the only möjllighet found to have a normal life without being overweight, to enjoy being normal built, to escape the pain in my joints and back, to find the energy to do the things I want to do that to train. Had a thought to start at the gym but then after what happened now with the model, it feels uncertain if I dare to take the plunge. I do not want to be utttittad or mocked, and it has always been my argument for not going away. My lack of confidence has done that I've done that, though I always wanted.


Wondering if anyone utallar badly about overweight ever think of the courage it takes to make it as obvious to those who were born with good genes and perfect conditions?


Visa din banner annons här, helt gratis!

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 11 november 2012 17:26

Jepp vi bodde nästgårds med två fina Guide Michelin restauranger, fast själva åt vi ju på vårt hotell då middagen ingick i priset. Buffén var näst intill tom på mat. Ja det blev stekt potatis och ett lår av kyckling och lite sallad av  den gudomliga middagen. Vi lyckades få 500 DK i böter för parkeringen också då vi trodde det var fri parkering då vi inte såg någon P-burk, men så var inte fallet. Vi hämtade våra flaskor och så träffade vi svågern och svägerskan under helgen, men resan kunde sannerligen ha varit mer givande, genom att komma sig ut och se mer än hotellrummet som i och för sig var fint. Sov i alla fall gott i sängen på Clarion så inga klagomål angående detta. Resan var lång och tuff, men sent om sider kom vi oss hem i alla fall och det var skönt att stiga in hemma och sätta sig ned. Huvudet var tungt under hela dagen efter vår lilla fest, man är ju inte tjugo längre även om man får för sig det någon gång.

I dag har vi varit och firat fars dag hemma hos pappa. Mamma hade gjort jättegoda smörgåstårtor och sedan fick vi kaffe och vanlig tårta, så vi mumsade och åt. Nu sitter jag här hemma och laddar för nya tag igen, i morgon är det jobbet som gäller igen och då skall det göras bruna bönor och fläsk..

Passade även på att köpa mig två trisslotter, men ja ingen vinst denna gången heller, men de lärde har sagt att plötsligt händer det, så jag väntar.

Har fått tiden till dietbesöket per post så nu skall jag meddela chefen om detta också så att de vet att jag blir borta den 3 och 4 december från jobbet, bra att vara i god tid.


English Version

Yep we lived next door with two fine Michelin restaurants, though the access we do at our hotel where dinner was included in the price. The buffet was almost empty of food. Yes it was fried potatoes and a thigh of chicken and a little salad of divine dinner. We managed to get 500 DK in fines for parking even when we thought it was free parking when we did not see any P-jar, but that was not the case. We retrieved our bottles and so we met brother in law and sister in law over the weekend, but the trip could certainly have been more rewarding, by coming out and see more than hotel room in itself was fine. Sleep at least good in bed at Clarion so no complaints about that. The journey was long and tough, but belatedly, we came back home anyway and it was nice to step into home and sit down. The head was heavy throughout the day after our little party, it's not twenty anymore even if you get to it sometime.
Today we have been and celebrated Father's Day at home with dad. Mom had really good sandwich cakes and then we had coffee and plain cake, so we munched and ate. Now I sit here at home and gearing up for new tag again, tomorrow is the job that apply again and then it made baked beans ..
Also took the opportunity to buy me two trisslotter, but yes no win this time either, but the scholars have said that suddenly happens, so I'm waiting.
Have got the time to diet visit per week so now I will notify the manager about this as well so that they know that I will be away for 3 and 4 december from work, great to be on time.

 

Visa din banner annons här, helt gratis!

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 8 november 2012 15:03

Har tagit mig en rast äntligen, snart klar med kvällsmaten nu och sedan skall det bära av hemåt. I kväll serveras det köttfärssås och kokt potatis samt grönsaker. Utanför fönstret faller stora vita snöflingor som redan passerat sista datumet innan de nått backen. Backen färgas inte vit just nu och det glädjs jag åt.

När jag kommer hem idag skall jag packa samman en del saker så det blir gjort för resan till Köpenhamn i morgon. Herregud så skönt att komma bort en stund, behöver bryta vardagens trista inslag en sväng och mitt förbaskatr nedstämda humör. Jobbigt att vara nere, men saknaden efter min fina son tär så illa inom mig just nu. Kanske är det just det att jag jobbat så intensivt med boken i hop med Kristina Simar. Minnen som väcks till liv igen. Jag vet inte, ska väl inte heller lägga för stora växlar på detta just nu, bättre att låta det flöda på genom kroppen så blir det väl lite lättare igen när det är dags för det hoppas jag. Har ju faktiskt en hel del att se fram emot just nu, att det rör sig emot en operation gör mig så full av förtröstan, vill vinna orken tillbaka, börja träna, börja leva. Fetman stoppar så mycket som man inte tänker på och att ta sig ur träsket för egen maskin har jag provat de sista tio åren utan att nå bra resultat så jag är glad över den möjlighet jag nu skall få.

En tanke bara so, poppade upp är "Vad konstigt livet blivit".

Idag skall maken ha postat iväg boken till ett bokförlag så nu är det bara att vänta, hålla tummarna, be och hoppas att den inte blir refuserad. Boken jag skrivit handlar om min son Kim, om oss, om diagnoser och att leva ett liv i efterdyningen av ett suicide. I boken har jag letat upp en hel del faktauppgifter som kan vara av stort intresse. Min förhoppning är att man en dag får se ämnet hälsa på skolans schemaläggning, där man fokuserar på goda handlingar och att ta hand om varandra, att stoppa mobbing och väcka förståelse för diagnoser och för konsekvenser av ett dåligt beteende. Att det kan sluta med ett suicid.


English Version

Has taken me a break finally, almost finished with dinner now and then, the wearing of the home. The evening served the meat sauce and boiled potatoes and vegetables. Outside the window falls big white snowflakes that have already passed the last date before they reached the hill. Dollar not stained white right now and rejoice I ate.

When I get home today I will pack together a few things so it will be done for the trip to Copenhagen tomorrow. Oh my god so nice to get away for a while, need to break your everyday boring element a turn and my förbaskatr depressed mood. Hard to be down, but longing for my beautiful son depletes so bad inside me right now. Maybe it's just that I worked so hard on the book in the hop with Kristina Simar. Memories brought back to life. I do not know, be well not to put too much on this right now, better to let it flow through the body so it will be good little easier again when it is time for it I hope. Have actually a lot to look forward to right now, that it is receiving a surgery makes me so full of faith, want to win the dryer back, start exercising, start living. Obesity stuff as much as you do not mind, and to get out of the swamp on their own machine, I have tried the last ten years without reaching good results so I'm glad the opportunity I now have.

A thought just so, popped up is "How strange life has become."

Today, the spouse must have posted off the book to a publisher so now it's just wait, keep your fingers crossed, pray and hope that it will be refused. The book I wrote about my son, Kim, about us, about diagnoses and to live a life in the aftermath of a suicide. In the book I have been looking up a lot of facts that could be of great interest. My hope is that one day you'll see the topic Health on school scheduling, which focuses on good deeds and caring for each other, to stop bullying and raise understanding of the diagnosis and the consequences of bad behavior. That it can end with a suicide.

Av Tove Birkeland Brandt - 7 november 2012 22:14

Ja det är snart så jag måste lägga mig för att orka upp, börjar jobba 7.30 och jag måste upp så jag får mig kaffe innan, skrapa rutorna på bilen och hinna köra till jobbet, med halka ja det är lika med en timmes resa. Pust, inget roligt alls. I morgon är det fisk som skall göras till skolan, kall sås och potatis, på restaurangen är det soppa, plättar, sylt och grädde och lika till de gamla, spenatsoppa med ägghalvor, bröd och pålägg samt plättar. Massor att göra.

  Blev riktigt glad idag då det ringde från Torsby och frågade om jag kan komma på dietutbildning den 3 och 4 december. Lära för livet och för att klara av Gastric Bypass operationen och tiden runt den och resten av mitt liv.  Äntligen känner jag att jag närmar mig en operation och jag känner mig så otroligt lycklig över detta.

Idag har jag också fått till manuset om Kim och det vilar nu i ett kuvert för att skickas iväg till ett bokförlag, jag hoppas de ger Kim livet åter, att de inte refuserar boken direkt. Den är skriven i hans minne och jag vill så innerligt att man skall lära känna min son som den fina kille han var då han levde. Tiden med boken, känslorna har rivit upp mig en aning och jag har känt mig lite nere ett par dagar, lätt för att gråta och lättare ångestattacker. Vill att det tar slut på mardrömmen, att min fina kille kunde komma tillbaka till mig i alla fall i andlig mening. Om Gud ser till mig som liten känns, så låt min son ge mig ett tecken. Behöver hans närhet just nu, en kram som den jag fick då han varit död ett par dagar, visserligen i ett drömtillstånd, men det var så varmt och vackert att jag bär det med mig ännu. Snart har det gått två år, så tungt det är att mista sitt barn. Orkar inte riktigt hålla emot tårarna just nu, men äsch de får rinna så kanske trycket i bröstet släpper lite. Hoppas bara att vi ses igen en dag igen.

 

English Version

Yes it is soon so I need to add me to cope up, start working 7:30 and I have to get up so I get my coffee before, scrape the windows of the car and have time to drive to work, with slipping yes it is equal to an hour. Phew, no fun at all. Tomorrow is the fish to be made to school, cold sauce and potatoes at the restaurant is the soup, pancakes, jam and cream and equal to the former, spinach soup with egg halves, bread and cold cuts, as well as platelets. Lots to do.


   Were really happy today when it rang from Torsby and asked if I could get on a diet training on 3 and 4 December. Learning for life and for coping with Gastric Bypass surgery and time around it, and the rest of my life. Finally, I feel that I approach the surgery and I feel so incredibly happy about this.


Today I also got the script about Kim and now rests in an envelope to be sent off to a publisher, I hope they give Kim lives again, they do not refuserar book directly. It is written in his memory and I want so desperately to get to know my son as the nice guy he was when he was alive. Time with the book, the emotions have torn me up a little bit and I've been feeling a little down for a few days, easy to cry and lighter anxiety attacks. Want to run out of the nightmare that my nice guy could get back to me at least in a spiritual sense. If God sees me as a child feels, let my son give me a sign. Need His presence right now, a hug as I was when he had been dead for a few days, while in a dream state, but it was so warm and beautiful that I carry it with me yet. Soon, it has been two years, so it's hard to lose a child. Dryers do not really hold back the tears right now, but oh well they are run so maybe the pressure in the chest drop a bit. Just hope we meet again one day again.Visa din banner annons här, helt gratis!

Av Tove Birkeland Brandt - 6 november 2012 18:25

En Acer att sätta fingrarna på, fick hjälp att köpa en ny när min gamla börjat ge vika helt så under gårdagskvällen satt jag och installerade och grejade med den för att få över alla grejer som jag är van att ha i den gamla. Kvar är det att lägga in alla trevliga länkar jag samlat på mig. Gamla datorn är omplåstrad med silvertejp för att hålla ihop, tycker nästan synd om den en så trogen vän som den varit de senaste sex åren, det känns vemodigt. Köpte den en gång då vi hade mycket gott ställt 18000 sek på den tiden, med fingeravtrycksinloggning. Nåja, sådana finesser blev det att vara utan nu men det gör ju ingenting, jag tar mig ut på facebook och kan skriva på mina alster.

Arbetsdagen har varit helt okej, jag och min arbetskamrat har pratat en del och så har det varit en del städande, bland annat skurade jag av taket inne i kåpan idag, nästa projekt är att ta hela kåpan invändigt och på utsidan. Jag har förberett för att göra en tzatziki till buffén så den står med salt och rinner av tills i morgon. Sedan blir det väl att riva morötter. I morgon blir det små hamburgare, hamburgerbröd och hemgjort mos till skola, förskola och dagis, restaurangen och äldreomsorgen serverar vi ugnstekt currysej i morgon. Inga svåra rätter. Skall vispa ihop lite hamburgerdressing och lite kall sås till den goda fisken, inget större. Egentligen är det en väldigt trivsam arbetsplats, köket är mysigt, men jag hade gärna lagat mer mat från grunden än vi gör idag. Ja ja, det kommer väl att bli tid till det också. Maken lagade en laxpytt till middag idag och det var jättegott och så har han passat på att vara tevekändis genom att vara med på nyheterna gällande dyraste bensinen idag och att det är värt det för att kunna tanka i Koppom. Tänka sig och i går fick vi höra att Koppom kallas "Det längsta diket" och hihiii just där bor vi.


English Version

An Acer to put your fingers on, got help to buy a new one when my old started to give way completely so during yesterday evening I sat and installed and grejade with it in order to get over all the stuff I used to have in the old one. Still, it is to add up all the Nice links I gathered on me. Old computer is omplåstrad with aqueduct tape to hold together, it seems almost a shame if such a loyal friend as it was the last six years, it feels sad. Bought it once when we had very good set 18000 sec at that time, with the fingerprint logon. Well, such things were to be but now it does nothing, I take me out on facebook and write on my subject-matter. The working day has been alright, I and my colleague talking part and so there has been some städande, including skurade I of the ceiling inside the cover today, the next project is to take the whole cover inside and outside. I have prepared to make tzatziki to buffet so it stands with salt and drain off until tomorrow. That's good to demolish the carrots. Tomorrow, there will be small hamburger, hamburger bread and hemgjort mos to school, pre-school and nursery, the restaurant and the elderly we serve baked in oven currysej tomorrow. No difficult dishes. To whisk together a little hamburger and a cold sauce with the delicious fish, nothing more. In fact, it is a very pleasant place to work, the kitchen is nice, but I would have liked to have repaired more food from scratch than we do today. Yes, Yes, it will be time for it, too. Her husband cooked a laxpytt for dinner and it was delicious, and so has he passat to be television celebrity by being featured on the news the most expensive petrol today and that it is worth it to be able to refuel in Koppom. Conceive and yesterday we heard that Koppom called \ "the longest ditch \" and hihiii precisely where we live.

Av Tove Birkeland Brandt - 4 november 2012 17:31

Man kan ju skoja om det men idag har jag lagat till kycklinglår in strong form, till detta Haricot verte, dragongräddsås och pommes. Desserten en söt smaskig sak för att sätta punkt, får passa på då man har en ledig stund att fjäska lite för guuuuuben.

 

Flexade ut vid 15.37 idag, skönt att komma hem i tid, tar ju nästan en timme att köra också, i alla fall så kommer det inte hända så mycket här. Stoppade till vid macken på hemvägen, tankade och det sa slurp nära 800 sek direkt, inte kul, men man måste ju. Kollade Lottokupongerna, har en till Onsdagen och en på Lördagen, förra Lördagen gav det 17kronor tillbaka, säger inte vinst när jag spelar för 200 sek/veckan och vinsterna uteblir i det stora hela, men ja spelar man inte har man ju ingen chans alls.

Stora drömmar varje vecka, som grusas vecka efter vecka också men, så tar man nya tag och går till ATG ombudet och lämnar in sina kuponger igen, de är ju enda chansen att få till en förändring i sitt liv.

Betala alla skulder och starta om, det vore en dröm. Resa till Spanien, jag saknar den tiden då jag var där. Tiden i en annorlunda frihet, vörme. Goda vänner, havet, goda viner och god mat. En atmosfär som kan svepa bort ens inre. Nåja nu är jag här, Sverige, fattig men fylld av drömmar och saknad. Saknad efter Kim, så mycket fina stunder vi hade i Spanien han och jag, så förbannat att det tog slut.

Men visst är det väl så att man allt som oftast vaknar upp från fina drömmar och sen sitter man där i den gråa tunga vardagen och försöker ta sig framåt. Undrar bara mot vad?


English Version

One can joke about it but today I cooked the chicken in strong shape, this Haricot Verte, tarragon cream sauce and fries. Dessert a sweet yummy thing to set point, may take the opportunity when you have a free moment to suck up a little too guuuuuben.


Flexed out at 15:37 today, nice to come home on time, do take nearly an hour to drive well, at least it will not happen so much here. Stopped at the gas station on the way home, refueled, and it said slurp almost 800 sec directly, not fun, but you have to. Did Lotto coupons, which have a Wednesday and one on Saturday, the last Saturday gave it 17kronor back, says not win when I play for 200 seconds / week and the profits fail on the whole, but yes does not have of course no chance at all.


Big dreams every week, which dashed week after week, but also, so it takes new tag and go to the ATG agent and submit their coupons again, they're the only way to bring about change in their lives.


Pay all debts and restart, it would be a dream. Traveling to Spain, I miss the days when I was there. Time in a different freedom, vörme. Good friends, the ocean, good wines and good food. An atmosphere that can sweep away even the interior. Well here I am, Sweden, poor but full of dreams and longing. Missing for Kim, so very fine moments we had in Spain, he and I, so damn it ended.


But it is well to be very often wake up from dreams fine and then you sit there in the gray tongue everyday and trying to get ahead. Just wondering to what?

Visa din banner annons här, helt gratis!

Av Tove Birkeland Brandt - 3 november 2012 21:09

Kyrkogården var vacker i kväll, om man nu får säga så. Men på något underligt sätt måste jag säga att så fort jag kommer nära en kyrkogård fylls jag av ett inre lugn, det känns så fint och vackert där. Jag trivs att vandra runt bland de döda, har alltid gjort det, bisarrt eller inte. Kanske känner jag av en närhet när jag är där, för det är värme där  som sprider sig i det inreoch jag känner alltid en total trygghet.

Kanske är det något som väcks till liv inom mig bara, jag vet inte. Jag bara känner.

Nu brinner i alla fall ditt ljus älskade Kimpan och jag ber till det att du skall känna den kärlek jag bär inom mig till dig, den saknad jag lever med i mitt liv, att aldrig mera vara hel. Det är en tredjedels mamma som följt med dig, de andra delarna av mamma kämpar vidare här på Guds bakgård. Mitt nya liv, en kamp så stor att den inte går beskriva. Ser bilder från innan och inser att jag blivit gammal av min förlust, allt förändrades. Mitt inre och mitt yttre. det är tungt att gå runt här amputerad på kärlek och med en enda önskan kvar: Att du kunde komma tillbaka.

Älskar Dig av hela mitt hjärta.

Mamma


English Version

The cemetery was beautiful tonight, if one may say so. But somehow I must say that as soon as I get close to a cemetery I am filled with an inner calm, it feels so nice and beautiful there. I like to wander around among the dead, have always done it, bizarre or not. Maybe I feel a closeness when I'm there, because that is where the heat spreading in the inreoch I always feel a total peace of mind.

Maybe it is something that is brought to life within me only, I do not know. I just know.

Now thats at least your light beloved Kimpan and I pray that you will feel the love I carry within me to you, the regret I live with in my life, never to be whole. That's a third of a mother who followed you, the other parts of mother struggling on here on God's backyard. My new life, a fight so big that it can not describe. Looks images from before and realize that I have become old by my loss, everything changed. My mind and my appearance. it is hard to walk around here amputated in love with one wish left: That you could come back.

I love you with all my heart.

Mom

 

Av Tove Birkeland Brandt - 3 november 2012 15:23

En rast, välbehövligt och jag tittar in här. Kvällsmaten är på gång och idag blir det hemgjord paj med grönsallad och kall sås. När jag fått klart det och kört ut vagnarna så är det dags att ge sig av hemåt. Disken är tömd. köket städat, disken borta och på sin plats, soporna ute och ja inget kvarstår faktiskt att göra idag. Har gjort desserter tills i morgon Creme Brullé, skivat alla stekar så i morgon ska jag göra sås, koka grönt och potatis. Flexar in senare i morgon för allt är ju nästan klart. Kan nog lugnt komma på jobb vid tio i morgon istället för halv tio. Den här veckan har varit en riktig städarvecka, har donat kort sagt över allt, men jag finner nog på något att göra i morgon med. Ska gå igenom mjölkbeställning och annat som kanske behöver tas hem.

När jag kommer hem skall vi äta och sedan så tar vi oss en tur till kyrkogården och minneslunden där vi bor (Järnskog), skall tända ljus för min älskade änglason på denna ALLA HELGONS DAG, blir även en tanke till min mormor och morfar och min svärmor som finns där iänglarnas stad och som jag aldrig hann träffa, men som det ändå känns som att jag kände på något sätt.

Till alla läsare, mina vänner alla goa människor vill jag önska en lugn och fridfull Alla Helgons dag.

Kram på er och Frid i era liv.  

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se