Toves Tankar

Alla inlägg under januari 2013

Av Tove Birkeland Brandt - 22 januari 2013 07:25

Ja så är det snart dags att ge sig av mot jobbet igen, maken har åkt för en halvtimma sedan och jag har passat på att diska bort så man kommer hem till rena bänkar. Skönt för jag var på tok för trött igår för att orka ta undan disken, men nu är det gjort. Skulle vara skönt med den stora lyxen av att ha en diskmaskin i sin ägo men så är nu inte fallet så man får viska vidare med diskborsten på ett gammalt hederligt vis.

Två rätterssystemet infört på jobbet och jag var först ut, fast då var det fyrarätterssystem, men jo det flöt på bra och jag kände att jag hade koll, så klart nöjd.

Nya spisen kom på jobbet och ugnen lagades under gårdagen så nu är vi maskinellt ikapp igen vilket känns förträffligt, bara resten kvar...

I morgon är det ledigt och då skall vi åka och se på ett hus, sedan blir det ytterligare ett hus att titta på under helgen, men den dagen som det blir av får vi väl ta och samåka till jobbet. Ett helvete att jobba på samma ställe och ha olika tider, blir så dyrt med resorna.

Fortsatt inga pengar från guldpengar.se till mitt konto, mycket märkligt och igår så tog jag mig tid att skriva till dem igen för att fråga om det är nödvändigt med en polisanmälan, för om de inte betalar för det guld de mottagit ja i så fall är det ju stöld och då krävs det en anmälan. Hoppas de svarar och hoppas de gör rätt för sig. Så ni som behöver sälja guld, var lite aktsamma och gå till någon där ni får pengarna direkt i handen. nej hög tid för mig att gå ut och starta bilen så jag kan ta mig iväg. Ha en skön dag alla fina.


English Version

Yes, it's almost time to leave the job again, her husband has gone for a half hour ago and I have taken the opportunity to wash away as you come home to clean benches. It's good because I was way too tired yesterday to hurricane taking away the dishes, but now it's done. Would be nice to have the great luxury of having a dishwasher in his possession but that is now not the case so you can whisper on with dishwashing brush in an old fashioned way.

Two dishes system introduced on the job and I was first out, but then it was four-course system, but yes it went well and I felt I had an eye, so clearly pleased.

New stove arrived at work and furnace repaired yesterday so now we machine up again, which feels excellent, just rest there ...

Tomorrow it off and then we'll go and look at a house, then it will be another house to watch over the weekend, but that day as it gets to we well take and carpooling to work. One hell of working in the same place and have different times, become so expensive trips.

Continued from guldpengar.se no money to my account, very strange and yesterday so I took the time to write to them again to ask if it is necessary to have a police report, because if they do not pay for the gold they received well in that case it's theft, and that requires a notification. I hope they respond and hope they do the right thing. So you need to sell gold, was a bit prudent and go to one where you get the money directly into your hand. no time for me to go out and start the car so I can take me away. Have a nice day all fine people.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 20 januari 2013 13:56

I dag ska jag sitta med svenska skrivregler. Inte så dumt att titta på de ramar man bör hålla sig inom. Egentligen så har jag inte kunskap om skrivspråkets regelverk, men det är ju turligt nog aldrig för sent att lära sig så nu ska jag plugga på lite om detta ämne.

I morgon är det en ny dag igen med jobb, går in i helvetesveckan där man bara har ledigt en enda dag, känns väldigt motigt. Men jag ska ta och baka sconesbakelser till de gamla till helgen så något kul att se fram emot i alla fall. Hoppas det kommer tas emot väl av de som får smaka.

Inga svar på studier ännu och inga brev från landstinget heller, tiden sniglar sig fram när man väntar på någonting.

Vi ringde på ett hus idag som vi skall återkomma om till veckan i Klässbol, kanske kan vi finna ett lämpligt hem för att bosätta oss i, vore roligt att få rota sig lite. Är så innerligt trött på att flänga runt och att inte trivas där man befinner sig.

Har hamnat i en bubbla som skriker"otrivsel" och det är hög tid att ta sig bort ifrån detta nu. Jag drömmer om ett hem där jag kan inrätta en riktig skrivarlya, ett kök stort nog att träffas i och ett badrum stort nog för två att mötas i och med varmvatten som räcker för två personer att duscha i och som pricken över i vore det skönt om det fanns en altan att sitta på under sommaren, samt förrådsmöjlighet.

Ett hem att pyssla i, sköta om och där jag får plats med träningsgrejerna för att kunna träna regelbundet efter operationen. Det är väl vad jag drömmer om och hoppas väl att få den möjligheten snart.


English Version

Today I sit with Swedish writing rules. Not bad to look at the frames should stay within. Actually, I have no knowledge of the type of language rules, but it's fortunately never too late to learn so now I'll study a little about this subject.

Tomorrow is a new day again with jobs, go into hell week where you only have one day off, feels very adversity. But I'll take and bake scones cakes to the old weekend as something fun to look forward to anyway. Hope it will be well received by those who get to taste.

No replies to studies yet and no letters from the council either, time slugs his way when waiting for something.

We called on a house today that we will come back on the week in Klässbol, maybe we can find a suitable home to settle in, it would be nice to settle down a bit. Am so sick and tired of rushing around and not happy where you are.

Have been in a bubble that screams "discomfort" and it is high time to get out of this now. I dream of a home where I can set up a real skrivarlya, a kitchen big enough to meet in and a bathroom big enough for the two to meet in the hot water which is enough for two people to shower in and as icing on the cake, it would be nice if there was a porch to sit on in the summer, and storage facility.

A home to potter in, care for, and where I can fit exercise stuff to work out regularly after surgery. That's what I dream about and hope well to get that opportunity soon.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 19 januari 2013 12:07

Har en tid gått och bearbetat inledningen på min bok "Röd Vinterängel", ja i huvudet då eftersom inledningen kändes fel, inte mig längre, den kändes ung. Inte så genomarbetad, så i morse tog jag mod till mig att ta död på en del älsklingar och göra om det jag skrivit och nu känns det jättebra. En helt ny inledning gav boken en kickstart ifrån att den kändes svamlig och intetsägande.

Så glad att jag vågade lite på mitt inre och nu vet jag att man måste våga låta det man skriver ta tid, ha tålamodet att låta det vila inte rusa fram som jag alltid gjort i mitt liv.

Jag inser nu att jag varit allt för snabb att skicka ut boken till olika bokförlag, men det händer inte igen. Här skall jobbas med det skrivna ordet. Faktum var att det inte alls var en bra start på boken, men nu är den gripande istället och skickar in läsaren i nyfikenhet på det som komma skall.

Bok två skall få vila ännu en tid innan jag tittar över den igen, för jag insåg att jag förändrat mig i mitt skrivna språk en hel massa. Och det känns som jag gått från att vara ett barn i skrift till att bli vuxen i de skrivna orden. Vilken känsla.

Men så klart långt ifrån perfektion, men jag lär mig nya saker hela tiden och det är huvudsaken. Att författa är inget man någonsin kan bli fulllärd på, det tillkommer och trillar bort saker hela tiden, precis som världen förändras, förändras och Vi.


English Version

Has some time passed and processed beginning of my book "Red Winter Angel", yes in the head then because the beginning felt wrong, not me anymore, it felt young. Not so thorough, so this morning I forced myself to kill some darlings and do what I have written and now it feels great. A brand new start gave the book a kickstart from that felt wishy-washy and bland.

So glad I ventured a bit on my mind and now I know that you have the courage to let the writing take time, have patience to let it rest not rush forward as I have always done in my life.

I now realize that I have been too quick to send the book to various publishers, but it does not happen again. Here, Storyline and the written word. The fact was that it was not a good start to the book, but now it is moving instead and sends the reader of curiosity about what's to come.

Book Two will rest for some time before I look over it again, I realized that I changed me in my written language a whole lot. And it feels like I've gone from being a child in writing to become an adult in the written words. What a feeling.

But, of course, far from perfection, but I'm learning new things all the time and that's the main thing. Writing is not something you can ever be fully learned on, it will fall away and things all the time, just as the world is changing, changing, and we.

Av Tove Birkeland Brandt - 18 januari 2013 18:04

Huvudvärk, vaknade med denna stygga åkomma och sedan har den fasat ned efter pillerintag för att i em öka till migränattack. Försökte stanna på jobbet till fyra men insåg att om jag skulle ta mig hem med bilen så var det att åka hem i tid innan det onda escalerade än mera. Nu sitter jag här och väntar på maken. Tagit en kopp kaffe och mera piller.

Puttat på lite potatis för kokning i en gryta på spisen, måste äta lite också.

Kursbreven kom idag, spännande men så skall de betalas också mindre roligt just i detta med vår vidriga ekonomi.

Fick besked från Arvika Fastighets AB att vi kan få gå på visning i Glava för att se lägenheten, vi och fyra till är intresserade. Ska ringa dem på måndag så vi får komma och titta eventuellt på Onsdag då när det är ledigt. Sedan får man ge besked om man är intresserad, ja och sedan inträder väntans tider. Vet ju inte hur de ställer sig till våra betalningsanmärkningar, men fast jobb borde väl tala lite också. Vi får se. Bostäder runt omkring jobbet är svårt att finna, vilket känns mycket jobbigt. Pendlandet är inte min grej egentligen. Men mycket att tänka på i allt detta.

Inget svar från Guldpengar.se de skrev att de skulle sätta in pengar på mitt konto den 3 januari, sedan har inget skett, inga pengar. Jag har skrivit till dem i flera omgångar och nu besvarar de inte ens mina mail och jag vill ha mina pengar såklart. De har fått mina smycken tillskickade men jag har inte fått kosingen som de utlovat. Jävligt bra företag. Dessutom gör de reklam för att vara snabba med utbetalningen. Vilket makabert skämt.

Saknar ju inte bevis på att de inte betalat till mitt konto, det är ju bara ge dem utdrag om de inte tror på det man säger.

Sålde ju dessutom mina smycken endast för att man har det så kärvt just nu och är i dödsbehov av pengarna fär att ta sig på jobb.

Vill skrika rakt ut, för jävla mycket motgångar för oss.

Inget nytt om Gastric Bypassen heller, allt tar sådan jävla tid och nu börjar det bli plågsamt tålamodsprövande för mig, vill komma igång med den där förmånaden med pulver så det blir avklarat. Få operationen överstökad, känns jobbigt att bara gå här och vänta. Det tär på det positiva kontot allt det här och det är inte bra alls.


English Version

Headache, woke up with this nasty ailment and then have it phased down after pill intake to increase in the afternoon to migraine attack. Tried to stay on the job for four but realized that if I were to take me home with the car as it was to go home in time before the evil escalerade than others. Now I sit here waiting for her husband. Took a cup of coffee and more pills.

Puttat on some potatoes for boiling in a pot on the stove, you must eat some too.

Course letters came today, exciting, but they shall also paid less fun with this in with our horrible economy.

Got notice from Arvika AB that we can go on display in Glava to see the apartment, we and four are interested. Will call them on Monday so we'll come and look at possibly Wednesday then when it is available. Then you indicate if you are interested, yes, and then enters expecting. Do not know how they stand to our credit history, but the job ought to talk a little bit too. We shall see. Homes around the job is hard to find, which feels very hard. Commuting is not my thing really. But much to think about in all this.

Guldpengar.se de skrev att de skulle sätta in pengar på mitt konto den 3 januari, sedan har inget skett, inga pengar.">No response from Guldpengar.se they wrote that they would put money in my account on January 3, then have no place, no money. I have written to them several times and now they do not even answer my emails and I want my money of course. They have received my jewelry to send but I have not received kosingen as they promised. Damn good company. Moreover, the advertising to be quick with payment. What a macabre joke.

Have no lack of evidence that they have not paid into my account, it's just give them excerpts if they do not believe in what you are saying.

Sold besides, my jewelry only to have it so tough right now and is in need of money death father to take on jobs.

Want to scream right out, too fucking much adversity for us.

Nothing new about Gastric bypass either, everything takes such a fucking time and now it is becoming painfully patience for me to get started with that induce market with powder so it will be done. Get the surgery over and done,'s hard to just go here and wait. It depletes the positive account all this and it's not good at all.

Av Tove Birkeland Brandt - 17 januari 2013 16:29

Inga pengar på kontot idag heller, satans så svårt en del har för att betala för sig. Har benisn för en dag till i bilen sedan?????

Måste ju ta sig på jobb. Jag är så trött på allt, räkningar i tjocka luntor och vid månadens slut kommer det skitsummor som inte täcker en bråkdel av utgifterna och försöker man sälja av allt man äger så är det endera ingen som köper eller så betalar man inte för det man mottagit.

Livet är en frustrerande kamp, så ingen skall säga mig att pengar inte förändrar livet, faktum är att det är det enda som kan ändra vårt liv och vår situation.

För hur betalar man skulder utan pengar? Om man ändå kunde vinna pengar så man kunde börja om på ny kula, betala bort alla skulder, sanera allt och bara leva inom en rimlig ram utan att behöva oroa sig från ena dagen till den andra om hur man skall klara sig.

Just nu känns livssituationen helt hopplös. Vi bor i en helveteshåla och finner inget annat ställe att bo på, jag har annonserat, letat på blocket. Sökt med ljus och lykta för att slippa ligga på vägen nästan två timmar dag bara för att ta sig till och från jobbet. Jag har inga bekanta här och det felval vi gjort med att flytta hit svider långt in i själen, mår dåligt av hela situationen.

Det är som att komma till en crossroad och välja fel väg sedan skiter sig allt och man hamnar i helvetet. Vi behöver ta oss här ifrån, men hur???

Man har ett Mackmyra bibliotek som är till salu men det får man inte sätta ut annons på då blir det olagligt trots att man lagligen köpt den och skattat för det, så den vägen kan man inte få det sålt. De man talat med säger visst ska hjälpa till sedan hör man inget mera. De har endera gott ställt och tror att alla andra också har det eller så finns det ännu en möjlighet. De skiter typ i din situation fullkomligt och högaktningsfullt, kanske även gottar sig över den.

Hoppas jag blir rik en dag, så jag kan börja leva.

Av Tove Birkeland Brandt - 15 januari 2013 13:01

Idag tog jag ett beslut som kommer att beröra min framtid och det känns skönt att jag tagit modet till mig att göra det. Måste få till ändring, kan inte fortsätta må dåligt och göra saker som inte alls är bra för mig. Jag behöver ta tag i allt det jag drömt om inte bara drömma utan verkligen göra det jag känner är det rätta.

Min inre rädsla har stoppat mig i hela mitt liv men nu äntligen får det vara nog. Att laga mat är kul om man får laga rolig mat, lägga upp det vackert och vara kreativ men det är inte så, det är inte kreativt, det är inte roligt och jag känner att jag inte alls vill hålla på med det så varför fortsätta i längden.

Det är en rädsla att släppa trygghetsfaktorer men ibland måste man göra det för att nå målet. 2013 är året då jag förverkligar drömmar och till min 50 års dag 2014 skall jag ha nått fram.

Att det är arbetslöshetstider, får inte störa viiljan att lyckas. Jag gnetar på tills jag kan nå förändringen, tills jag kan sträcka ut handen och verkligen känna nu gäller det. Nu händer det bara positiva saker i mitt liv.

Jag vill utvecklas, jag vill skriva, jag vill framåt, framåt till ljusare livsinsikter och nu är jag på väg.

Hoppas på att få snabba svar från vägledaren, behöver förändra och strukturera upp NU, innan jag går under.

Jag vill le, skratta och känna att livet trots allt det mörka som hänt är värt att leva vidare, är värt att upptäcka saker i och att utvecklas vidare i. Att ta del av livet spänning och inte gråta bort den sista delen.

Livet är här och NU och jag hoppas få mycket stöd och uppbackning i det jag nu vill företa mig.


English Version

Today I took a decision that will affect my future and it feels good that I took courage for me to do it. Must get to the modification, can not continue to feel bad and do things that are not at all good for me. I need to grab everything I dreamed of not only dreaming but really do what I feel is right.
My inner fears have stopped me in my life but now finally enough is enough. Cooking is fun if you get to cook fun foods, add it up beautifully and be creative, but it's not that, it's not creative, it's not fun and I feel like I do not want to keep doing it so why continue length.
It is a fear to let security factors, but sometimes you have to do it to reach the goal. 2013 is the year when I realize their dreams and to my 50th birthday in 2014, I have reached.
That there are periods of unemployment, may not interfere viiljan succeed. I gnetar until I can reach the change, until I could reach out and feel this is it. Now it happens only positive things in my life.
I want to develop, I want to write, I want to forward, forward to brighter life insights and now I'm going.
Hope to get a quick answer from the counselor, you need to change and structuring NOW, before I go under.
I want to smile, laugh, and feel that life after all the dark that has happened is worth living on, is worth discovering things and to develop further in. To take part of life stress and not cry out the last part.
Life is here and NOW and I hope to get a lot of support and backing in what I now want to carry me.

 
Av Tove Birkeland Brandt - 14 januari 2013 17:15

Tillsammans med Kristina Simar skall jag snart ta mig an min första bok, en blandning av ond bråd död, kärlek och mysterier. Skulle jag ge den en egen janger så varför inte RomanceDeckare i så fall.

Skulle vilja veta vad man tycker om min bok, verkligen tycker. Själv tror jag på den trots att den faktiskt fått många nej, men jag tycker ändå att jag har funnit något eget i mitt skrivande.

Håller på med bok tre i samma serie och på samma gång har jag påbörjat en bok som är verklighetsbaserad om familjerealtioner, sorg, död och livets glädjeämnen.

Och så har jag skrivit boken om min son Kim, min lilla ängel i den blå himlen. En ängel som borde vara med oss här men som så olycklig gav upp livet. Min stora sorg, min stora kärlek.

För att mjuka upp mitt skrivande lite brukar jag se på inspirerande bilder, eller skriva dikter samt träningsskriva små roliga texter utifrån mitt eget namn eller roliga skrivövningar vi hittar på själva. I bland stimulerar jag mitt inre genom att läsa om att just skriva. Mitt liv är att skriva, önskar livet gav mig mera tid bara så jag kunde ta mig an skrivandet på i alla fall 99%. Nåja en dag blir det väl så, en dag har jag all tid för mitt stora intresse.

Längtar efter sommar, att sitta vid någon sjö med block och penna. Hämta kraft i naturens eget skafferi, lyssna på fåglars kvitter, lövens rasslande ljud då vinden smeker genom dess kronor. Se solen dala. Så mycket underbart man kan ta till sig och skriva om, har ni som jag tänkt på det?


English Version

Together with Kristina Simar I will soon take on my first book, a mixture of sudden death, love and mystery. Would give it a custom Janger so why not Romance Detectives in that case.

Would like to know what you think of my book, really think. I myself believe in it even though it actually had many no, but I still think I have found something in my own writing.

Working on book three in this series, and at the same time, I have begun a book that is reality based on family real organizations, sorrow, death and life's joys.

And so I wrote the book about my son, Kim, my little angel in the blue sky. An angel who should be here with us but are so unhappy gave up life. My great sadness, my great love.

To loosen up my writing a bit, I usually see on inspiring pictures or write poems and write small workout funny texts from my own name or fun writing exercises we find in ourselves. Sometimes I stimulate my mind by reading about that just write. My life is to write, wish life gave me more time just so I could take on the writing of at least 99%. Well one day it will be as well, one day, I have all the time for my great interest.

Longing for summer, to sit at a lake with a pad and pen. Get the power of nature's own pantry, listen to the birds chirping, the leaves rustling sound when the wind caressing through its crowns. Watch the sun dala. So much wonderful you can take in and write about, do you have that I thought about it?

Av Tove Birkeland Brandt - 13 januari 2013 13:19

Ännu ett inlägg idag, har så jävla tråkigt.

Har skurat rent govlet i kök, hall och kylrum, torkat bänkar och diskat bort. Förberett kvällsmaten.

Tagit emot klagan och nu kaffe samt en liten rast och för en gång skull kom jag ihåg att stämpla in rasten.

Tre som ätit i restaurangen idag och snart är det time att ta bort allt igen, ja milde sådant slöseri det blir när det är så här lite folk.

Sedan ja gudarne vet vad man skall ta sig till, kan ju inte städa hela tiden det blir ju så trist och man känner sig ju inte som en kock utan mera som en städare/lokalvårdare.

Har ont i ryggen och foten klagar fortfarande, så nu får det gärna dimpa ned ett brev per post om tid för planerad operation. Ännu en arbetsdag i morgon, skolmat, föreskolemat, mat tilll avdelningar och mat till restaurang.

Korv stroganoff på menyn i morgon med ris, kvällen har jag inte spejat in ännu men det är nog något lättlagat i halvfabrikatsformat.

Nu äntligen har klockan tickat på så jag kan ta in maten från restaurangen igen, skönt då går det en liten stund igen så man får åka hem till sist....

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se