Toves Tankar

Alla inlägg under februari 2013

Av Tove Birkeland Brandt - 7 februari 2013 15:44

Jag tog beslut om att det är dags att ge själen den vård den behöver. Men vad är själavård egentligen?

Kyrkan säger att det är den enskildes andliga hälsa man tar hand om. Att man låter någon lyssna till det man har att säga. Läker man då?

Så mycket tankar som kommer upp här. Handlar själavård bara om att ha en kristen syn på det hela, nej det tror jag inte. Jag vet att mycket felar inom mig och att jag själv vill finna ro och glädje, men hur det skall gå till då ?Det vet jag inte.

Massor av saker behöver bearbetas. Hur bearbetar man själen?

I själavården innebär detta att hela människan med alla hennes behov och hela hennes livssituation är viktig i samtalet. Inget som tillhör det mänskliga livet är tabu att samtala om och för själavårdaren bör inget mänskligt vara främmande. En smekning berör inte bara vår kropp, utan även vårt inre. Sorg i hjärtat kan göra oss fysiskt sjuka och våld mot kroppen gör ont i själen.

Jag själv har burit sorgen i två långa år nu, men det är inte bara det problemen bottnar i. Jag har blivit sviken på sätt som man bara inte skall behöva och det har gett mig rädslor som jag inte längre vill ha med i mitt bagage.

Livssituationen är ohållbar.

Jag vill inte en dag lämna livet här och dra med mig plågorna till andra sidan, jag vill reda ut de inre smärtorna och felaktigheterna här och nu, Rotas, läka och må bra. Inte bara för min skull utan för allas skull och med alla menar jag maken och mina barn, mina barnbarn. Jag vill se ljust på framtiden. Finna hopp. Le åt livet. Slippa rädslorna som fjättrar mig. Jag vill ha själavård, för det är själen som har skadats inte jag i mitt yttre skal.


English Version

I took the decision that it is time to give the soul the care it needs. But what is counseling anyway?

The Church says that it is the individual's spiritual health to take care of. Allowing someone to listen to what they have to say. Heals you do?

So many thoughts that come up here. Is pastoral care only about having a Christian view on the whole, no, I think not. I know a lot fails within me and that I want to find peace and joy, but what will happen then? I do not know.

Lots of things need to be processed. How do you process the soul?

In pastoral care, this means that the whole man with all her needs and her whole life is important in the call. Nothing belonging to the human life is taboo to talk about and for pastoral successor should be nothing human be alien. A caress affects not only our bodies but also our minds. Sadness can make us physically ill and violence against the body hurts the soul.

I myself have worn mourning for two long years now, but it is not just the problem stems in. I have been disappointed in the way that you just should not have and it has given me fears that I no longer want in my luggage.

The life situation is untenable.

I do not want one day to leave this life and take with me plagues the other hand, I want to sort out the inner pains and errors here and now, Rotas, heal and feel good. Not just for my sake but for everyone's sake, and with all I mean the husband and my children, my grandchildren. I want to see a bright future. Find hope. Smile at life. Getting off fears that fetters me. I want pastoral care, for it is the soul that has not been damaged in my outer shell.


ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 6 februari 2013 14:20

 

Beredskap, piller och nässpray. Yrsel och illamående, men värst av allt är mattheten som tagit över kroppen. Att orka laga en middag tar alla kafter man samlat under natten. Har i alla fall  försökt att vädra ut lite baciller ur huset, låtit det vara öppet både nere och uppe en stund för att skifta luften.Tänk att man kan bli så utslagen av influensa, nästa år ska det bli spruta vill inte må så här dåligt om man slipper.

Blir nog inget jobb den här veckan med tanke på hur svag jag känner mig fortfarande, är inte var att vara sjuk så jag känner mig en aning kinkig vilket inte alls är likt mig. Nåja bara att vila, dricka te och försöka ta igen sig så kommer man väl på rätt köl igen snart.

 

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 3 februari 2013 08:06

 

Sök änglarna min vän - som bor i ditt hjärta.

Sök änglarna min vän - som kan bota all din smärta.

Dom finns med sin kärlek och kan ge dig tröst.

Sök änglarna min vän - Sök inuti ditt bröst.


En strof jag tycker om som jag fann på änglarum.

I mitt tillstånd av tysthet satt jag och tänkte på änglarna och på ett liv efter detta och fann då följande sida som jag kan rekomendera.

http://houseofraven.se/Angels.html 

                                                  


                

Av Tove Birkeland Brandt - 3 februari 2013 07:55

Av Tove Birkeland Brandt - 3 februari 2013 06:57

Känns slitigt det här, har legat och hostat nästan hela natten och huvudvärken pulserar. Lungorna är ömma och de känns både på bröstet och på ryggen nu. Tål verkligen inte att bli sjuk och när man ligger ned känns det som man knappast får luft, så sex på morgonen var det upp och hoppa, brygga kaffe och fixa sig lite alvedon.

Man kränger på sig tröjan för man får frossa och strax därefter vill man kasta den för så håller man på att få värmeslag.

Jag är inte bra på det här, att vara sjuk alltså. Blir ju att ringa och sjukanmäla sig inför morgondagen det för med det här är det inte värt att komma nära de gamla eller maten man skall skicka in till dem.

Så vad göra idag, sova, läsa, skriva, sova, äta, teve och sova skulle jag tro utan inbördes ordning då förstås. Inget av de roligare inslagen det här men vad ska man säga. Kaffet jag bryggt smakar i alla fall gott och det hjälper säkert alvedonet på vägen så något positivt finns där ju.

Håller på och läser en bok av Ninni Schulman just nu, men jag tycker den är trög på något vis, eller trög. Stampar på samma fläck alldeles för länge kan jag känna, men det kanske släpper har ju bara läst 160 sidor ännu. På nedervåningen läser jag hur man botar depression, oftast faktaböcker här nere och de roligare böckerna innan sängläget. Fast jag tycker ju om faktaböcker också så det är inte fel, näst abok jag skall ge mig i kast med är "Konsten att döda" av Sören bondeson. Slukar allt jag kan och så har jag ju en skrivarkurs liggande att slå mig i kast med, men inte nu när huvudet bultar av värk utan detfår bli när jag frisknat till igen.

Lite att se fram emot mitt i allt det gråa och jobbiga, för jag har faktiskt tagit mig från nattsvart till grått nu och det måste jag säga är en himla lång väg, trots att det är fasansfullt långt kvar till att må bra i det inre...


English Version

Feels strenuous this has been sitting and coughing most of the night and the headache is pulsating. The lungs are sore and feels both the chest and back now. Withstands really do not get sick, and when you lie down, it feels like they do not get air, so six in the morning it was up and jump, brew coffee and fix a little alvedon.

Man pulls on his shirt because you get chills and shortly thereafter want to throw it so it keeps on getting heatstroke.

I'm not good at this, to be sick, that is. Will the make and ill sign up for tomorrow it with this, it is not worth getting near the old or the food you must submit to them.

So what to do today, sleep, read, write, sleep, eat, TV and sleep should I believe in no particular order of course. None of the fun features this but what can I say. The coffee I brewed taste anyway good and it helps secure alvedonet on the road so something positive is there are.

Currently reading a book by Ninni Schulman right now, but I think it is sluggish in any way, or sluggish. Stomp on the same spot for too long, I know, but it might drop've only read 160 pages yet. Downstairs, I read how to cure depression, mostly fiction books down here, and the more fun books before bed mode. Though I think all about fiction books as well so it is not wrong, next abok I will give myself to grips with is the "art of killing" by Soren farmer's son. Devour everything I can, and so I have a writing related to beat me to grips with, but not now when the head bolts of pain without detfår be when I frisknat again.

A little to look forward to in the middle of all that gray and hard, because I've actually taken me from pitch black to gray now and I must say is a really long way, despite being horrifically long way to go to feel good in the interior. ..

Av Tove Birkeland Brandt - 2 februari 2013 12:06

Ordet influensa kommer väl ifrån engelskans Influens vilket betyder påverkan och visst är det en påverkan då våra kroppar träffas av dessa virus.

Feber, hosta och ett allmäntillstånd som heter noll, så jobbigt det här men värst är nog huvudvärken som mal inne i det så kallade huvudet. Nåja inte klaga, det går väl över. man får kurera sig med te och honung, piller och värmande filtar samt halstabletter och hostmedicin, kanske en bra bok i sakta mak.

I övrigt inte mycket som händer i lilla stugan i Koppom. Arbetsfronten är illa och jag har tagit upp problemen med berörd personal nu så det ska väl komma upp på tapeten snart, men jag vet inte om det är värt det, jag menar att kämpa för.

Har inte så mycket ork att göra någonting och att skriva det orkar jag inte med huvudvärken som mal hela tiden så det får bli att slöa sig fram under dagen, ska ju göras midagsmat, diskas och allt annat som behöver ses över så man får helt enkelt hänga i och vila där emellan.


English Version

The word influenza comes in from the English influences which means influence and it certainly is an impact when our bodies meet these viruses.

Fever, cough and a general condition called zero so hard but this is probably the worst headache banging inside the so-called head. Well do not complain, it goes well over. you can cure themselves with tea and honey, pills and warming blankets and throat lozenges and cough syrup, maybe a good book at a leisurely pace.

Otherwise, not much happens in the small cottage in Koppom. Working front is bad and I have addressed the problems with the personnel now so it'll surely come up in the news soon, but I do not know if it's worth it, I mean fighting for.

Do not have as much energy to do anything and to write it I am not able to headache banging all the time so it may be that blunt their way during the day, is supposed to be midagsmat, washed and everything else that needs to be reviewed so you simply hang in and rest in between.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se