Toves Tankar

Alla inlägg under augusti 2013

Av Tove Birkeland Brandt - 8 augusti 2013 15:30

Inte så lättvindigt att sitta och skriva då man har en katt på armen. Har varit på apoteket idag och köpt avmaskningstabletter till henne,  som hon nu också fått,

  Hon är fantastiskt kelen och gosig av sig och ligger gärna på armen som en liten baby. 

  Vårt egentliga ärende ut till staden var att skicka paketen och för att sticka inom Lidl och köpa en varsin träningströja. Passade även på att köpa mammas eftersökta disktrasor, sådana där tunna på rulle och när vi sedan bästämde oss för att åka dit hoppade vi in på sportbutiken intill Rusta och köpte oss ett varsit par träningsbyxor som det faktiskt var reapris på 149:- styck fick vi ge. Makens första par att träna i, skall se vad han tycker om dem.

  Själv har jag spånat in jättesnygga jazzbyxor bodyfit på Tradera så jag skall lägga ett bud där ute och hoppas få mig ett par, så fräcka. Framhäver figuren.

  Måste slå mig själv med häpnad över att vilja framhäva något alls efter alla år då jag dolt allt jag kunnat. Att vara fet är verkligen nedvärderande i vårt annars så slimmade samhälle. Faktum är att man behandlas rent av illa när man är överviktig, att söka ett jobb har varit att köra huvudet i väggen för att inte tala om att bli expiditierad i en sportaffär.

  Känns det igen?

  Man blir ofta behandlad som om man besatt någon smittsam sjukdom och som om inte detta är nog så var det även det här med att vara förståndshandikappad.

  Jag har genom min gbp operation kommit långt, men jodå jag har lång väg kvar men redan kan man se en attitydsförändring på människor genom mera respekt och ökat människovärde. Är det inte märkligt?

  Blev oavsett glad som en lärka häromdagen då jag lyckades gå ned i ett par byxor jag haft liggande i flera år inköpta som för små. Ser jag till min minskning i storlek nu så är det att gå från xxxl - xl, gissa om det känns bra.

  Lägger med en bild på byxorna så ni får se dem...  

Så vad säger man "bättre sent än aldrig."


ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 7 augusti 2013 16:43

Så skönt startade dagen med att äta mannagrynsgröt och sedan göra mig klar för att komma mig ut med stavarna i sällskap med maken. Gick hårdare ut idag och höll en snittid på 10:22/km tufft men så gudomligt skönt då man åter var hemma och fick sitta ned och vila. Med ut hade jag en varsin banan och vatten så klart, men jag har problem att få i mig tillräckligt med vätska på dagarna eftersom jag inte kan dricka ihop med maten.

  Det är inte det samma att vara opererad och träna som innan,  i och med att jag så lätt dumpar när jag äter och jag bränner så fort mina energidepåer när jag är ute. Men ja, det går och jag är glad för det jag klarar av och konditionen blir bara bättre och bättre, går ju dryga tre milen i veckan nu med stavarna.

  Har fått en del tunikor sålda nu, så jag har dels packat de som är betalda och suttit och skickat vinnarmail till resterande. Skönt att kunna göra sig av med kläder nu.

  En speciell känsla att säga att det är för stort istället för att allt är för litet hela tiden.

  Har beställt patroner och lasertoner till skrivarna från inkclub.se, går ju inte an att vara utan sådant för oss och just nu skriker båda skrivarna i förtvivlan här hemma.

  Väntar stadigt på att få vetskap om när vi kan få bilen svetsad av svärsonen, vore så skönt att få det gjort. Så slipper man oroa sig över den hela tiden och få komma sig på ombesiktningen så man kan få igenom bilen och slippa tänka på att man kanske står utan något att åka i. När man bor så här ute på landet är man så otroligt beroende av bilen till allt man behöver göra.

  Under tiden maken lagade till Nilenabborre med stuvad vitkål,  passade jag på att städa här hemma, dammsugit och skurat golven så nu är det rent och skönt igen.

  Sedan talade maken med Eda Järn dit vi körde gräsklipparen igår och de talade om att det behövde bytas förgasare, vilket man upplyste oss om att det var gjort då vi köpte den. Sedan så är det ju garanti på maskinen i tre månader/begagnat köp så vi får se vad de hittar på. Har de slarvat är det deras fel. Vi skall inte behöva betala, men vi får väl se vad de säger. Vi har lämnat kvittot då vi lämnade in den så det är bara för dem att kolla.

  Har försökt ringa min dotter Helena men inte fått svar, jag och hon har haft en mindre dispyt och det vore skönt att reda upp det men jag kommer tyvärr inte längre än till en telefonsvarare. Får väl prova tills hon svarar, onödigt att någon av oss ska gå och må dåligt över osagda eller sagda saker. Man kan ju hoppas hon ringer upp.


English Version

So nice started the day with semolina porridge and then get ready to get me out with rods in the company of her husband. Went out harder today and held an average duration of 10:22 / km tough but so divine beauty when re was at home and had to sit down and rest. With this, I had one a banana and water so clear, but I have trouble getting in me enough fluids during the day because I can not drink with the food.
  It's not the same to be operated on and train as before, in that I so easily dumps when I eat and I burn so fast my energy stores when I'm out. But yes, it is possible and I am happy for what I am capable of and fitness is getting better and better, goes the more than twenty miles a week now with rods.
  Have received some tunics sold now, so I've packed and they are paid and sat and sent the winning email to the rest. Nice to be able to dispose of clothing now.
  A special feeling to say that it is too big, instead of everything is too small all the time.
  Have ordered cartridges and laser toner cartridges for printers from inkclub.se,'s not possible than to be without such for us and right now both printers screaming in despair here at home.
  Waiting firmly on to ascertain if we can get the car welded by his son in law, would be so nice to get it done. So you avoid worrying about it all the time and come on ombesiktningen so you can get through the car and not have to think about that one might stand without something to go in. When you live like this in the country, you are so incredibly dependent on the car to all you need to do.
  Meanwhile, her husband cooked for Nile Perch with stewed cabbage, I took the opportunity to clean this at home, vacuumed and scrubbed the floors so now it is clean and comfortable again.
  Since her husband spoke with Eda iron there we drove the mower yesterday and they told me that it needed to be replaced carburetors, which they informed us that it was done when we bought it. Then there are the warranty on the machine for three months / secondhand purchase so we'll see what they find. Have they botched it is their fault. We should not have to pay, but we'll see what they say. We have submitted the receipt when we left it as it is just for them to check.
  Have tried to call my daughter Helena but not received a reply, she and I have had a minor dispute and it would be nice to sort it out but I will unfortunately no longer than an answering machine. May well try until she answers, needless to any one of us to go and feel bad about unsaid or said things. One can only hope she is calling.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 6 augusti 2013 14:50

Det har kommit en riktig skur men inga åsksmällar ännu, men att de väntas in det vet vi. Har dragit ur allting hemma såsom datorer, telefon och router så det ska väl hålla.
Idag har vi varit på apoteket och hämtat pappas mediciner och även tagit oss till Eda Järn för att lämna in vår gräsklippare. Hoppas att garantin står för reperationen. Behöver verkligen klippas hemma på gården nu, har växt otroligt mycket.
Plockade en hel del hallon i går igen och sedan fick jag svära lite över all äppelkart som ligger till ingen nytta på backen. Alla åsskurar som slår ned dem innan de ens hinner mogna. Retligt.
Får väl se om man får maskinen tillbaka idag, men risken är väl att det dröjer med lagningen. Man får väl ha tålamod så löser det sig väl.

Av Tove Birkeland Brandt - 4 augusti 2013 17:13

Träningsdag och idag kändes jag i form, jag hade ork att öka på i uppförsbackarna så det ger mer effekt på konditionen, uppförsbackarna är frtsatt jättejobbiga men jag tar dem. Vi ökade på och gick nästan 1,5 mil idag 300 meter ifrån, men jag satte ett nytt rekord i distans och min genomsnittliga tid blev. 10.40

  Sista kilometern gav jag mig den på att klara av att jogga och visst gick det sakta framåt men jag utförde det och det kändes jättehäftigt. Jag är definitivt på gång och jag är så otroligt stolt över mig själv och min prestation.

  Väl hemma igen blev det en lugn stund ute på altanen, kaffe med dopp, ett äpple och vatten. Tog ett tappert försök att sola i min fina stol men det blåser kallt trots att det är 25 ° ute idag. Men kanske skall man inte räkna med annat nu när augusti månad tagit sina tappra steg mot höst.

  Nu väntar snart en välkommen dusch och sedan middag för oss. Skall sätta mig och läsa en del om texter och fördjupning i svenskan. Lånade faktiskt en del böcker på biblioteket och de var riktigt bra. Tips kommer senare.

  Måste få igång mitt löpband innan hösten tar över så jag kan springa inomhus och hålla mig i form under vintern, man vill ju inte tappa det man kämpat till sig nu.  Tyvärr har kretskortet gått trodde man och ja ett sådant kostar 2500 sek att ersätta så det är ingen dålig utgift. Typiskt att det skulle hända oss, men vi är ju vana att alltid bli drabbade. Lagen om alltings jävelskap.

  Ska nog ta och gå ned i källaren  och se om jag finner några kläder som går på mig nu, har ju faktiskt minskat lite i omfång, fast än så är det långt kvar. Men jag är så motiverad för att förändra min livsstil, kom med Biggest Looser det här året, Simon, Emma, Markus, Martin och Otte vilka förebilder man blev ju totalt hänförd och vill ju själv ge järnet för sin hälsa.

  Fast man får ta det varligt framåt så man inte får skador, man har ju kommit upp i en ansenlig ålder (49) och man har ju inge direkta läkarbesök. Nåja, det är roligt och man vinner hela tiden ork så jag trivs. Det är verkligen förändringens tid. 

  Ett av de största problemen för mig just nu är att formen är lite från dag till dag eftersom jag dumpar hela tiden sedan jag opererades (Gastric Bypass Operation), bäst för mig är att äta mannagrynsgröt på morgonen, men gissa om jag börjar bli lite trött på det efter 4 månader. Ägg är problem, smörgås är problem, faktum är att vissa dagar tycks nog allting vara ett problem tyvärr. Men jag hänger i, skam den som ger upp :-) Jag är en fighter.

 Om inte jag kämpar för mig själv, vem skall då ta sig an att göra det? Bara jag kan förändra mitt liv. En skön upplevelse att komma till insikt.


English Version

Practice day and today I felt I was in shape, I had the energy to increase in the hills so it gives more effect on fitness, the hills are frtsatt hateful but I'll take them. We rose and walked nearly 1.5 mil today 300 feet away, but I set a new record in the distance and my average time was. 10:40.
  The last mile, I went on to manage to jog and she did it slowly forward, but I did it and it felt really cool. I'm definitely going on and I am so incredibly proud of myself and my performance.
  Once back home, it was a quiet time out on the patio, coffee and cake, an apple and water. Took a valiant attempt to bask in my nice chair but it blows cold even though it is 25 ° outside today. But perhaps one should not expect otherwise now that the month of August have taken their valiant step towards autumn.
  Now waiting for soon a welcome shower and then dinner for us. Must sit down and read some of the texts and depression in Swedish. Borrowed actually some books at the library and they were really good. Tips will come later.
  Gotta get off my treadmill before autumn takes over so I can run inside and stay in shape during the winter, you do not want to lose what we fought for is now. Unfortunately, the board passed thought and yes such costs 2,500 sec to replace so it's not a bad expenditure. Typically it would happen to us, but we're used to always get affected. The law of all things mischief.
  I think I'll take it and go down to the basement and see if I can find some clothes that go on me now, have actually declined a bit in size, though so far it's still there. But I am so motivated to change my lifestyle, came with Biggest Looser this year, Simon, Emma, Mark, Martin and Otte which models they were the total mesmerized and want to give yourself the iron for their own health.
  But you have to take it seriously ahead so you do not get injuries, they've come up in a considerable age (49) and has the lodge direct medical consultation. Oh well, it's fun and you win all the time strength so I enjoy it. It really is time of change.
  One of the biggest problems for me right now is that the shape is a bit from day to day because I dump all the time since I had surgery (Gastric Bypass Surgery), best for me is to eat semolina porridge in the morning, but guess where I'm getting a little tired on it after 4 months. Eggs are problems sandwich is a problem, the fact is that some days seems enough things to be a problem unfortunately. But I'm hanging in, shame on giving up :-) I am a fighter.
 Unless I'm fighting for myself, who will take on doing it? Only I can change my life. A nice experience to come to the knowledge.

Av Tove Birkeland Brandt - 3 augusti 2013 12:15

Idag har jag skrivit klart mina inlämningsuppgifter till skrivkursen Nordisk Författarutveckling och även sänt dem mitt manus för att få en överblickav det jag skrivit. Sådant kan ta tid men det är ju spännande att få någons åsikt om hur man skriver. Finns säkert massor att tänka på om man tittar genom lupp men som författare är det lätt att bli hemmablind och med refuseringarna så kommer ju osäkerheten fast man i grund och botten verkligen gillar det man gjort.tidigt i mor

  Faktum är väl att ingen kan vara så hård emot en som man är emot sig själv allt som oftast. Vilket är dumt i många lägen.

  Svetsningen igår gick tyvärr inte så bra, gasen tog slut och efter en dags väntan fick vi resa hem utan att få bilen lagad och med ebb i kassan kändes det tungt. Nu får vi vänta och hoppas de får tag på grejer så vi kan komma tillbaka och få det gjort.

  Min andra dotter Helena ringde tidigt och sa att de tittar in på vägen ifrån mormor. Kul för då får jag se småbusarna som jag längtar så efter nu.

  Tiden bara rusar fram, det har blivit augusti månad och terapin påbörjas på måndag igen och sedan skall det hämtas mediciner på tisdagen åt pappa och ja vad finns det att säga tiden springer. Snart är det skoldags igen.

  Det sägs att just idag skall det vara sommarens varmaste dag, kanske är det så men det ser inte ut som det när man tittar ut. Ska väl ändå testa och lägga mig i solen och få lite sol på mig nu när inte skrivkursen hänger över axelpartiet och bankar. 

  På grund av det ekonomiska krisläget så försöker jag sälja av lite begagnade kläder på Tradera och skall väl titta efter lite mera grejer att lägga ut, sådant man inte behöver ha, fast det tryter på sådant nu måste jag säga. Vi har sålt det mesta för att få in pengar för att klara oss. Just nu är det på grund av bilen en hel månad utan pengar, så helvetes jobbigt, men jag ska inte gnälla räkningarna är betalda. Ett par Traderavinster jag fick be att betala senare men det är ju ok, gymkläder. Thats life, tungt och motigt men vi försöker göra det bästa av det trots allt.


English Version

Today I finished writing my assignments to write course Nordic Authors' development and also sent them my script to get a överblickav what I wrote. Such things may take time but it's exciting to get someone's opinion on how to write. There are certainly lots to think about looking through a magnifying glass, but as a writer it is easy to become blind and with refuseringarna so will the uncertainty though you basically really like what you gjort.tidigt in mother
  The fact is well that no one can be so hard to a man who is against itself all too often. Which is silly in many situations.
  Welding yesterday was unfortunately not so good, the gas ran out, and after a day of waiting we had to return home without getting the car repaired and short on funds, it felt heavy. Now we wait and hope they get their hands on stuff so we can come back and get it done.
  My other daughter Helena rang early and said they are looking down the road from my grandmother. Fun for then I see småbusarna I really miss now.
  Time just flies, It has become the month of August and therapy is initiated on Monday again, and then it must be retrieved medications on Tuesday for dad and yes what is there to say time running. Soon it's time for school again.
  It is said that just today, it must be summer's warmest days, maybe it is so, but it does not look like it when you look out. Will surely try and put me in the sun and get some sun on me now, when not writing course hanging over the shoulders and embankments.
  Because of the economic crisis situation, I try to sell some of used clothing on eBay and be well look for some more stuff to post, so you do not need to have, though it is tight so now I have to say. We have sold most of the time to get money to get by. Right now it's because of the car for a whole month without money, so damned hard, but I will not whine bills are paid. A few eBay Profits I had to ask to pay later, but it's ok, gym clothes. Thats life, heavy and setbacks, but we try to make the best of it after all.

Av Tove Birkeland Brandt - 1 augusti 2013 11:23

Just nu står maken i köket och påbörjar dagens födelsedagsmiddag som vi skall ta med till mamma och bjuda på. Hon blir 79 år idag. 

  Själv har jag stått för dessertförberedelserna och de står klara i kylskåpet. Har efter mina två knäckebröd dumpat igen och har fortfarande slängar av detta när jag sitter här.

  Började dagen med att lägga ut alla mina jumprar som jag sållat ur garderoben, 19 auktioner på Tradera så om någon behöver stora kläder till bra priser släng er ut och titta på auktionerna nickname TMBB.

  Ska försöka fortsätta med skrivkursen när jag kommer hem i em om inte huvudvärken jag fått tar över all kraft, vore skönt att bli klar med kursmaterialet så man får det undan innan skolan drar igång.

  Idag uppdagade jag ännu ett projekt, nämligen NaNoWriMo. (National Novel Writing Month) Man skall under November månad skriva en roman på 50 000 tecken, något för mig och mitt inre. Kul att anta utmaningar och att i det ha en deadline tycker jag. Skall även titta närmare på Skrivas novelltävling där man skall skriva en novell tror det är på max 4000 tecken med temat SE UPP.

  Bara orden se upp gjorde att jag fick en låsning så vi får se om jag kan åstadkomma någonting, man måste finna en ganger som passar för temat. Tyvärr måste jag medge att vaktmästaren på loftet är en aning slö för tillfället och vägrar ta fram arkiverade saker. Kanske är det sommaren som påverkar, jag vet faktiskt inte. Kan ju också vara så att det helt enkelt känns som det är fasansfullt mycket med allting just nu.

  Jag har så mycket jag måste ta hand om, städning hos föräldrar, hämta mediciner, sköta mitt eget hem, träna försöka läsa i massor och skriva (just nu: skrivarkursen).

  Det är en evig kamp att få ihop pengar för att klara dagen och även detta tar på det inre så man har svårt att finna ro men man måste ändå fortsätta. Hela tiden så mycket som måste ordnas och som drar pengar, nu är det biljäveln som skall svetsas och då får vi byta mat mot jobb och ändå går det pengar då vi måste skaffa plåt och annat som behövs och sedan skall det besiktigas igen och det kostar samt resa till Sunne.

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se