Toves Tankar

Alla inlägg under september 2013

Av Tove Birkeland Brandt - 29 september 2013 15:11

Så har jag slängt samman en grund till apelsinkycklingfileer, som nu står i ugnen och gottar till sig. Blir även till lunch på skolan i morgon. Vi börjar morgonen med Naturkunskap för att sedan glida över till svenska c på eftermiddagen och lite mera Khemiri.
Har suttit och gjort klart inlämningsuppgifterna i naturkunskapen och skickat dem till Hans Olsson på IngesundsFolkhögskola så det känns bra. Det senaste kapitlet har handlat om atomer, molekyler, periodiska systemet och fotosyntesen för att nämna några saker. Spännande ämnen när man tidigare aldrig haft förankringar i dessa saker bara vetat att de existerat men inte hur saker hänger samman.
Lärande är fantastiskt kul. Kanske skulle man införa obligatorisk skola vid 45 års ålder, det vore en rolig grej. Jag menar nu uppskattar man verkligen att lära sig saker. Synd att säga att detta förstördes av illvilliga skolkamrater då man gick i högstadiet för urminnes tid sedan på grund av deras mobbing. Dessutom lyckades de att styra ett helt livsöde genom sitt agerande, man fick aldrig det självförtroende man förtjänade, tyvärr. Men jag tar igen allt det där just nu. Jag är nog en tonåring i en vuxen människas kropp :)
För att återgå till middagsmaten så består en idag av apelsinkycklingfileer med bönor och smörslungad spenat flingas med gourmetsalt. Tror nog att detta kommer smaka, behöver dessutom något milt till magen igen eftersom jag haft en tuff vecka gällande maten, igår åt jag fläsk och blev så sjuk att jag fick lägga mig och sova vid teven, nät jag och maken egentligen skulle fira lite, värmesvallningar och illamåendet har bytt av varandra hela tiden senaste veckan och sorgligt nog tar det på krafterna/orken. Men ingen ide att tycka synd om sig själv! nya tag bara det är ju det som gäller.
I morse hade jag en sådan enorm saknad efter min son, det var så tufft att tårarna kom, men jag bemästrade detta med att tänka goda tankar, att se möjligheter, att tänka på allt det vi hann uppleva. Han görs så levande igen vilket känns skönt, någon ser honom trots att han är borta och för mig betyder det helt fantastiskt mycket.
Spänningar inför böckerna, jag har haft min bok Röd Vinterängel till salu i en vecka nu och jag har sålt 4 exemplar, känns ledsamt att man inte reagerar mera och köper den, vill läsa, ja i alla fall bland dem som man känner, har jobbat samman med, släkt osv.
Men jag får väl sätta igång med marknadsföringstipsen som ligger på mailen så att man kommer framåt. Det ska väl ge någonting i slutänden...

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 28 september 2013 16:24

Nej nu har jag varit högt i det blå en stund, så full av intryck och drömmar sedan bokmässebesöket under gårdagen. Men det bästa just nu är väl att dimpa ned på stolen och försätta mig i skolarbete igen oavsett om det är helg. Vill inte halka efter i någonting,  så jag får ta mig i kragen och få lite gjort på den fronten också.

  Just nu kallar det periodiska systemet, vilket jag dessutom såg i affischform på bokmässan, kan det ha varit en påminnelse om det jag måste göra???

  Nåja, jag har engelsk bok att läsa, och Khemiri som skall läsas klart samt naturkunskap och faktiskt en Essay i engelskan som jag helt missuppfattade uppgiften till först och som nu skall göras om enligt konstens alla regler.

  Kanske blir det ett glas rött idag också, jordnätter och ja att vara lite i min egen författarbubbla trots allt. Jag måste läsa om marknadsföring också och veckan som kommer är full av saker som har en måstestämpel. Skola, hämta mediciner åt pappa, och följa med pappa till specsavers för syntest och nya glasögon.

  Besökte dem idag och de mådde inte så bra efter att ha tagit farväl av sina kära hundar, det är tungt att mista sina livskamrater, men de vet med sig att de gjort rätt. Oavsett de inre känslornas uppror och tårarna som fårar deras gamla kinder så har deras vänner det bättre just nu.

  Påminneslser igen då. Ni röstar väl på min blogg för att hjälpa mig rankas högre, knappen för detta finner ni på vänster sida och längst upp till vänster kan ni också gå ut för att köpa min debutbok "Röd Vinterängel" kriminalromanen med det lilla extra.


English Version

No, now I have been high in the sky for a while, so full of impressions and dreams since bokmässebesöket yesterday. But the best moment is well to plump down on the chair and put myself in school work again, whether it's the weekend. Do not fall behind in anything, so I'll take myself together and get things done on that front too.
   Right now call the periodic table, which I also saw in poster form at the book fair, it may have been a reminder of what I must do??
   Well, I have English book to read, and Khemiri to be read clearly and science and actually Essay in English that I completely misunderstood the task at first and is now to be on according to the rules.
   Maybe it will be a glass of red today also, earth nights and yes to be a bit of my own writing bubble after all. I have read about marketing also and the coming week is full of things that have been a must stamp. School, retrieve medications for dad, and go with dad to specsavers for eye test and new glasses.
   Visited them today and they did not feel good after taking leave of his beloved dogs, is hard to lose their life companions, but they know for certain that they are done right. Whatever the inner emotions rebellion and tears that fårar their old cheeks so have their friends the better right now.
   Påminneslser back then. You are voting well on my blog to help me rank higher, this button can be found on the left side and at the top left, you can also go out to buy my first novel "Red Winter Angel" crime novel with a little extra.

.  

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 26 september 2013 18:50

Längtar så efter morgondagens späckade schema. Ska nämligen åka till bokmässan och insupa atmosfären där, lämna ut lite reklam för våra böcker, om jag kommer åt att göra det vill säga. Vi har gjort lite bokmärken och egna visitkort, så vi är redo. Vi har redan sett ut vart vi skall göra våra stopp och så skall jag intervjuas av en författare, journalist som är på gång att skriva en bok om självmord, vilket jag ser fram emot.

  Vet inte riktigt hur saker blir men det är spänt och roligt på samma gång. Ska väl ta och leta fram bra smink, blåsa håret och fixa till lite luft i det så det inte känns så platt inför morgondagen. Nya kläder är inköpta till händelsernas dag, så jo allt känns fantastiskt.

  Sedan återstår att fixa lite smörgåsar, frukt mm. som man kan ta med sig på resan, måste ju hålla koll på blodsockervärdena så man inte yrslar till sig där inne. Förkylningen ökar på, beror väl på att man varit ute i vinterkylan på naturkunskapen idag. Vi var ute i skogen och letade svampar för att kolla in dem mer ingående, giftiga, ätliga mm mm.

  Det är lite dålig uppsluppning runt mig när det gäller att glädjas över att jag gett ut en bok, vilket känns sorgligt, att fira något så stort ensam är ju inte riktigt kul, men ja jag klarar väl det med som allt annat jag klarat ensam i mitt liv.

  Tänker extra på min mamma och pappa idag eftersom de tagit bort sina hundar under morgonen, schäfrarna fick båda somna in på samma gång de blivit gamla och skröpliga och tack och lov kom veterinären hem till dem och gjorde detta. En underbar veterinär som känner dem sedan tidigare och han tog dem med sig för kremering. Allt för väl vet jag känslan de bär inom sig nu, saknaden och den tomhet som uppstått och den fruktansvärda sorg som finns där över att de själva blivit allt för gamla för att någonsin skaffa sig nya igen. Ensamt. Mamma grät i telefonen då jag talade med henne, men jag är oförmögen att trösta, dock lovade jag att hon kan låna Toby i bland.

  Själv är jag så lycklig över min lilla gubbe "TOBY", livet har blivit så roligt sedan han kom till oss och det känns så bra att ha en vän på fyra ben, en riktig skrivarkompis som kan hålla oss sällskap och ge oss den kärlek vi aldrig får känna av från annat håll. Djur är verkligen något som har förmågan att skänka värme och kärlek.


English Version

Longing so after tomorrow's busy schedule. Should namely go to the book fair and soak up the atmosphere there, leave a little publicity for our books, if I was going to do it, too. We have made some bookmarks and business cards , so we 're ready. We have already seen this where we must make our stop and I will be interviewed by a writer , a journalist is going to write a book about suicide , which I look forward .
  Do not really know how things will be , but it is tight and funny at the same time. Should take well and look forward good makeup, blow your hair and fix some air into it so it does not feel so flat for tomorrow. New clothes are purchased for the events today, so yeah everything feels great .
  Then it remains to fix some sandwiches, fruit and more. that you can take with you on your trip, have to keep track of blood glucose levels so you do not yrslar to the inside. The cold increases , probably because they have been out in the cold of winter in natural science today. We were out in the woods looking for mushrooms to check them more thoroughly , toxic , edible mm mm .
  It is a bit poor uppsluppning around me when it comes to rejoice that I published a book , which feels sad , to celebrate something as big alone is not really fun, but yes I can do well with it like everything else I passed alone in my life.
  Will the extra on my mom and dad today as they removed their dogs in the morning, shepherds were both put to sleep at the same time they become old and decrepit and thankfully the vet came to their home and made this . A wonderful vet who knows them already and he took them with him for cremation. All too well , I know the feeling they carry within themselves now, longing and emptiness caused and the terrible sorrow that is there that they have become too old to ever make new again . Alone. Mama cried on the phone when I spoke to her , but I am unable to comfort , however , I promised that she can borrow Toby in from.
  I myself am so happy my little man " TOBY " , life has become so much fun since he came to us and it feels so good to have a friend on four legs , a real skrivarkompis that can keep us company and give us the love we never know of from other sources. Animals are really something that has the ability to bestow warmth and love.

Av Tove Birkeland Brandt - 25 september 2013 19:32

Nu har vi laddat för ett nytt kapitel i våra liv och med det for vi till staden för att handla lite nytt att ha på oss. 

  För makens del blev det rostfärgade jeans, en snygg kavaj och nya t-shirtar, själv köpte jag en kavaj och ett par blommiga jeans att ha på mig till bokmässan på fredag.

  Dagens skolprojekt har varit naturkunskap, vi har debatterat för och emot utrotning av djur mm och mätt olika Ph-värden på ätbara saker och kunnat konstatera följande: så gott som allt vi stoppar i oss är surt enligt våra mätningar. Vi alla fick nya uppgifter att ta oss an och en mastig inlämningsuppgift, så sysslolösa blir vi då rakt inte. Morgondagen bjuder oss på ännu mera naturkunskap och nu är det fysik, kemi som kommer in och på eftermiddagens pass skall vi ut i skog och mark för att plocka svamp att göra något med i salen.

  Längtan efter att komma sig iväg på bokmässan ruvar just nu inombords, känns så spännande att få se hur det ser ut och hur allting känns/ insupa atmosfären. Träffa olika författare, kanske få lite tips om marknadsföring. Jag har idag kontaktat en del bokbloggare för att få dem att läsa min bok och i gengäld ta och ge en recension på sin blogg. Man kan ju hoppas att det inte slutar i svidande kritik, men jag hoppas de kommer gilla att läsa den. Det känns märkligt tomt nu när man skall dela med sig av boken till andra, det som förut varit en liten hemlighet är nu publikt och man hoppas att läsarna tar emot den med öppen famn. Skapelsen blir ju lite som ett barn som man gärna vill skydda, men nu är den i allmänhetens hand och jag skall nu ta mig an marknadsföringen av den så att så många som möjligt kan få läsa och förhoppningsvis njuta av min text...

 

English Version

Now we have signed for a new chapter in our lives and with it we went to town to buy some new things to have on us.
   For her husband's part, it was rust-colored jeans, a stylish blazer and new t-shirts, I bought myself a suit jacket and a pair of floral jeans to wear me to the book fair on Friday.
   Today's school projects have been nature studies, we have been debating for and against the eradication of animal mm and measured different pH values of edible things and made the following findings: almost everything we eat is acidic by our measurements. We all got new tasks to tackle and a hearty assignment, so we become idle when not straight. Tomorrow offers us even more science and now it's physics, chemistry coming in and the afternoon pass, we out in the woods to pick mushrooms to do something with in the courtroom.
   Longing to get off on the book fair brooding right now inside, feels so exciting to see how it looks and how everything feels / soak up the atmosphere. Meet different writers, maybe get some tips on marketing. Today I have contacted some book bloggers to get them to read my book and in return take and give a review on their blog. One can hope that it does not end in scathing criticism, but I hope they will like to read it. It feels strangely empty now when to share the book with others, as before, been a little secret is now public and it is hoped that readers receive it with open arms. Creation becomes a bit like a child something they want to protect, but now it's in the public's hand and I will now take on the marketing of it so that as many people as possible are able to read and hopefully enjoy my text ...

 

Av Tove Birkeland Brandt - 24 september 2013 18:24

Nåja, fixat lite käk. Tagit reda på olika grejer i kylskåpet och gjort älgfärsbiffar till vilka jag skall servera BBQ-sås som just i detta puttrar i köket.

  På väg hem från skolan var vi och fick iväg en del paket samt beställde tid till min far på specsavers. Han ser så dåligt att han inte kan läsa och då blev det att vi fixade tid. Så fredagen den 4 okt skall vi hämta honom och åka in till Arvika så han får det gjort.

  Dagen idag så har vi haft engelska och det var toppen, fick grepp om massor av saker så det var positivt och på eftermiddagen har vi haft en kulturlektion och vi var i grupp Alfa som idag har målat långtavlor på golvpapp. Dessa pryder just nu en vägg utanför matsalen samt rökrutan. Vi kan väl säga att vår grupp just nu har livat upp skolan lite, nästa gång är det källaren som gäller, men det är först vecka 42.

  Så har min bokbeställning gått av stapeln idag och nu är det 62 böcker beställda och pengarna dragna från kontot så det är nu betalt och klart. Känns verkligen häftigt och snart skall jag börja marknadsföra mig, wow. Huvudet är som om det hamnat i en tromb just nu, saker bara flyger förbi där inne i en vansinnig fart.

  Mamma talade om att de nu fått tag på en veterinär som kommer hem till dem och avlivar deras gamla hundar, hon var redigt ledsen såklart. Jobbig tid, dels att själv bli gammal och inte längre orka med saker och dels att mista sina kära fyrbenta vänner som nu inte orkar med sig själva längre heller. En tid för tungt farväl då de nu kommit till en ålder då de aldrig mera kan skaffa sig en hund. Ledsamt och jag lider med dem.

  Klart vi kommer hälsa på dem med Toby så helt utan kontakt blir de inte men det är ju inte det samma det vet jag. För mig är det en fröjd att ha lilla goa Toby som sällskap, han har gjort mitt liv komplett genom att sprida glädje och kärlek. Som tack fick han vara med matte och pryda bokomslaget på min bok "Röd Vinterängel" som det nu endast återstår en väldans kort tid tills ni kan få köpa den. Jag hoppas kunna sprida någon timma av läslusta till mina läsare, spänningen bara ökar. Hur skall man ta min historia? Hur kommer man ta emot mina karaktärer? Mig?

Nerväst kan jag lova er, men samtidigt en sådan otrolig lättnad att jag har gjort det jag alltid drömt om i mitt liv att skriva böcker, nu har jag en tryckt bok med mitt namn frampå och jag är så stolt och lycklig.

  Tacksam mot de få som trott på min förmåga, som har läst det jag skrivit och tyckt till och funnits där för att pusha mig då jag hamnat i svackor, nu finns snart resultatet "Röd Vinterängel" ute till försäljning.


 


English Version

Oh well, fixed some chow. Taken out different stuff in the fridge and made älgfärsbiffar to which I shall serve BBQ sauce which in this simmer in the kitchen.
  On the way home from school , we were beat off some packages and made an appointment for my father at specsavers . He looks so bad that he can not read , and then it was that we fixed the time . So on Friday, October 4 , we will pick him up and go into Arvika so he gets it done.
  The day today so we've had English and it was great , got a grip on lots of things so it was positive and in the afternoon we had a culture lesson and we were in the group Alfa, which today has painted long boards on the floor board . These adorn now a wall off the dining room and rökrutan . We can say that our group right now has enlivened the school a little bit, next time it's the basement that case , but it is not until week 42.
  So has my Book Ordering been held today and now it's 62 books ordered and the money drawn from the account so it is now paid and clear. Feels really awesome and soon I will start marketing myself , wow. The head is as if caught in a tornado right now , things just fly by there at an insane speed.
  Mom told me that they now got hold of a vet who comes home to them and kill their old dog , she was Orderly sad of course. Difficult time , and to yourself to get old and can no longer cope with things and also losing their beloved furry friends who do not have time to themselves anymore , either. A time for goodbyes heavily when they come to an age when they may never get a dog. Sad and I suffer with them.
  Clearly we will greet them with Toby so completely out of touch , they do not but it's not the same I know. For me it is a joy to have little goa Toby as a companion , he has made my life complete by spreading joy and love. In return , he got to be with mom and adorn the book cover of my book "Red Winter Angel " as it now only remains lots going short time until you can buy it. I hope to spread any hour of läslusta to my readers , the excitement only increases . How to take my story ? How do you receive my characters ? Me ?
Nerväst I can promise you , yet such an incredible relief that I have done what I always wanted in my life to write books, I now have a printed book with my name on the front of and I am so proud and happy.
  Grateful to the few who believed in my ability , having read what I wrote and thought and been there to push me when I ended up in the hollows , now there soon result " Red Winter Angel " up for sale .

Av Tove Birkeland Brandt - 21 september 2013 17:13

Ja då har jag tagit mig igenom Jonas Hassen Khemiris bok "Ett öga rött" samt även en novell han skrivit och faktum var att jag gillade det han skrivit. Det var annorlunda att läsa på rinkebysvenska vilket kanske inte är den bästa svenskan, men i texten fanns så himla mycket humoristiska inslag att man var tvungen att le sig genom textraderna trots detta. Kanske inte så att man ser denna Halim som en speciellt seriös person, men ganska typisk för den samhällsgrupp han kommer ifrån att ha den mentaliteten som han har. Man uppfattar det bakomliggande i att om ungdomar inte har någon riktig tillhörighet så hittar de på en massa skit istället. Boken gav vinklingar som man tänkt mycket på även innan man läst boken.

Novellen var annorlunda och speglar en tokig individ, skriven i samma stil som boken vilket gav en lätthet till texten.

  Författaren har fångat mitt intresse och jag kan gott och väl tänka mig att läsa mer av hans verk.

 I övrigt denna dag jo svärfar har varit på besök och ätit får i kål med oss, vilket var väldans gott måste jag tillägga (maken som lagat), tog faktiskt om lite och klarade av det rätt så bra utan någon kraftigare dumpning.

  Nu sitter jag i väntande stund för att påbörja min engelsktextade bok, skall läsa två böcker på engelska det här året så det blir spännande att se hur mycket man fixar i förståelsen, men rådet var ju att inte stanna upp och fundera på specifika ord utan snappa helheten för att få in läshastigheten och bli van att läsa engelskan. Ska säkert gå bra.

  Maken sitter med slutkorret av sin bok "Ankharen" och det är säkert skönt då det tar slut, man blir rätt så nöjd på böckerna då man går igenom texten om och om igen för att leta efter felaktigheter. Tyvärr ett nödvändigt ont. Själv så väntar jag spänt på kommande reaktion på min bok eftersom jag skickat en PDF för att få en recension. Hoppas inte han tycker den är för hemsk, för grov, för dålig men om fallet är så får jag väl bara ta det också. Bättre att få en ärlig opinion än ingen reaktion alls.

  I morgon ska vi till mamma och pappa för att bjuda dem på får i kål samt en fruktsallad gjord på kaktusfikon, lime, apelsin och Kiwi och till det skall vi ha turkisk youghurt. Det blir även till att städa golven en sväng och torka runt i köket samt skura golven så vi får det gjort. Är ju lite tight om tid på veckorna nu.

  Bokmässa nästa helg i Göteborg och då bär det av dit, har vunnit fribiljetter till mässan från HOI Förlag så det skall bli väldigt roligt att göra det besöket, skall bara ordna med barnvakt till Toby då vi kommer vara borta ganska många timmar så kan han inte vara själv, men det kommer väl att ordna sig.

  Måste sägas igen att livet är väl bra underbart oavsett skulder, fogdar och trasslig ekonomi, det finns i alla fall en helsikes massa glädjeämnen kvar, små ting, vardagen, kärleken, barnen, djuren och så himla mycket JAG mitt i allt detta.

 


English Version

Well then , I have taken me through Jonas Hassen Khemiris book " One Eye Red " as well as a short story he had written , and the fact was that I liked what he had written . It was different to read on rinkeby Swedish which is perhaps not the best Swedish, but the text was so very very humorous elements that you had to smile through the rows despite this. Maybe not so that we see this as a particularly Halim serious person , but pretty typical for the social group he comes from having the mentality that he has. They perceive the underlying in that if young people have no real affiliation and they will find a bunch of crap instead. The book gave the angles as you thought much about even before you read the book.
The short story was different and reflects a crazy individual, written in the style of the book giving a lightness to the text.
  The author has captured my interest and I can well imagine reading more of his works.
 Otherwise this day jo -law has been visiting and eating sheep in cabbage with us, which was lots going good , I must add (spouse who cooked ) , actually took about a bit and managed it quite well without any stronger dumping.
  Now I sit in the waiting time to begin my English subtitled book, must read two books in English this year so it will be interesting to see how much to fix in the understanding , but the Council was not to stop and reflect on specific words without intercept the big picture to get the read speed and get used to reading English. Will certainly go well.
  The husband sits with slutkorret of his book " Ankharen " and it's certainly nice when it runs out , it becomes quite satisfied on the books when you go through the text again and again to check for errors. Unfortunately, a necessary evil. Self so I wait anxiously for the next reaction in my book because I sent a PDF to get a review . Hope he does not think it is too horrible, too rough, too bad but if the case is so I guess I'll just take it as well. Better to get an honest opinion than no reaction at all.
  Tomorrow we to mom and dad for inviting them to get in cabbage and a fruit salad made of prickly pears, lime, orange and kiwi and for this we will have Turkish yoghurt . It is also to clean the floors a turn and wipe around the kitchen and scrub the floors so we get it done. Are a bit tight on time on week now.
  Book Fair next weekend in Gothenburg and then it's off there, has won free tickets to the fair from HOI Publisher so it will be great fun to make that visit , only arrange babysitting for Toby when we will be away for quite a few hours so he can not be yourself , but it will come to be fine.
  Must be said again that life 's good wonderful regardless debts, bailiffs and tangled economy , there's certainly a hell of a lot of joys there, small things, everyday life, love , children , animals, and so damn much I in the middle of all this.

Av Tove Birkeland Brandt - 21 september 2013 08:08

Då sitter jag här i det tysta köket med en rykande varm kopp kaffe. Ute ligger dimman tät, hästarna har tagits ut i hagen, jag ser dem stå där ute. Höst, jag ryser, vill inte gå mot kyla och vinter. Hala vägar och rädsla om att livet på grund av det kan bli för kort.
Har så mycket att göra, så mycket att ta tag i, drömmar och annat som verkligen går att ta i. Boken, nästa bok och nästa, skolan. Hoppet om en bättre framtid, en något lättare, livfullare tid i ett Sverige som endast försämras. Där tryggheten hela tiden monteras ned.
Borde egentligen sätta igång och läsa boken jag skall ha utläst i svenskan men filosofen inom mig har vaknat till liv, så nu sitter jag här och tänker. Ibland är det skönt att låta tankarna få vandra fritt, låta dem få ett eget liv.
Pannan är tänd så varmvattnet är åter på plats, lite värme till den annars så kalla badrummet. Pinnar som omformas till kol och som på sin väg dit ger energi. Om man tänker på det så här är det egentligen ett litet under.
Under gårdagen skulle jag skicka paket men det är ett himla krångel om skrymmande och vikt på vissa ställen, jag kallar det ocker. Vem vill köpa ett begagnat plagg av mig för 20 kr och sedan tvingas betala 60kr i porto. Posten är helt enkelt inte kloka gällande sina avgifter. Nåväl jag gör ett nytt försök att skicka från ett annat ställe idag, skall ändå ut och köpa potatis till får i kålen som maken lagade till under gårdagen och sedan kommer svärfar för att äta med oss idag.
I går fick jag besked om att jag vann inträdesbiljetter till bokmässan valfri dag från Hoi förlag, så himla kul för då kanske man får råd med ett mål mat under dagen också :)
Nästa år hoppas jag stå där själv med min egen bok. Gott självförtroende, nej inte alls bara ett inre fullt av drömmar och Hopp...

Av Tove Birkeland Brandt - 20 september 2013 12:58

Maken är bottförkyld och ont i bihålorna så idag bär det av till Kinnekullehälsan för medicinering. Jag mår ganska ok än så länge tack och lov, huvudvärk men det finns ju piller för detta.

  Men just nu funderar jag på om jag fått magnesiumbrist eftersom jag haft kramp i vad och fot på nätterna sista veckan vilket stört min sömn rejält och naturligtvis gjort ont av helvete. Det är ju snart dags för halvårskontroll efter min gastric bypass operation så jag väntar väl tills dess för att se vad proverna kommer ge för svar, ska väl snart kallas för provtagning ändå.

  Har passat på att städa lite här hemma, fått rent golven igen och så har maken gått efter med skurmoppen så det känns skönt. I övrigt denna dag så skall jag läsa vidare i  e boken till svenskan samt kolla över lite annat  om författaren Jonas Hassen Khemiri och bara jag gjort mitt inlägg färdigt ska jag gå ner i källaren och fjutta eld i pannan. Det är baddags för Toby man idag :-), ja han klagar faktiskt inte då man tar och slänger ner honom i badkaret så det är väl ok.

  Ni ser att jag har att göra så inga problem med sysselsättningen här inte.

  Morgonen började jag med 2 dl mannagrynsgröt och dumpade, så jädrans otroligt att det kan variera så från stund till stund, ena dagen tål jag en sak och nästa inte alls. Jobbigt att leva som GBP opererad, värre än jag trott faktiskt och jag som till exempel bara älskade glass, tål inte ens se det innan jag blir sjuk. Nåja jag går ned i vikt och orkar mer så ingen idé att klaga. Självförtroendet har blivit bättre tack och lov och jag mår ganska prima i övrigt, livet är faktiskt bra trots att jag stundom saknar min son så mycket att hjärtat håller på att brista. Tänder inte ljusen lika ofta längre, men jag tänder dem. Han har mina tankar och bor i mitt hjärta även om han nu varit i himlen i dryga 2,5 år.

  Snart ger jag ut min första bok och det pirrar rejält inombords, rädlsan att man skall tycka att det är skit finns ju där så klart, men på samma gång tror man ju på det man gjort. Så jag kan lova att känslorna svallar fram och åter precis som ett böljande hav i mitt inre just nu.

  Tiden får utvisa detta och jag ska nu ta tag i nästa steg, nämligen marknadsföringen.


English Version

The husband is living a cold and sore sinuses so now it's off to Kinnekullehälsan for medication. I feel pretty ok so far, thankfully, headache but there are pills for that.
  But right now I'm wondering if I have magnesium deficiency because I had cramps in what and feet at night last week which disturbed my sleep significantly and obviously hurt by hell . It's almost time for the six control after my gastric bypass surgery so I wait until the well to see what the samples will give the answer, well soon called for sampling anyway.
  Have taken the opportunity to clean up a bit here at home, with clean floors again and so has her husband passed after the scrub mop so it feels good. Otherwise this day I will read on e book to Swedish and check over little else about the author Jonas Hassen Khemiri and I just made my post ready , I'll go down to the basement and fjutta fire in the boiler. It's Bath time for Toby to today :-) Yes, he actually did not complain when you take and throw him down in the tub so it is ok.
  You see that I have to do so no problem with employment here is not .
  The morning I started with 2 cups semolina porridge and dumped , so damn amazing that it can vary so from time to time , one day I can tolerate one thing and the next not. Hard to live as GBP surgery , worse than I imagined , and I actually like for example just loved ice cream , does not tolerate even see it before I get sick . Oh well , I lose weight and have more energy so no point in complaining. Self-confidence has improved , thankfully , and I feel pretty prima otherwise , life is really good even though I sometimes miss my son so much that the heart is breaking . Teeth are not the lights as often anymore , but I light them. He has my thoughts and live in my heart even though he has now been in heaven in just over 2.5 years.
  Soon, I give out my first book and it tingles sharply inside, rädlsan that one must think it's crap , there 's where so clear, but at the same time believe it after all the man made . So I can promise that emotions run to and fro like a billowing sea of my mind right now.
  Time will tell this and I will now grab the next step , namely marketing.

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se