Toves Tankar

Alla inlägg under oktober 2013

Av Tove Birkeland Brandt - 6 oktober 2013 18:04

Dagen idag så har vi lastat in ved i källaren och staplat och har väl ca 10 kubik kvar i vagnen på utsidan. Jisses ved är tråkiga saker, kasta, stapla, flytta runt men det är klart att veden värmer flera gånger om man håller på så här.

  Dagens väder har varit vackert och man har faktiskt känt viss värme i höstluften. Min mor sa det skulle bli ett kast av brittsommmar, så kanske är det det som tittade till oss idag.

  Har förberett lax och smörgås till skolan i morgon så nu ska jag bara göra klart matlådorna när fisken svalnar. Ny viktomgång i morgon igen får se hur det kommer att gå om man gått ned eller upp. Känns faktiskt som en uppgång trots operationen.

  Blev knasigt dålig och matt vid träningspasset igår, hjärtat slog och händerna skakade som asplöv. Otrevlig känsla, lite rädsla. Måste ju faktiskt träna för att få rotation på förbränningen, men idag ska det väl ha hjälpt till lite med veden som man kastat fram och tillbaka hoppas jag. Vågen får visa vad den vill i morgon.

  Ny skoldag igen då och i morgon är det naturkunskap och historia som gäller, vi skall snacka samman oss om historieuppgiften i morgon på lektionen och sedan på tisdag em skall vi redovisa i tvärsgrupper. Skönt då det blir avklarat för det är så Triiiisssssssttttt.

  Förutom grupparbetena så är skolan toppen, önskar bara att det fanns böcker så det räckte till åt oss alla så man kunde låna med hem och läsa, nu ska man göra saker utan att ha riktigt material och det känns lite konstigt, om jag skall säga min mening. Tur man kan slå upp på nätet, men då måste man ju också vara extra källkritisk.

  Den här skolveckan är fullspäckad, tisdag har vi redovisningen och Onsdag kommer Jonas Hassen Khemiri på besök, såg filmen Ett öga rött och den var helt enkelt skitdålig om man jämför med boken, besvikelse då jag faktiskt fastnade för Khemiri och hans sätt att skriva. Har läst fyra olika texter av honom två böcker och två noveller och kan verkligen rekommendera honom. På torsdagen skall jag till Sunne på ett möte och på fredag så skall vi hämta pappa och åka med honom till specsavers för syntest. Veckorna springer iväg och man hinner ingenting av det man trott sig hinna. Trött, stressad och sliten är känslan just nu, men vem är jag att klaga man skall väl vara glad att livet rullar vidare efter allt man gått igenom.

  Jag har min bok att marknadsföra och makens så nog finns det att sysselsätta sig med och så har jag en förhoppning om att komma igång med redigering av min andra bok snart, då jag har planer att ge ut den under våren 2014. Hoppas tiden lägger sig tillrätta och att ett lugn återkommer i mitt liv. Just nu är det oreda på många fronter, vilket känns tufft och onödigt i dagsläget.

 

English Version

The day today so we loaded wood into the basement and stacked and well have about 10 cubic left in the stroller outside. Gosh wood is boring stuff , throw , stack , move around but it is clear that the wood warms several times if you keep on like this.
  Today's weather has been beautiful and you have actually felt some heat in the autumn air . My mother said it would be a roll of brittsommmar , so maybe it's that looked to us today.
  Have prepared salmon sandwich to school tomorrow, so now I'll just make it clear lunch boxes when the fish cools. New weight round tomorrow again will see how it will go if it has gone down or up . Actually feels like a rise in spite of the operation.
  Was crazy bad and dull at the training session yesterday, my heart was beating and his hands shook like aspen leaves . Unpleasant feeling a little fear. Gotta actually work out to get rotation on combustion , but today, it may well have helped a bit with the wood that had been thrown back and forth , I hope . The scale may show what it wants in the morning.
  New school day back then and tomorrow is the science and history are , we must talk together us history assignment tomorrow in class and then on Tuesday afternoon , we report in across groups. Nice as it is done because it is so Triiiisssssssttttt .
  In addition to group work, so the school is great , just wish there were books so it was sufficient for all of us so we could borrow with home and read , now you do things without having the proper materials and it feels a little strange, though I must say my sense. Luckily you can look up online, but then the reader must also be extra withholding critical.
  This school week is packed , Tuesday , we have accounts and Wednesday will Jonas Hassen Khemiri visiting , saw the movie One Eye Red , and it was just crappy when compared to the book, disappointing when I actually fell for Khemiri and his way of writing . Have read four different texts of his two books and two short stories, and can highly recommend him. On Thursday I will Sunne a meeting, and on Friday we shall fetch dad and go with him to specsavers for eye tests . The weeks run away and you have time nothing of the man believed to have time . Tired, stressed and worn are feeling right now, but who am I to complain you should be well pleased to life rolls on after everything you went through.
  I have my book to market and spouse so enough there to occupy themselves with , and I have the hope to start editing my second book soon , as I have plans to release it in the spring of 2014. Hoping time can settle and a quiet again in my life. Right now, the mess on many fronts , which feels tough and unnecessary in the current situation .

 

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 5 oktober 2013 17:03

Vilken tid man lever i just nu, massor av "måste göra". Jobbigt om man tänker på ordet måste, men kul om man ser till varför. Jag svamlar en hel massa, men det jag tänkt komma till är att jag nu fått klart en riktig företagssida på Facebook, jag har lagt oss på Google, vi har egen hemsida, jag har startat en bokblogg. Jag har fixat länkar till bokshopen där man kan köpa våra böcker. 

  Vilka böcker?

  De ni erbjuds köpa längst upp till vänster här på min blogg. "Röd Vinterängel samt "Ankharen", vilket är min och makens debutböcker.  

  Man skälver till av stolthet, när man säger det här, våra böcker.

  Suger på ordet Författare det känns så vackert, meningsfullt och fyller en dröm jag haft sedan barndomen, att skriva böcker. Jag har alltid omgärdat mig med böcker. Flytt in i denna andra värld som alla otaliga författare har erbjudit mig och nu står vi här själva, för att erbjuda andra det samma.

  Vilken ära det är.

  Böckerna jo, deckare och fullständigt olikt varandra förutom likheter som att Värmland finns med i dem. Det vackra länet där vi båda hör hemma, klart man vill visa upp våra hemtrakter. Klarälvdalen.

  Nu hoppas vi på ett bra mottagande, ett hopp om att man skall älska karaktärerna lika mycket som vi som författare gör det. Trots att de är fiktiva personer är de ju i allra högsta grad levande för oss och snart även för er, så ut och köp våra böcker nu. Tyck och tyck till!


English Version

What a time we live in right now, lots of "must do" . A pain if you think of the word must , but fun if you look at why. I 'm rambling a whole lot , but what I meant to get to is that I now have a real clear business page on Facebook, I have put us on Google, we have our own website, I have started a bokblogg . I've got links to the book shop where you can buy our books.
  What books ?
  They offered you buy at the top left here on my blog. "Red Winter Angel and " Ankharen "which is my husband's and debut books.
  One shudders of pride when they say this , our books.
  Sucking on the floor Author feels so beautiful, meaningful and fills a dream I've had since childhood , writing books . I've always surrounded myself with books. Moving into this other world- all of which countless writers have offered me and here we are ourselves, to offer others the same .
  What an honor it is.
  The books , yes, Dick and completely different to each other besides similarities to Värmland included in them. The beautiful county where we both belong, clearly you want to show off our home area . Klarälvdalen .
  We hope for a good host , a hope that you will love the characters as much as we as writers do. Even though they are fictional characters , they are the most alive for us , and soon, for you, out and buy our books now. Enjoy and share your thoughts !

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 3 oktober 2013 09:38

Kanske kan man nu äntligen börja om helt i sitt liv. Bygga en framtid för sig själv men också för sina barn. Om man nu lyckas i sitt skrivande kan detta äntligen göra att man lämnar någonting efter sig till eftervärlden och till sina barn som kan få en möjlighet att en dag ärva något annat än ens skulder.

Klart det bygger på god publicitet och närhet i en stor författarvärlden men nog vore det kul att kunna förändra en hel massa inte bara för sig själv utan för sina barn också. Kanske ge dem en trygghet som är svår utan pengar.
Tuffa tider ger indragningar som inte alltid är så roliga, men dessvärre nödvändiga. Att dessa kan vara en aning svåra att ta till sig är trist men ja så är det.
Mina drömmar håller på att formas och en dag står jag där mitt i mitt eget mål. Jag ska lyckas, jag tror på mig själv, på mitt författarskap.
Jag måste säga det,förlåt.
"Jag är stolt över mig själv" och jag hoppas så klart min familj skall vara det i slutänden också.
Gårdagen bjöd på härliga intryck och goda skratt, journalisten på VF fick oss att le otaliga gånger, en riktigt trevlig person. Tydligen kommer vi som ett reportage i VFs bilaga den 1 november dagen före Värmlands bokmässa som hålls på CCC i Karlstad där vi nu hoppas få en plats med våra debutböcker, förhoppningsvis kan vi få stå i värmlandsmontern. Vi hoppas.

Snart är det tid att åter ge sig av till Ingesunds Folkhögskola och lite studietid. Tvetydigt idag om det är religion som gäller eller om det är Sh 2 som skall vara på schemat. Vi får se! Trist att båda dessa ämnen korsar varandra eller vad man nu skall kalla det ligger på samma tid. Det har varit mycket omstruktureringar på skolans scheman och det har tydligen inte varit möjligt att lösa alla saker till sin helhet. För en del/oss bland annat blir det så här och man får utarbeta ett system där man får egenuppgifter.

I eftermiddag är det besök hos diabetessköterskan som gäller, så det blir en tidigare avgång från skolan. Men det hoppas vi skall gå bra.

Av Tove Birkeland Brandt - 2 oktober 2013 18:44

Idag har det hänt massor.

  VF var hemma och intervjuade oss för våra böcker. Så roligt och spännande.

  Jag har hunnit bli utskälld av bokbloggargruppen på facebook för att jag erbjöd intresserade bokbloggare att läsa min bok gratis mot en recension.

  Men nu har jag startat en egen grupp"Hjälp en bokdebutant",  så det löser sig väl med att få draghjälp till sist i alla fall. Hoppas alla intresserade hoppar in där och tar chansen. Alla som vill ha draghjälp som debutanter och alla som vill läsa bra och nya böcker.

  Hoppas mitt nytänkande känns roligt med att skapa detta nya sätt att marknadsföra våra alster.
  Nu ska det bli pizza första sedan min operation. Hoppas slippa dumpa, kanske får jag skynda mig äta så jag hinnner smaka innan jag blir dålig:-)
Får avrunda då maten kom in på bordet nu. Ha en fin kväll alla sköna läsare...Av Tove Birkeland Brandt - 1 oktober 2013 19:37

En ny dag, en ny månad och vi har som vanligt varit i skolan. Startat upp samhällskunskapen idag och så har vi  haft engelska. Övningar med Oliver Twist. Roligt som vanligt men känner mig ändå en aning pressad då det blir så lite gjort på lektionstid och så mycket som skall göras hemma.

  Måste komma igång med marknadsföringen av boken och försäljning.

Trodde makens bok skulle ligga i lådan idag men den uteblev, så nu hoppas jag verkligen att provtrycket dimper ned under morgondagens postgång.

  Tisdag och vi har varit till mor och far, hämtat ut pappas mediciner på apoteket och städat ordentligt hemma hos dem, sedan så har vi pratat med hunduppfödaren så de får komma och se på valparna(Bichon) och det blir på fredagen istället för specsavers då vi kom på att det var martensdag på Fredag vilket gör det svårt med parkeringar. Pappa har ju svårt att gå så långt så, det har vi nu ändrat tills den 9:e istället kl. 16.00

  Känner mig jagad långt in i själen just nu, så mycket runt en att man inte hinner med sig själv.

  Lånade i alla fall mamma och pappas gåband så nu skall det bli en tur på det under kvällen. Har även fjuttat eld i pannan igen så det brinner där inför en dusch på träningspasset.(blev tyvärr inget tränat denna dag trots allt...

  Hoppas nu bara allt klaffar under morgondagen  då VF skall komma och intervjua oss, vore bra om vi kunde komma ut ur skalet så vi kommer på rätt köl med allting nu.

  Jo och så sålde jag min första bok över disk idag kan vi säga och signerade den, en mysig känsla, verkligen härligt. Hoppas det kommer mycket mera av den varan. Ska ju ha med mig några ex i morgon igen eftersom jag har en beställning från en lärare, sedan kan man ju hoppas det dyker upp fler som vill köpa.

   

Och ni passar väl på att köpa boken via länken längst upp till vänster, på bloggen...

Jag kan utlova en trevlig lässtund i höstmörkret.


English Version

A new day, a new month and we have as usual been in school. Booted up social studies today and we have had English. Exercises with Oliver Twist. Funny as usual, but still feel a little tight when it gets so little done during class time and so much to be done at home.
   Gotta get started with the marketing of the book and sales. Did her husband's book would be in the box today but it did not materialize, so now I really hope that the test pressure arrives down under tomorrow's post.
   Tuesday and we have been to the mother and father, picked up dad's medications at the pharmacy and cleaned thoroughly at home with them, since we have been talking to dog breeders so they can come and see the puppies (Bichon) and it will be on Friday instead of specsavers then we realized that it was martensdag on Friday, making it difficult to parks. Dad has the difficult to go as far as we have now changed until after 9 pm instead. 16:00.
   Feel chased far into the soul right now, so much around you that you do not have time for herself.
   Borrowed anyway mom and dad gåband so now it will be a ride on it during the evening. Has also fjuttat fire in the pan again so thats where before a ducsh the workout.
   Hope now everything just flaps over tomorrow so we will be back on track with everything.
   Jo and I sold my first book over the counter, we can say and signed it, a really cozy feel. Hope it will be much more of that. I guess I should have with me some example again tomorrow because I have a request from a teacher, then one can hope it shows up more people who want to buy.
     
You fit well to buy the book through the link at the top left of the blog ...

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se