Toves Tankar

Direktlänk till inlägg 13 mars 2014

Inte bra då det skapas oro i det inre

Av Tove Birkeland Brandt - 13 mars 2014 09:41

Känns inget vidare då man får kämpa med oro. Inte så att jag vill säga vad det kommer sig av här ute då det kan vara känsligt men, någonting är konstigt och det gör mig bedrövad. Trodde väl efter allting som hänt i våra liv så borde det vara lugnt. Man borde ha lärt sig att ta hand om varandra, men ändå går saker i gamla spår. Varför?

   Vad är det som gör att människor har så svårt för att lära sig att ta hand om varandra, att värna och vara snälla?

   Visst kan jag ha mycket runt mig och inte riktigt orka eller hinna med allting, men jag har ansvar för så mycket och jag sliter var dag för att klara vardagsekonomin och ändå nära min stora dröm. Jag fyller 50 år och på något sätt har jag nog närmat mig en kris för jag känner att jag inte har nog med tid.


Politiskt engagemang, privat engagemang, författare, vårdare, student och mor samt bonusmor och en helvetes bra vän om någon ämnar vilja ha en. Men det kostar att ge av sig själv hela tiden och jag försöker finna luckor att hinna vila mig lite, stoppa upp och se till att överleva i en hestig vardag, göra det som verkligen ligger mig varmt om hjärtat, nämligen att skriva. Tyvärr så är det ju så att man inte riktigt bara kan sätta sig ned och spotta ur sig genom att knäppa i fingrarna. Tid är en viktig ingrediens i en skaparhjärna.

   Visst är jag medveten om att mina barn kan känna sig lite åsidosatta men på samma gång de är ju vuxna nu och de har sina liv som jag gärna vill vara en del av, men det är ändå deras och jag har mitt.


Har kommit till en punkt i livet där jag inte orkar med mera tjafs eller oigentligheter, jag är en trött individ på det området. Jag vill leva, sprida glädje, hylla att min son funnits här med oss. Vilket nog en del människor har stora problem med, för mig är detta jätteviktigt för att inte säga livsuppehållande. Att man inte talar om Kim är inte samma sak som att min sorg och saknad är borta. - Jag håller tankarna för mig själv, så simpelt är det.

Mycket tacksam över intervjun som jag gjorde i Mifforadion i veckan och som sänds nu på söndag morgon 07.03 i P4. Fick en möjlighet att bringa lite liv i Kim igen och det känns otroligt skönt. Många har sagt sig sörja och ändå så finns det inget där som gör att man skänker honom en tanke, för mig är det konstigt jag har ju behov av mina ritualer, mina tända ljus, besök på minneslundar och tidiga morgontankar.


Det tycks bli ett långt inlägg. Men jag funderar occh funderar och som jag började med så känner jag mig bedrövad. Det är så vansinnigt fel allting, man försöker räcka till åt alla andra och slppnar man av en liten stund och fokuserar på sig själv, ja då händer det genast massa konstigheter. Det är på något sätt som att JAG inte tillåts att existera på riktigt.

  Jag älskar mina föräldrar, tro inget annat men att hela tiden vara ajour och passa så de har det bra är jobbigt. De blir sjuka, man skall kolla så de tar medicinerna, att de äter, de ska ha tider bokade, mediciner hämtade. Handla hem saker, lösa andra problem och så här rullar det på i en evighetsåtta, vecka efter vecka fylls med krav och måsten som jag inte kan lägga ifrån mig. Jag är en dotter så -jag har skyldigheter eller kanske heter det samvete. 

Mina så kallade bröder tycks ju inte ha någonting av den varan, när de gästar skall det slås på stora trumman och då är det inte att ta hand om mor och far utan ta hand om och serva mina bröder, sorgligt är vad det är.

   Nåja, inte gnälla bara att bita ihop och försöka se livet för vad det är, men mitt i allt det här måste jag jaga jobb trots att jag studerar 100%. Varför?

- Jag drömmer om att få arbeta som journalist på riktigt, skriva och låta andra läsa. Jag vill skriva mina böcker, lyckas att lämna någonting kvar efter mig, sätta ett märke i livet på samma sätt som fångar ristar in ett streck i väggen i sin cell. Det finns där om någon kommer efter dem.

Rösta på mig!

----------------------------------------------------------------------

English Version

Feels no further then you may struggle with anxiety. Not that I want to say what it comes from out here as there may be sensitive but , something is strange and it makes me sad . Did well after everything that happened in our lives then it should be easy. You should have learned how to take care of each other , but still goes things in the old track. Why ?
   What is it that makes people find it so difficult to learn to take care of each other , to protect and be kind ?
   Sure I have a lot around me and not really cope or catch everything, but I am responsible for so much and I toil every day to cope with everyday economy and still close my big dream. I turns 50 and somehow I have probably approached a crisis because I feel I do not have enough time.

Political commitment , private involvement , author, conservationist, student and mother and bonusmor and a hell of a good friend if someone intends to want one. But it costs to give of himself all the time and I try to find loopholes to have time to rest a little , stop up and make sure to survive in a hestig everyday , make it really close to my heart, to write . Unfortunately it is a fact that no one really can just sit down and churning out by snapping the fingers. Time is an essential ingredient in creating a brain.
   Of course I am aware that my children can feel a bit neglected but at the same time they 're adults now and have their lives that I want to be a part of , but it is still their and I have mine.

Have come to a point in life where I can not be bothered with more fuss or oigentligheter , I'm a tired individual in that area. I want to live, spreading joy , shelf that my son has been here with us. Which probably some people have serious problems with , for me this is really important , if not life-sustaining . That one is not talking about Kim is not the same thing as my sorrow is gone. - I keep thinking to myself , as simple as that.
Very grateful to the interview I did in Miffo radio in the week, which is now broadcast on Sunday mornings 07:03 P4 . Got a chance to spend some life into Kim again and it feels incredible . Many have claimed to mourn and yet there is nothing there that makes you give him a thought, for me it's strange because I have needs of my rituals, my lit candles, visit the memory groves and early morning thoughts.

There seems to be a long post . But I'm thinking is managed directly thinking and I started with so I feel distressed. It is so insanely wrong things, trying enough for everyone else and slppnar man of a moment and focus on herself , well then , it happens immediately pulp weirdness . It's somehow like that I not be allowed to exist for real.
  I love my parents , believe nothing else but to be constantly up to date and fit as they have a good time is a hassle . They get sick, you should check if they take drugs , they eat , they'll have time booked, medications taken . Shop home things, solve other problems and so this rolls on for an eternity eight , week after week is filled with demands and must haves that I can not put away from me. I am a daughter of so - I have obligations or perhaps called the conscience.
My so-called brothers can not seem to have anything of the goods, when they will visit , it must be the drums and then it's not taking care of mother and father without caring for and serving brethren, sad is what it is.
   Well, do not whine just to bite the bullet and try to see life for what it is, but in the midst of all this , I must hunt job even though I study the 100%. Why ?
- I dream to work as a journalist for real, write and let others read. I want to write my books , manages to leave nothing left for me , put a mark in life in the same way that captures carve a line in the wall of his cell. It's there if someone comes after them.

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Tove Birkeland Brandt - Söndag 6 maj 09:08


  Känns i varje fiber av kroppen att våren har kommit. Det gör ont när knoppar brister sägs det och jag håller med. Sjön är öppen och från köksfönstret glittar vattenytan så vacker. Ute på åkern vandrar ett stiligt hägerpar. Lång tid har gåt...

Av Tove Birkeland Brandt - Måndag 1 jan 18:34

Tänk imorgon har det gått 7 år sedan du tog ditt liv älskade hjärtat. Åren går och vi sliter hela tiden. Själv jobbar jag med den psykiska biten allt sedan du gav dig av. Sömnen uteblir och tabletter är min enda möjlighet att sova. Ibland känner j...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 09:34

Sitter och går igenom samtalet med mamma igår. Känner hennes ensamhet, hennes stora sorg och övergivenhet. Att vakna upp till livet och inse att ens människovärde inte finns. Jag har försökt hjälpa henne genom att prata med kyrkan. Bett dem att be...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 07:44

Kan inte sova. Fylld av tankar och saknad. Tänker på alla er jag har på andra sidan och jag hatar att befinna mig i efterlivet. Sorgen släpper aldrig sina klor om det inte. Känner vanmakt över livet och allt det vi tvingas genomgå. Orken som rinn...

Av Tove Birkeland Brandt - 23 oktober 2017 07:49

Kommer nedan

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se