Toves Tankar

Alla inlägg under april 2014

Av Tove Birkeland Brandt - 30 april 2014 20:39

Dagen till ära har vi efter skolan varit ute och handlat blommor både till mamma och till mig själv och planterat dem, känns så fint nu och på Kims plats är det riktigt vackert.

   Tyvärr är inte vädrets makter med riktigt denna valborgsmässoafton, det har varit vindpinat, kallt och blött tyvärr för de som vill stå ute vid en brasa. Själv har jag valt att vila en stund och min brasa är tänd i pannan och öppna spisen istället framför vilken jag nu dukat fram en massa onyttigheter dagen till ära, chips och dipp, nötter och vin.


I morgon kommer det små fyrbenta vänner på besök dessa små kommer att tillbringa helgen i mitt hem för att få lite ny social kontakt och jag hoppas lilla Toby tar väl hand om dem. 

   Runt Toby själv finns det ju en hel del uppmärksamhet just nu då han är på väg att bli pappa och vi väntar ju ivrigt på att få se hans småttingar. Själva kan vi väl få benämna oss farmor och farfar - fast då i hundvärlden men jo. Toby är sanneligen en baby för oss nu på äldre dagar.


PÅ jobbbfronten rör det på sig tyvärr inte bara åt rätt håll, ägaren på Oliveto som skulle sätta samman ett schema till Ståle förkunnade efter ett samtal som maken fick göra idag att han minsann fått andra på den platsen. Ett jobb han redan utlovat till maken, snopet. Men så kanske det får gå till i en del människors förkrympta värld. Dock får man väl säga att man skall vara glad för att i TID upptäcka vilken arbetsgivare detta var. Bättre sent än aldrig.

   Tisdag blir det nya möjligheter, nytt möte och jag hoppas det blir kanon ser nämligen fram emot att jobba på den arbetsplatsen nu och dit har även maken sökt sig och vi får hålla tummen. Riktiga arbeten växer inte på träd

:-)


Under tiden arbetar hjärtat vidare på campingen och släpar och drar för att få ihop till nästa hyra...

   Det har varit en mycket tung månad om man ser till räkningarna, inte kul alls! Men vi tackar ändå för att kunnat betala ännu en månad, kanske är det ängeln på min högra sida som ser till att det flyter såpass.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 27 april 2014 20:07

Så härligt, jag har äntligen fått tummen ur och målat över de gröna skåpluckorna, nästan ett år efter att vi flyttade hit till Ottebols Gård.
Trivs så bra i huset och har snart fått till allt som jag vill ha det här hemma. Lite målning kvar på garderobsluckorna i sängkammaren. Dagen till ära har jag legat på knä i rabatterna och rensat ogräs och även ryckt ogräs mellan plattorna, nästa steg är att vattna med ogräsätticka så det vissnar bort helt.
Köpte korianderfrön och gurkfrö som skall sättas nu så vi får lite grönt i terasserna, sallad och örter skall även planteras. Morötter kanske, vi får se.

Så blev i alla fall köket. Nöjd med färgen men glansen kanske inte är den bästa men jag tycker det blev fint. Återanvände de gamla handtagen men tog bort de omoderna plastbitarna som låg under som mellanlägg. Egentligen ville jag ha färgade handtag men nu fick det bli så här då hålen inte stämmer med dagens standard.

En kul dag, då Laila, Kim och barna kom på besök för att åka till mamma och pappa och hälsa på. Lillkimpans kompis Daniel dök upp och trodde det var Kim som kommit på besök. Ett jävla sätt att få veta att ens vän tagit livet av sig för flera år sedan och man varit utan vetskap hela den här tiden. För första gången på en lång tid brast jag i gråt, det gjorde så fruktansvärt ont. Trodde ju man talat om för honom vad som skett. I alla fall har jag ringt till mamma och pappa så någon får tala med Daniel som efter att fått vetat chockat gick iväg.

Köpte en jättefin lykta till Kims hörna idag som jag skall gå ut och tända när jag skrivit klart här. Det känns som jag behöver döva sorgen och saknaden lite just nu.
Så tomt utan dig hjärtat mitt.

ANNONS
Av Tove Birkeland Brandt - 26 april 2014 18:07

Tvätten är uthängd och svajar lätt i solskenet
Björkarna grönskar och gräset spirar
Vackra blommor pryder min terass.

Solen skänker sinnet lätthet
Huden intar en lätt brun nyans
Jag njuter, solbadar och mediterar i tystnad.
Fåglarna kvittrar så inbjudande,
Fjärilar och bin byter av varandra vid mitt bord, gästar min rykande kaffekopp.

Det är varmt idag, 20 grader.
En vårdag, het som en sommardag.
Min kropp spritter av vårkänslor.
I ådrorna bubblar det ett glädjerus
Överallt omkring mig, är det liv, ja liv.

Vädret har en sådan kraftfull inverkan på min själ,
Bjuder upp till dans och fest
Grillen väntar i sitt hörn och de kinesiska hundarna vaktar.
Det finns ett outtalat löfte i luften, det dallrar och rister,
Ett hopp, en framtidstro.
Det är vårkänslor på hög nivå.

(C)Tove Birkeland Brandt

Av Tove Birkeland Brandt - 25 april 2014 16:25

I går var vi till Arvika och köpte kompostnät för att ingärda vår uteplats så lillpyret kan springa fritt där ute och Toby njöt i fulla drag av att kunna vara med och ränna runt därute så det känns lyckat.

   Blev även en första klippning av gräsmattan igår, vilket föranlett att grannarna nu suttit upp på sin åkbara klippare och farit på den i timtal idag för att klippa sin också.

   Har även letat i förtvivlan efter alla mina fröer som jag samlade ihop i höstas men jag kan för mitt liv inte finna dem så nu får det vara. Fann en burk med frön från gräslök som jag satte idag och några enstaka  frön av tagetes så de har jag satt och de har börjat komma upp. Stället jag fann för att komma ihåg var det var måste i alla fall vara toppenbra :-)


Maken har fått åka på jobb själv vägrar jag åka iväg utan introduktionsdagar där man får jobba in sig i köket och allt det nya. Jag vet vilka rättigheter man bör ha när man startar ett nytt jobb och inte är det att kastats in i någonting utan någon mjukstart med vägledning. Dessutom hade jag inte själv åkt dit och jobbat GRATIS under långfredagen som dessutom var knallröd så hade jag inte vetat någonting om någonting och det tycker man är Ok. Töst jag säga att det tycker inte jag...

   Helt galet är vad det är! Kvittar vilket jobb man kommit till så nog har man fått några introduktionsdagar för att veta hur allt funkar, komma in i jobbet och känna sig trygg på sin arbetsplats, vet inte alls hur man diskuterar här. Men passar detta inte dem, så inte behöver jag jobba där i så fall jag söker vidare.


Köpte ett digitalt nummer av skriva idag eftersom en tjej jag känner sa att man hade gjort jättefina recensioner på våra böcker på sidan 64 i tidningen. När jag väl slagit upp sidan var det ju vår egen annons hon sett som vi betalar för och som vi hoppas kommer ge en del nya bokköp. Men det var ändå kul att hon reagerade på att det var positivt skrivet, då har jag ju lyckats med annonsen. Tyvärr hade inte någon av tidningarna kommit i lådan idag vilket de borde ha gjort, men nu kostade jag på mig ett digitalt nummer trots allt.


Nu ser jag att solen tittar fram lite igen så kanske kan man våga ta sig en tur ut på altanen. Har tänkt passa på att skriva på min novell så jag får den klar till Ingesundsbladet, den handlar om ångest som jag vill lyfta fram i dagern. Panikattack, kan man säga och kanske kan man få nytta av raderna på annat sätt också i någon av de böcker jag skall skriva. För skriva ska jag!!

   Det är en tuff period i mitt liv just nu, allting känns bara så pressat och jag klarar inte av det. Alla vill ha av kakan och själv hinner jag inte ens plocka ur ett russin och gnaga på för egen del. Kraven är enorma och folk fattar inte hur svårt det drabbar mig. Känns som att allas problem ligger på mina axlar att bära och ibland orkar jag bara inte.


Nej,nu ska jag ta och sätta mig och glana lite på AF sidan och se om det finns några sommarjobb i närområdet om de inte kommer till sans på campingen där jag skulle ha jobbat. Vi får se hur allt lider!!

   Sedan skall det eldas lite i pannan så maken får sig värme till kvällsduschen och lite städ är även inplanerat på dagens meny. Grävandet jag skulle ha gjort utomhus idag känner jag att det får vänta med då det faktiskt inte vilar någon värme i luften idag. Men det kommer ju en dag i morgon också så, kanske kommer det på den menyn.

  Sedan skall jag ju också fixa lite god mat tills i kväll då maken kommer hem från jobbet, Indiks köttgryta med ris är det planerat(tandorikryddat).

  Bäst att sätta fart och ni alla får ha det så himla bra denna fina vårdag.

Rösta på mig!

-------------------------------------------------

English Version

Yesterday we went to Arvika and bought kompostnät to ingärda our patio so little pyretic can run free out there and Toby enjoyed to the fullest by being able to be with and gutter around out there so it feels successful .
   Was also a first mowing of the lawn yesterday , which led to the neighbors now sitting up on his ride-on mower and gone on for hours today to cut her as well.
   Have also been looking in despair after all my seeds that I collected last fall but I can not for my life find them so now may be. Found a jar with the seeds of chives as I sat today and a few seeds of marigolds so they have I sat and they have started to come up . Instead I found to remember where it was must in all cases be hype :-)

The husband has had to go on by himself , I refuse to go away without induction days where you have to work himself into the kitchen and all that new . I know what rights they should have when starting a new job and it's not that plunged into anything without a soft start with guidance. Besides, I had not gone there myself and worked FREE on Good Friday which was also bright red so I had not known anything about something and I think it is Ok . Tost I say that I do not think ...
   Crazy is what it is! Does not matter what job you have come to so little has been gained some introduction days to know how everything works , get into the job and feel safe in their workplace , do not know at all how to discuss here. But this did not suit them, so I do not need to work there so, I'm looking forward.

Bought a digital number of write today because a girl I know said that they had done jättefina reviews on our books at page 64 of the magazine. Once I turned up side, it was of course our own ad she had seen that we pay for and which we hope will provide some new book purchases . But it was still fun she responded that it was positive written, then I have succeeded with the ad. Unfortunately did not have the papers arrived in the box today , which they should have done , but now the cost I put on a digital number after all.

Now I see that the sun comes out a little again so maybe one can dare to take a trip out onto the patio . Has thought fit to write on my novel so I have it ready to Ingesund blade , it 's about anxiety that I want to highlight in the daylight . Panic attack , you might say , and maybe you can get the benefit of the rows in another way also in one of the books I will write . For writing , I !
   It's a tough period in my life right now , everything feels just so tight and I can not do it . Everyone wants to have the cake and herself have time I will not even pick out a raisin and gnaw on their own behalf. The demands are huge and people do not understand how difficult it affects me . It feels like everyone's problems lies on my shoulders to carry and sometimes I just can not be bothered .

No, now I'll take and put me and glana little on the AF side and see if there are any summer jobs in the immediate area if they do not come to his senses at the camp where I would have worked . We'll see how all suffering !
   Then it must be fired low into the pan so the husband gets up heat to evening shower and a little cleaning is also planned on the day's menu . Digging I would have done outdoors today , I feel it may delay when it is actually not resting any heat in the air today. But there will be a day in the morning too so , maybe it will on the menu.
  Since I will of course also get some good food until the evening when her husband comes home from work, Indiks beef stew with rice , it is anticipated ( tandorikryddat ) .
  Best to get moving and you all get to have it so well this fine spring day.

   

Av Tove Birkeland Brandt - 23 april 2014 15:37

Har bakat en kladdkaka till kaffet, och bjudit maken på hemlagat mos, torsk i spenatbädd och en sallad på tomat och lök. Nu blir det ett inlägg här på bloggen och sedan ut i solen och njuta. Ledigt idag så det passar bra. Läsa lite i tidningen SKRIVA och bara myspysa

.


Under gårdagen skulle vi hämta hem bilen(min Saab) men den läckte olja så det blev ingenting utan jag får vänta tills man kollat vad felet är.Eller ja jag hann och köra en bit och bilen fick åka draglina tillbaka, så det vart snopet. Bilar gillar inte att köras med brist på olja i motorn så, jag får bara hålla mig till tåls. De kör i alla fall hem den då det blir dags och den är fixad.


Gårdagen då var vi också till Arvika med pappa och fixade optikerbesöket, så han kan få passande glasögon. Typiskt nog hade han glömt brillorna hemms så vi fick ta två turer in till stan, för att få dem inlämnade. Sedan så ordnade vi altanen, tog ner rutorna och fixade blomlådorna så nu fattas bara blommorna som skall i dem, gasoltuben är på plats och grillen avtorkad.

Innan vi for till Grums var vi och åt på Nippon, en härlig tallrik med sushi, så gottans och turen till Grums, ja den var som sagt ogjord, men bilarna är i alla fall betalda nu vilket känns skönt äevn om vi fått låna ihop till dem.


Dåligt med saker gjorda men jag är dödstrött och behöver vila. Hade planerat att åka och lyssna på Trosell men det får vara, orkar inte skulle även varit på politiskt möte, men även detta är inställt. Känns precis som man är på G att gå i väggen. (Vilket jädra uttryck), men faktum är att man jagas från alla håll och kanter och en del människor inser inte hur mycket vi har runt oss hela tiden, krav, krav och åter krav. 

Tragiskt är det och nu vill mamma att vi tar hand om trädgårdsskötseln i sommar också, vi har ju eget också och vi har städ, medicinhämtningar, skola, jobb mm mm och faktiskt inget eget liv känns det som.   

Av Tove Birkeland Brandt - 20 april 2014 08:38

Kvittar lika hur trött jag är. Jag vaknar, vrider och vänder på mig i en timmas tid och ger sedan upp.
Bara att svinga de lätt lurviga ur sängen, dra på sig kläderna och gå in i köket för att brygga kaffe. Inte människa innan man får sin morgonkopp.

Fåglarna har inspirerat mig att dikta, så denna vackra morgon har jag sittit här och diktat.
Tvättmaskin och torktumlare har matats och jag har läst aftonbladet på nätet, mest bara elände. Flera har dödats i Ukraina, USA trappar upp styrkor i Polen. Folk dör i scoterolyckor, mördas och det sker en helsikes massa olyckor. Med andra ord inget som gör en speciellt glad eller lättad i sinnet.

Har mailat jobbet och gjort en förfrågan inför nästa helg, att vi kanska kan vara båda två de passen. Vi får se, men jag hoppas det går bra. Öppet för allmänheten och så är det bokat en grupp med middag på 50 personer båda dagarna. Så det finns att göra.

Idag är vi i alla fall lediga och då ska vi till mamma och pappa på middag, i morgon är det konsert på Ingesund under kvällen och tisdag skall pappa till optikern i Arvika, så fullt ös just nu. Men så tycks det ju vara mest hela tiden i våra liv, bara att acceptera och se glad ut. Tyvärr så är ju ekonomin svårt ansträngd fram till den 27:e och jo bättre blir den inte då heller då vi måste betala bilarna. Men vi ka väl klara det på något sätt, skjuta på betalningar åt alla möjliga håll, vad finns där annars att göra. Nåväl, jag skall inte grumla det goda påskhumöret med detta denna soliga morgon.

Kollade på en hel del recept igår och blev så sugen på att baka så det blev en kladdkaka som vi självklart smaskade på då maken kommit hem från jobbet och den vart god, inte alls för söt i smaken. Resten skall med till mamma och pappa idag till påskkaffet.

Av Tove Birkeland Brandt - 19 april 2014 15:58

En dikt i dagen av Tove Birkeland Brandt


Bilarna som far förbi högljutt
Fåglarna som sjunger glatt, knoppar som brister
Det är vår.
Ett hundskall, någonstans långt borta.
Ljud, tankar, nya intryck som växer inom mig.
Gror.

En hammares sällsamma bankande, ekar från dalen vidare,
Fortplantar sig, växer och ger en bild av någon,
Som tänker på framtiden.
Drömmar som slås samman, vävs in av dessa ljudliga hammarslag.

Solens strålar som värmer
Kaffet som smakar så där extra gott i den ljumma vinden.
Påsk
Högtid, ett jobb.
Tallrikar med mat.
Snart är den efterlängtade sommaren här.

Insekter- bin och humlor.
En fjäril som fladdrar förbi på bräckliga flortunna vingar
Den dansar fram, en dans som minner oss om en sommarsymfoni
Glädje

Gräsmattan är fylld av blommande röllekan och vitsippor
Vilka skänker en tanke om en tid då man borde få vara fri.
Kravfylld vardag tar över nu, silar drömmarna
Lämnar måste och åter måste kvar, på ett sätt får det livet att brista itu

Trasiga drömmar
Flyktande som illusioner, så mycket vilja
Men tiden lämnar så lite utrymme i detta , NU
Längtan
En längtan efter det man inte har
Men jag blickar uppåt
Känner solens strålar värma min kind i solvarm vägg och sippar lätt på kaffet som jag ännu har kvar...

Av Tove Birkeland Brandt - 19 april 2014 12:45

Sommarjobb och osäkerhet, det är så mycket nytt som sker för mig att jag känner mig helt nedstämd. Klarar fan inte av förändringar längre, psyket håller ju inte. Jävla liv att ständigt gå och avra rädd att man inte skall klara av saker, en otrygghet som plågar skiten ur en.

Maken smällde bilden häromdagen så igår fick vi jaga bil i panik för att ta oss på jobb och det blir två flugor i en smäll, hade ju länge insett att vi behöver två bilar så den 27:e måste vi betala båda bilarna och så hämra den andra en Saab 900 som jag skall köra runt i.

Mercan fick vi ta innan vi betalat den så det var ju toppen att de ställde upp på det, panik i våra liv just nu. Skolgång och jobb, hemuppgifter och fan så mycket som hela tiden måste göras. 

Lilla mamma och pappa och allt de behöver ha gjort och så rullar livet på. Oro över barnen och deras väl och ve, stress.


Önskar mig ett helt annat liv, hade varit rättvist att vindarna vänder för oss. Skulle så önska att jag fick möjlighet att betala alla skulder och börja om någonstans. Ha ekonomi nog att skriva i lugn och ro, utan att behöva jaga pengar jämnt och ständigt. Men vad fan det är en lott man får dras med, spelar på Lotto men vinsterna uteblir ju hela tiden.

 

Just nu är det mat på G, maken skall snart åka och jobba igen och nästa helg är det min tur. Inte själva jobbet som jag bävar över utan allt annat som tillkommer. Att jobba ensam i köket, att finna alla ställen, alla grejer, att köra bil borta i skogen, ta sig genom bommar mm mm.

Mitt liv består av panikkänslor så är det bara och det får jag nog leva med tyvärr. Hur vi än vrider på det måste vi ha inkomst och det får kosta vad det vill, inte mycket att välja på. Lugn och ro vad är det?

 

Nu ska jag kolla käket i ugnen, så nu återstår för mig att önska er alla en riktigt GLAD PÅSK

 

 

Presentation


Right now I'm between two jobs, but I'll probably start working as a personal assistant soon

Våra böcker finns att köpa här

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Bloggportalen

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se