Toves Tankar

Direktlänk till inlägg 9 november 2014

Så mycket att känna sig förbannad på

Av Tove Birkeland Brandt - 9 november 2014 08:10

Läste idag att regeringen beslutat att införa en skatt för pensionärerna för att det behövs mera pengar till invandringen. Har man kollat hur en pensionär har det i Sverige idag, NEJ! Det upprör mig till den mildaste grad att man skall ta ifrån de gamla all värdighet. De har givit till det här landet SVERIGE hela tiden de arbetat. De har i många fall slitit ut sina kroppar helt för att ge oss en grund att stå på.

En grund som våra sk. regeringingar tar och kastar bort för att visa världen: Jag är störst bäst och vackrast.


Jag vet att det är laddat att tala om invandring och flyktingströmmen, men när ska de styrande förstå att vi inte har pengar till det här och att det inte går att plocka av alla allt de äger för att ge till nysvenskarna. Man måste vakna innan det är kört i botten helt och vi kraschar i en stor katastrofplats. Andra länder skrattar åt vår dumhet, de tycker synd om svensken som låter sig hunsas så till den milda grad. I grund och botten så handlar det inte om invandring alls, problemet ligger hos de styrande som inte förstår att det måste finnas en struktur runt allting, även invandringen. De måste komma hit till trygghet och ingå i vår kultur, i vårt samhälle. De måste likt våra ungdomar ha arbete. Har vi inte de grunderna kan vi inte heller fortsätta stoppa in folk i landet och sedan bara skita i hur det slutar.

Det finns så mycket att vara förbannad över just nu.


Öppnar man munnen och säger det allra minsta så är man rasist och överöses genast av massa hat och bittra glåpord. Men jag vill inte se mina föräldrar drivas ut från sitt hem, att bli utan mat för dagen, för att jag skall anses så jävla human att alla andra får gå före våra egna behov. Jag vet att de kommer från krigshärjade länder, att de flyr för sina liv. Bra och då borde även tacksamheten finnas där, då borde man inte kunna läsa om hur de matstrejkar för att de får bo för långt ifrån butiken för att nämna någonting av allt som sker i vårt samhälle just nu.

Varför är det så fult i Sverige att tänka på sig själv, sin egen familj, sina barn och barnbarns framtid före nysvenskens framtidsplaner. Varför är det fult att vara rädd för att det inte skall finnas någon trygghet kvar när man själv blir pensionär. Varför är det så?


Jag är oerhört arg för att jag kallas rasist och till och med nazist för att jag vill att vi som föddes i det här landet skall ha en trygghet kvar, att jag vill hjälpa våra uteliggare, psykiskt sjuka och våra gamla före nysvenskarna får sin trygghet stabiliserad, baserat på vad våra gamla har gjort för det här landet långt innan många av dem föddes. Jag vill att vi skall ha tillbaka en skola som kan mäta sig med andra länders utbildningsnivå.

Det finns behov även i vårt land och det blundar man för totalt, det är inte någonting som glänser utåt. Man stoppar gärna små mynt i tiggarnas muggar, men sitter det en alkoholist på en bänk och frågar om en tia, spottar många efter dem. Vad är det som gör att de förtjänar en sådan behandling? Vad vet DU/NI om deras bakgrund? Hur hamnade de så snett i vårt samhälle, vad skedde som fick dem att tappa tak över huvudet. Det finns miljoner frågor som ingen bryr sig om att ställa och inga pengar läggs till RIA verksamheter i Sverige, de ställen som verkligen behövs. Nej Svenskens behov får läggas på skräphögen för vi placerar alla pengar på hungriga nysvenskar.Sverige har blivit ett misslyckat land och vi tappar mark för varje dag som går.

 

Rösta på mig!

English Version

Read today that the government has decided to impose a tax on pensioners that it needed more money to immigration. Have you checked how the pensioner is in Sweden today, NO! It upsets me to the mildest degree as to take away the old all dignity. They have given to this country SWEDEN all the time they worked. They have in many cases worn out their bodies entirely to give us a foundation to build on.
A foundation that our so called. Government penetrations take and throw away to show the world I am the biggest best and most beautiful.
 
I know that it is charged to speak on immigration and refugee movements, but when will the rulers understand that we do not have the money for this and that you can not pick all of everything they own to give to nysvensk area. You have to wake up before it is driven into the ground completely and we crash in a major disaster area. Other countries are laughing at our stupidity, they feel sorry for the Swede who allow themselves to be bullied to such an extent. Basically so it's not about immigration at all, the problem lies with the rulers who do not understand that there must be a structure around everything, even immigration. They have to come here to the security and part of our culture, in our society. They must like our young people have jobs. Do not we have the basics, we can not continue to stop people into the country and then just shit in how it ends.
There is so much to be angry about right now.
 
Opening the mouth and say the very least, one is racist and heaped immediately by mass hatred and bitter taunts. But I do not see my parents expelled from their homes, being without food for the day, so that I considered so damn human to everyone else gets to go before our own needs. I know they come from war-torn countries, they are fleeing for their lives. Good, then it should also gratitude to be there, then you should not be able to read about how they matstrejkar that they may live too far away from the store to mention something of everything that is happening in our society right now.
Why is it so ugly in Sweden to think of himself, his own family, his children and grandchildren's future before nysvenskens future plans. Why is it ugly to fear that there will be no security left when you yourself become a pensioner. Why is it so?
 
I am extremely angry that I called a racist and even Nazi because I'd like us who were born in this country shall have a security left, I want to help our homeless, mentally ill, and our old before nysvensk up are security stabilized based on what our old has done for this country long before many of them were born. I want us to have back a school that can compete with other countries' education.
There is a need in our country and it turns a blind eye to the total, it is not something that shines outward. Man stops gladly small coins beggars cups, but it sits a drunk on a bench and asks about a tenner, spits many after them. What is it that makes them deserve such treatment? What do you / you about their background? How did they get so wrong in our society, what happened that caused them to lose the roof over your head. There are millions of questions that no one cares to ask, and no money will be added to the RIA operations in Sweden, the places that are really needed. No Swede's needs must be put on the discard pile for us to place all money hungry Swedes.


Sweden has become a failed country and we are losing ground every day that passes.

 

 

 
ANNONS
 
Ramona Fransson

Ramona Fransson

10 november 2014 12:15

Hej Tove!

Mycket bra inlägg. Och skit i att främmande okunniga människor skriker rasist eller vad för ord de nu vill använda. Du har rätt att ha en åsikt och du har rätt att berätta vad du tycker. Alla som träffat dig vet att du är en medmänniska, och det ä det viktigaste.

http://www.ramona-fransson.blogspot.com

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Tove Birkeland Brandt - Torsdag 10 jan 09:43

Att driva företag är ett företag för sig själv. Man måste tänka på så mycket saker.Ibland kan man faktiskt känna att vänskap och företagande inte går ihop alls, har man vänner är det ofta så att de har svårt att skilja på tjänsterna de köper och beka...

Av Tove Birkeland Brandt - 6 maj 2018 09:08


  Känns i varje fiber av kroppen att våren har kommit. Det gör ont när knoppar brister sägs det och jag håller med. Sjön är öppen och från köksfönstret glittar vattenytan så vacker. Ute på åkern vandrar ett stiligt hägerpar. Lång tid har gåt...

Av Tove Birkeland Brandt - 1 januari 2018 18:34

Tänk imorgon har det gått 7 år sedan du tog ditt liv älskade hjärtat. Åren går och vi sliter hela tiden. Själv jobbar jag med den psykiska biten allt sedan du gav dig av. Sömnen uteblir och tabletter är min enda möjlighet att sova. Ibland känner j...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 09:34

Sitter och går igenom samtalet med mamma igår. Känner hennes ensamhet, hennes stora sorg och övergivenhet. Att vakna upp till livet och inse att ens människovärde inte finns. Jag har försökt hjälpa henne genom att prata med kyrkan. Bett dem att be...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 07:44

Kan inte sova. Fylld av tankar och saknad. Tänker på alla er jag har på andra sidan och jag hatar att befinna mig i efterlivet. Sorgen släpper aldrig sina klor om det inte. Känner vanmakt över livet och allt det vi tvingas genomgå. Orken som rinn...

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se