Särskoleeleven går sista året på sin utbildning vid Björklidens gymnasium i Laholms kommun. Eleven bor även på den privatägda skolan. På onsdagskvällen fick hon veta att hennes skola skulle bli ett asylboende – och att hon skulle tvingas flytta omgående.

– Hur kan de bedriva en verksamhet som kallar sig skola och som värnar om de mest utsatta i samhället, och sedan dagen efter vända de eleverna ryggen för att det finns en chans att tjäna pengar? Det här handlar inte om human flyktingpolitik, det är bara business, säger elevens mamma.

LÄS MER: Experten: Polisen sprider myter om att du inte får hjälpa flyktingar

Det är Bert Karlssons företag Jokarjo som har hyrt gymnasiesärskolan, enligt Hallandsposten. Bara några timmar efter att eleverna fick beskedet inkvarterades drygt 50 flyktingar på skolan.

– Min dotter behöver assistans 24 timmar om dygnet. Hon behöver tillsyn, mediciner och blir ibland orolig och ångestfylld. Det blir inte bättre av att det dundrar in 60 personer mitt i natten, säger mamman.

Det är oklart vad som händer med de särskoleelever som har gått på skolan. Mamman säger att de inte har fått några svar av skolan. 

– Det är åt helvete hur det går till, säger mamman.

LÄS MER: Rosling: Därför tar flyktingar livsfarliga båtar i stället för flygplan

Efter flera försök får Metro till slut tag på skolans rektor, Inger Reinfeldt, som menar att skolan avvecklas på grund av bristande elevunderlag.

– De senaste åren har det varit för få elever. Nu hade vi tre elever, varav en dagelev.

Hon säger att skolan sökt ett särkilt LSS-tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men fått avslag och därmed haft begränsade möjligheter att ta emot vissa elever.

Men ni måste känt till det bristande elevunderlaget länge, varför kommer beskedet så plötsligt?

– Men en dag tar pengarna slut. Vi har fört in mycket privat kapital en dag tar pengarna bara slut. Vi har försökt och försökt, gjort tappra försök hela tiden. Hade vi haft tillståndet så hade det inte blivit såhär.

Den förälder som Metro pratat med köper dock inte förklaringen och säger att de själva inte fått några besked från skolan.

Inte heller Nils Danred, kommunchef i Laholm kommun, fick information om det nya asylboendet förrän på onsdagskvällen.

– Jag kan tycka att det skulle ha skötts på ett bättre sätt. Både vi och föräldrarna borde ha fått besked tidigare om detta. Det är bättre att informera i tid och hitta en bra lösning i stället för att måsta rätta till det i efterhand, säger kommunchefen.

Enligt ett pressmeddelande på skolans hemsida har beslutet tagits för att så många anställda som möjligt ska kunna få anställning hos Jokarjo AB, som kommer att driva flyktingförläggningen.