Toves Tankar

Direktlänk till inlägg 25 april 2014

Gärdade in oss

Av Tove Birkeland Brandt - 25 april 2014 16:25

I går var vi till Arvika och köpte kompostnät för att ingärda vår uteplats så lillpyret kan springa fritt där ute och Toby njöt i fulla drag av att kunna vara med och ränna runt därute så det känns lyckat.

   Blev även en första klippning av gräsmattan igår, vilket föranlett att grannarna nu suttit upp på sin åkbara klippare och farit på den i timtal idag för att klippa sin också.

   Har även letat i förtvivlan efter alla mina fröer som jag samlade ihop i höstas men jag kan för mitt liv inte finna dem så nu får det vara. Fann en burk med frön från gräslök som jag satte idag och några enstaka  frön av tagetes så de har jag satt och de har börjat komma upp. Stället jag fann för att komma ihåg var det var måste i alla fall vara toppenbra :-)


Maken har fått åka på jobb själv vägrar jag åka iväg utan introduktionsdagar där man får jobba in sig i köket och allt det nya. Jag vet vilka rättigheter man bör ha när man startar ett nytt jobb och inte är det att kastats in i någonting utan någon mjukstart med vägledning. Dessutom hade jag inte själv åkt dit och jobbat GRATIS under långfredagen som dessutom var knallröd så hade jag inte vetat någonting om någonting och det tycker man är Ok. Töst jag säga att det tycker inte jag...

   Helt galet är vad det är! Kvittar vilket jobb man kommit till så nog har man fått några introduktionsdagar för att veta hur allt funkar, komma in i jobbet och känna sig trygg på sin arbetsplats, vet inte alls hur man diskuterar här. Men passar detta inte dem, så inte behöver jag jobba där i så fall jag söker vidare.


Köpte ett digitalt nummer av skriva idag eftersom en tjej jag känner sa att man hade gjort jättefina recensioner på våra böcker på sidan 64 i tidningen. När jag väl slagit upp sidan var det ju vår egen annons hon sett som vi betalar för och som vi hoppas kommer ge en del nya bokköp. Men det var ändå kul att hon reagerade på att det var positivt skrivet, då har jag ju lyckats med annonsen. Tyvärr hade inte någon av tidningarna kommit i lådan idag vilket de borde ha gjort, men nu kostade jag på mig ett digitalt nummer trots allt.


Nu ser jag att solen tittar fram lite igen så kanske kan man våga ta sig en tur ut på altanen. Har tänkt passa på att skriva på min novell så jag får den klar till Ingesundsbladet, den handlar om ångest som jag vill lyfta fram i dagern. Panikattack, kan man säga och kanske kan man få nytta av raderna på annat sätt också i någon av de böcker jag skall skriva. För skriva ska jag!!

   Det är en tuff period i mitt liv just nu, allting känns bara så pressat och jag klarar inte av det. Alla vill ha av kakan och själv hinner jag inte ens plocka ur ett russin och gnaga på för egen del. Kraven är enorma och folk fattar inte hur svårt det drabbar mig. Känns som att allas problem ligger på mina axlar att bära och ibland orkar jag bara inte.


Nej,nu ska jag ta och sätta mig och glana lite på AF sidan och se om det finns några sommarjobb i närområdet om de inte kommer till sans på campingen där jag skulle ha jobbat. Vi får se hur allt lider!!

   Sedan skall det eldas lite i pannan så maken får sig värme till kvällsduschen och lite städ är även inplanerat på dagens meny. Grävandet jag skulle ha gjort utomhus idag känner jag att det får vänta med då det faktiskt inte vilar någon värme i luften idag. Men det kommer ju en dag i morgon också så, kanske kommer det på den menyn.

  Sedan skall jag ju också fixa lite god mat tills i kväll då maken kommer hem från jobbet, Indiks köttgryta med ris är det planerat(tandorikryddat).

  Bäst att sätta fart och ni alla får ha det så himla bra denna fina vårdag.

Rösta på mig!

-------------------------------------------------

English Version

Yesterday we went to Arvika and bought kompostnät to ingärda our patio so little pyretic can run free out there and Toby enjoyed to the fullest by being able to be with and gutter around out there so it feels successful .
   Was also a first mowing of the lawn yesterday , which led to the neighbors now sitting up on his ride-on mower and gone on for hours today to cut her as well.
   Have also been looking in despair after all my seeds that I collected last fall but I can not for my life find them so now may be. Found a jar with the seeds of chives as I sat today and a few seeds of marigolds so they have I sat and they have started to come up . Instead I found to remember where it was must in all cases be hype :-)

The husband has had to go on by himself , I refuse to go away without induction days where you have to work himself into the kitchen and all that new . I know what rights they should have when starting a new job and it's not that plunged into anything without a soft start with guidance. Besides, I had not gone there myself and worked FREE on Good Friday which was also bright red so I had not known anything about something and I think it is Ok . Tost I say that I do not think ...
   Crazy is what it is! Does not matter what job you have come to so little has been gained some introduction days to know how everything works , get into the job and feel safe in their workplace , do not know at all how to discuss here. But this did not suit them, so I do not need to work there so, I'm looking forward.

Bought a digital number of write today because a girl I know said that they had done jättefina reviews on our books at page 64 of the magazine. Once I turned up side, it was of course our own ad she had seen that we pay for and which we hope will provide some new book purchases . But it was still fun she responded that it was positive written, then I have succeeded with the ad. Unfortunately did not have the papers arrived in the box today , which they should have done , but now the cost I put on a digital number after all.

Now I see that the sun comes out a little again so maybe one can dare to take a trip out onto the patio . Has thought fit to write on my novel so I have it ready to Ingesund blade , it 's about anxiety that I want to highlight in the daylight . Panic attack , you might say , and maybe you can get the benefit of the rows in another way also in one of the books I will write . For writing , I !
   It's a tough period in my life right now , everything feels just so tight and I can not do it . Everyone wants to have the cake and herself have time I will not even pick out a raisin and gnaw on their own behalf. The demands are huge and people do not understand how difficult it affects me . It feels like everyone's problems lies on my shoulders to carry and sometimes I just can not be bothered .

No, now I'll take and put me and glana little on the AF side and see if there are any summer jobs in the immediate area if they do not come to his senses at the camp where I would have worked . We'll see how all suffering !
   Then it must be fired low into the pan so the husband gets up heat to evening shower and a little cleaning is also planned on the day's menu . Digging I would have done outdoors today , I feel it may delay when it is actually not resting any heat in the air today. But there will be a day in the morning too so , maybe it will on the menu.
  Since I will of course also get some good food until the evening when her husband comes home from work, Indiks beef stew with rice , it is anticipated ( tandorikryddat ) .
  Best to get moving and you all get to have it so well this fine spring day.

   

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Tove Birkeland Brandt - Torsdag 10 jan 09:43

Att driva företag är ett företag för sig själv. Man måste tänka på så mycket saker.Ibland kan man faktiskt känna att vänskap och företagande inte går ihop alls, har man vänner är det ofta så att de har svårt att skilja på tjänsterna de köper och beka...

Av Tove Birkeland Brandt - 6 maj 2018 09:08


  Känns i varje fiber av kroppen att våren har kommit. Det gör ont när knoppar brister sägs det och jag håller med. Sjön är öppen och från köksfönstret glittar vattenytan så vacker. Ute på åkern vandrar ett stiligt hägerpar. Lång tid har gåt...

Av Tove Birkeland Brandt - 1 januari 2018 18:34

Tänk imorgon har det gått 7 år sedan du tog ditt liv älskade hjärtat. Åren går och vi sliter hela tiden. Själv jobbar jag med den psykiska biten allt sedan du gav dig av. Sömnen uteblir och tabletter är min enda möjlighet att sova. Ibland känner j...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 09:34

Sitter och går igenom samtalet med mamma igår. Känner hennes ensamhet, hennes stora sorg och övergivenhet. Att vakna upp till livet och inse att ens människovärde inte finns. Jag har försökt hjälpa henne genom att prata med kyrkan. Bett dem att be...

Av Tove Birkeland Brandt - 3 december 2017 07:44

Kan inte sova. Fylld av tankar och saknad. Tänker på alla er jag har på andra sidan och jag hatar att befinna mig i efterlivet. Sorgen släpper aldrig sina klor om det inte. Känner vanmakt över livet och allt det vi tvingas genomgå. Orken som rinn...

Presentation


I am self-employed in the cleaningbuisness. Right now expanding our company so its a full time work.

Bra & Leve Förlags utgivna böcker. Köp här!

FÖLJ mig på FACEBOOK

REKLAMINSLAG

z35W7z4v9z8w

Tänd ett ljus för den du saknar

Boken för de efterlevande

Bloggportalen

HJÄLP MIG ATT RANKAS HÖGRE FÖR ATT BLI VISAD: Tryck på röstaknappen nedan! BloggRegistret.se bloggping

FRISIM

Arkiv

NYHETER

Counter of my visists from 18th of august

Förhindra Självmord

Jag vill förhindra självmord

 

 

Självmordstankar

http://www.spes.nu/index.php

 

Det måste bli en nollvisison för självmorden, går du i självmordstankar eller har du någon när som gjort det, gå gärna ut här och läs.

Minnesalbum för Kim Lindqvist

 

                            

Minnessidor Kim Lindqvist

http://minnesalbum.fonus.se/index.php?page_id=18&sign=336e0d436b245f7f625e8eaa2bac2b38

Sök under dödsannons/minnessidor och efter Kim Lindqvist, Värmland, Sunne

samt

 

För min son Kim Lindqvist

f. 1993-02-16

d. 2011-01-02

 

Minnessida/Till minne av

http://www.tillminneav.se/showPage.php?id=1357

Hjälpsidor

Prenumeration av SKRIVA

 

Passa på att testa tidningen Skriva genom detta exklusiva erbjudande:

 

http://www.prenservice.se/bestallpren.aspx?titel=105&kampanj=105137

Följ bloggen

Följ Toves Tankar med Blogkeen
Följ Toves Tankar med Bloglovin'

Gästbok

NYTT

Twingly Blog Search link:http://blog.forfattartips.se/ sort:published Fler länkar till bloggen

BLOGGERFY

Länkar

Skaffa Trafik

Översätt Bloggen

Gladapannkakan gratis dejting

 

Gladapannkakan kan du möta livet, framtiden och den stora kärleken. 

 

Fråga mig

367 besvarade frågor

Tidigare år

Sök i bloggen

Besöksstatistik

RSS

Skaffa trafik till din sida Gratis

Fixa trafik till din sida

http://www.mer-trafik.se/cgi-bin/ref.cgi?r=angelshare

Tracking

My Topsites List DreamHost Coupon Vardagsbetraktelser bloggar Personligt mobilt bredband My Topsites List SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

fixa trafik till din sida

Trafikera blogg

BloggRegistret.se Följ min blogg med Bloglovin My Topsites List Bloggupdate.se BloggRanking Bloggparaden Allmänt
Toppblogg.se Reggad på Commo.se Vardagsbetraktelser bloggar Blog Ping Site fansbyte Svenska Bloggar Blogg topplista - Superbloggen.se Bloggparaden Instagram hiphone 4 Besökstoppen bloggdesign

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se